Projekty w trakcie realizacji

NOWA INNOWACYJNA TECHNOLOGIA COLDTRIBRAZE DO WYTWARZANIA LUTOWNICZYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH ZAWIERAJĄCYCH SPOIWA NA BAZIE SREBRA NA DRODZE WALCOWANIA PLATERUJĄCEGO NA ZIMNO

Projekt nr:
POIR.04.01.04-00-0094/17

Akronim:  TRIBRAZE

Badania proponowane w projekcie koncentrują się na opracowaniu efektywnego energetycznie oraz ekonomicznie procesu otrzymywania lutowniczych materiałów warstwowych na drodze walcowania platerującego na zimno.

 

WPROWADZENIE DO PRAKTYKI CHIRURGICZNEJ NOWYCH TECHNOLOGII DO REKONSTRUKCJI I REGENERACJI USZKODZONYCH TKANEK W OBSZARZE TWARZOCZASZKI

Projekt nr:
POIR.04.01.02-00-0085/17

Akronim:  BIO-ONKO-REG

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania spersonalizowanych rusztowań tkankowych, które znajdą zastosowanie w rekonstrukcji twarzoczaszki. W tym celu opracowany i połączony ze sobą zostanie: program, materiał kompozytowy,  innowacyjna drukarka, innowacyjne metody zasiedlania rusztowań komórkami pacjenta, modele anatomiczne.  Wykorzystanie technologii otrzymywania rusztowań tkankowych w praktyce, uzależnione będzie od przypadku klinicznego, a decydentem wyboru kombinacji rezultatów projektu będzie chirurg.

 

INNOWACYJNE I ENERGOOSZCZĘDNE NANOKRYSTALICZNE DŁAWIKI FILTRÓW DLA POPRAWY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I OGRANICZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU ENERGETYKI NA ŚRODOWISKO

Projekt nr:
POIR.04.01.02-00-0001/16

Akronim: CEETech

Celem realizowanego projektu jest opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych i energooszczędnych nanokrystalicznych dławików filtrów dla potrzeb czystej energii elektrycznej, ograniczając straty przesyłowe i negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obecnie jednym z największych problemów w sieciach energetyki zawodowej jest niska jakość energii wynikająca z powszechnego stosowania nieliniowych urządzeń elektroenergetycznych i energoelektronicznych wyposażonych w układy przetwarzania energii. Urządzenia te generują zniekształcenia harmoniczne w prądzie i wprowadzają je do sieci energetycznej powodując odkształcenia napięcia zasilającego oraz obniżenie współczynnika mocy. Dodatkowo, zakłócają one pracę innych odbiorników oraz wprowadzają ryzyko uszkodzenia, a nawet pożaru wrażliwych urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

 


BEZODPADOWA TECHNOLOGIA KSZTAŁTOWANIA ELEMENTÓW ARMATURY WODY PITNEJ Z BEZOŁOWIOWYCH STOPÓW MIEDZI

Projekt nr:
POIR.04.01.02-00-0030/16

Akronim: eco_FAS

W ramach projektu w zakresie materiałowym opracowana zostanie grupa ekologicznych stopów miedzi przeznaczonych na elementy armatury wodnej pitnej natomiast w zakresie technologicznym planuje się opracowanie założeń procesowych wytwarzania odkuwek z nowych stopów przy użyciu technologii kucia bezwypływkowego.


Projekty zrealizowane

OGRANICZENIE STRAT PRZESYŁOWYCH W ELEKTROENERGETYCZNYCH LINIACH DYSTRYBUCYJNYCH 110 KV POPRZEZ OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH I KONSTRUKCYJNYCH ORAZ TECHNOLOGII PRODUKCJI NISKOSTRATNYCH PRZEWODÓW NAPOWIETRZNYCH

Projekt nr:
POIR.04.01.04-00-0022/15

Akronim: HACON

Projekt zakłada przeprowadzenie badań naukowych przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych o podwyższonej efektywności energetycznej.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij