IMN
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty w trakcie realizacji

OPRACOWANIE KOMPOZYTU DO WYTWARZANIA WARSTW PRZEWODZĄCYCH NA ELEMENTACH STYKÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH METODĄ TERMICZNEGO SREBRZENIA Z DODATKIEM ULTRADROBNYCH CZĄSTEK MIEDZI, TLENKU MIEDZI LUB CZĄSTEK MIEDZI POKRYTYCH SREBREM

Projekt nr:
POIR.04.01.04-00-0093/18-00

Akronim: KSEMTUM

Celem projektu jest otrzymanie znacząco ulepszonego produktu – styku elektrycznego, który wykorzystuje się w sektorze inżynierii elektrycznej oraz inżynierii energetyki, gdzie odgrywa kluczową rolę jako element umożliwiający skuteczny oraz niezawodny przekaz energii wzdłuż szyn zbiorczych.

 

NOWA INNOWACYJNA TECHNOLOGIA COLDTRIBRAZE DO WYTWARZANIA LUTOWNICZYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH ZAWIERAJĄCYCH SPOIWA NA BAZIE SREBRA NA DRODZE WALCOWANIA PLATERUJĄCEGO NA ZIMNO

Projekt nr:
POIR.04.01.04-00-0094/17

Akronim:  TRIBRAZE

Badania proponowane w projekcie koncentrują się na opracowaniu efektywnego energetycznie oraz ekonomicznie procesu otrzymywania lutowniczych materiałów warstwowych na drodze walcowania platerującego na zimno.

 

WPROWADZENIE DO PRAKTYKI CHIRURGICZNEJ NOWYCH TECHNOLOGII DO REKONSTRUKCJI I REGENERACJI USZKODZONYCH TKANEK W OBSZARZE TWARZOCZASZKI

Projekt nr:
POIR.04.01.02-00-0085/17

Akronim:  BIO-ONKO-REG

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania spersonalizowanych rusztowań tkankowych, które znajdą zastosowanie w rekonstrukcji twarzoczaszki. W tym celu opracowany i połączony ze sobą zostanie: program, materiał kompozytowy,  innowacyjna drukarka, innowacyjne metody zasiedlania rusztowań komórkami pacjenta, modele anatomiczne.  Wykorzystanie technologii otrzymywania rusztowań tkankowych w praktyce, uzależnione będzie od przypadku klinicznego, a decydentem wyboru kombinacji rezultatów projektu będzie chirurg.

 

INNOWACYJNE I ENERGOOSZCZĘDNE NANOKRYSTALICZNE DŁAWIKI FILTRÓW DLA POPRAWY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I OGRANICZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU ENERGETYKI NA ŚRODOWISKO

Projekt nr:
POIR.04.01.02-00-0001/16

Akronim: CEETech

Celem realizowanego projektu jest opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych i energooszczędnych nanokrystalicznych dławików filtrów dla potrzeb czystej energii elektrycznej, ograniczając straty przesyłowe i negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obecnie jednym z największych problemów w sieciach energetyki zawodowej jest niska jakość energii wynikająca z powszechnego stosowania nieliniowych urządzeń elektroenergetycznych i energoelektronicznych wyposażonych w układy przetwarzania energii. Urządzenia te generują zniekształcenia harmoniczne w prądzie i wprowadzają je do sieci energetycznej powodując odkształcenia napięcia zasilającego oraz obniżenie współczynnika mocy. Dodatkowo, zakłócają one pracę innych odbiorników oraz wprowadzają ryzyko uszkodzenia, a nawet pożaru wrażliwych urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

 


BEZODPADOWA TECHNOLOGIA KSZTAŁTOWANIA ELEMENTÓW ARMATURY WODY PITNEJ Z BEZOŁOWIOWYCH STOPÓW MIEDZI

Projekt nr:
POIR.04.01.02-00-0030/16

Akronim: eco_FAS

W ramach projektu w zakresie materiałowym opracowana zostanie grupa ekologicznych stopów miedzi przeznaczonych na elementy armatury wodnej pitnej natomiast w zakresie technologicznym planuje się opracowanie założeń procesowych wytwarzania odkuwek z nowych stopów przy użyciu technologii kucia bezwypływkowego.


Projekty zrealizowane

OGRANICZENIE STRAT PRZESYŁOWYCH W ELEKTROENERGETYCZNYCH LINIACH DYSTRYBUCYJNYCH 110 KV POPRZEZ OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I KONSTRUKCYJNYCH ORAZ TECHNOLOGII PRODUKCJI NISKOSTRATNYCH PRZEWODÓW NAPOWIETRZNYCH

Projekt nr:
POIR.04.01.04-00-0022/15

Akronim: HACON

Projekt zakłada przeprowadzenie badań naukowych przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych o podwyższonej efektywności energetycznej.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij