IMN
Biuletyn Informacji Publicznej

Prezentacja


Zakład Hutnictwa zajmuje się metalurgią ekstrakcyjną metali nieżelaznych. Opracowuje m.in.: technologie pirometalurgicznych procesów produkcji metali z rud, koncentratów, złomów i odpadów oraz rafinacji ogniowej metali.

 

Struktura Zakładu


Kierownik Zakładu
mgr inż. Grzegorz Krawiec
tel. 32 23 80 366, e-mail: grzegorz.krawiec@imn.gliwice.pl

Z-ca Kierownika Zakładu
dr inż. Ryszard Prajsnar, prof. IMN
tel. 32 23 80 466, e-mail: ryszard.prajsnar@imn.gliwice.pl 

Z-ca Kierownika Zakładu 
dr inż. Piotr Madej
tel. 32 23 80 303, e-mail: piotr.madej@imn.gliwice.pl 

Pracownia Hutnictwa Miedzi
Kierownik: dr inż. Tomasz Sak
tel. 32 23 80 303, e-mail: tomasz.sak@imn.gliwice.pl

Pracownia Hutnictwa Cynku i Ołowiu
Kierownik: dr inż. Ryszard Prajsnar, prof. IMN
tel. 32 23 80 466, e-mail: ryszard.prajsnar@imn.gliwice.pl 

Pracownia Surowców Wtórnych
Kierownik: dr inż. Jerzy Kozłowski
tel. 32 23 80 707, e-mail: jerzy.kozlowski@imn.gliwice.pl 

Pracownia Energetyki Hutniczej
Kierownik: mgr inż. Katarzyna Klejnowska
tel. 32 23 80 666, e-mail: katarzyna.klejnowska@imn.gliwice.pl

Laboratorium Badań Podstawowych
Kierownik: dr inż. Andrzej Zajączkowski
tel. 32 23 80 465, e-mail: andrzej.zajaczkowski@imn.gliwice.pl

Laboratorium Procesów Hutniczych
Kierownik: mgr inż. Rafał Michalski
tel. 32 23 80 567, e-mail: rafal.michalski@imn.gliwice.pl

Oferta


USŁUGI BADAWCZE

W ZAKRESIE METALURGII EKSTRAKCYJNEJ: 

 • metody przygotowania wsadu do procesów hutniczych poprzez m. in. brykietowanie, granulowanie, spiekanie i prażenie,
 • opracowywanie metod brykietowania i granulowania różnorodnych materiałów wraz z doborem optymalnego rodzaju lepiszcza,
 • projekty procesowe i analizy techniczno-technologiczne istniejących i nowych procesów wraz z założeniami do projektowania,
 • opracowywanie technologii odzysku metali nieżelaznych z koncentratów i wszelkiego rodzaju surowców wtórnych (koncepcje technologii, dobór urządzeń i parametrów, założenia projektowe),
 • metody rafinacji metali nieżelaznych od zanieczyszczeń,
 • metody otrzymywania związków chemicznych oraz stopów użytecznych z półproduktów i odpadów zawierających metale nieżelazne,
 • modelowanie matematyczne i opracowanie algorytmów do sterowania procesami hutniczymi oraz systemy wspomagania decyzyjnego,
 • ekspertyzy i analizy istniejących technologii celem racjonalizacji zużycia energii, opracowania optymalnych sposobów odzysku ciepła odpadowego oraz zmniejszenia uciążliwości zakładu dla otoczenia.

W ZAKRESIE BADAŃ PODSTAWOWYCH:

 • wyznaczanie własności spieków i żużli metalurgicznych (m.in. temperatury mięknięcia, topienia, lepkości, badania termograwimetryczne),
 • wyznaczanie własności stopów metali (m.in. temperatury przemian fazowych, prężności par, aktywności termodynamiczne składników),
 • badania własności termodynamicznych stopów metali z wykorzystaniem efuzyjnej metody pomiaru prężności par,
 • badania własności substancji metodą termograwimetrii oraz termicznej analizy różnicowej,
 • badania termodynamiki i kinetyki procesów w warunkach kontrolowanego potencjału tlenu. 

USŁUGI:

 • brykietowanie i granulowanie materiałów sypkich (surowce i materiały wtórne oraz odpadowe) w celu uprzydatnienia ich do przerobu, transportu lub deponowania,
 • przerób materiałów w zakresie temperatur od 200 do 1400°C obejmujący procesy suszenia, prażenia, utleniania, redukcji, przemian fazowych i alotropowych, wypalania substancji szkodliwych, topienia,
 • odzysk metali z odpadów i surowców wtórnych (m.in. odzysk cyny, srebra, złota, platyny i innych metali szlachetnych). 

Wyposażenie

Galeria zdjęć

 

Zakład Hutnictwa wyposażony jest zarówno w aparaturę badawczą, kontrolno-pomiarową, jak też w urządzenia i instalacje doświadczalne. Do ważniejszego wyposażenia należą:

 • Termowaga TA1 firmy Metller z układem próżniowym,
 • Maszyna wytrzymałościowa EDZ – 40,
 • Piec do badań temperatur mięknienia i topienia materiałów tlenkowych z wykorzystaniem metody Bunte-Bauma-Reerinka,
 • Lepkościomierz LVDV-II+ DIGITAL firmy Brookfield Engineering Laboratories, INC. zestawiony z piecem komorowym F 46 120 CM,
 • Lepkościomierz wysokotemperaturowy Rheotronic II firmy Theta z głowicą pomiarową firmy Brookfield DV III LV,
 • Elektryczny piec rurowy typu PPR–140/1300,
 • Piec komorowy typu F 46120 CM firmy Thermolyne,
 • Piec rurowy FRV - 70 - /400/1700 z dobudowanym systemem zamknięć próżnioszczelnych pozwalających na pracę w wersji próżniowej, jak również ściśle kontrolowanej atmosferze gazowej we współpracy z regulatorem ciśnień cząstkowych,
 • Dwa piece obrotowe: laboratoryjny elektryczny i doświadczalny ogrzewany gazem ziemnym,
 • Piec obrotowo-wahadłowy do przerobu odpadów ołowio- i cynkonośnych,
 • Piece łukowo-oporowe, przeznaczone do stapiania materiałów na bazie Cu, Zn, Pb o poj. 30, 50 i 120 kg żużla i mocy 80 i 100 kVA,
 • Piec topielno-rafinacyjny, przeznaczony do topienia i rafinacji materiałów niskotopliwych,
 • Piec szybowy z pionową lancą olejowo-powietrzną do prowadzenia procesów metalurgicznych o poj. ok. 200 kg żużla wraz z układem odpylania gazów procesowych,
 • Analizator gazów procesowych,
 • Instalacja tlenowa.

W zakresie recyklingu odpadów:

 • Rozdrabniacz tarczowy Sturtevant,
 • Rozdrabniacz bijakowy szybkoobrotowy,
 • Rozdrabniacz nożowy Wichary AZ 05F,
 • Rozdrabniacz Retsch SM300,
 • Rozdrabniacz nożowy Fritsch,
 • Rozdrabniacz dwuwalcowy,
 • Rozdrabniacz młotkowy,
 • Młyn nożowy LMN do materiałów polimerowych,
 • Młyn kulowy laboratoryjny,
 • Analizator przenośny XRF Innovox,
 • Separator elektrodynamiczny Cogelme,
 • Miernik parametrów procesowych (np. temperatury) Dostmann P 755-log,
 • Miernik parametrów procesowych Metronic IP-30 (18 pkt. pomiarowych),
 • Piece uniwersalny SNOL 1150oC,
 • Separator zakosowy laboratoryjny,
 • Separator wielopokładowy laboratoryjny,
 • Separator bębnowy laboratoryjny,
 • Separator potrząsalno-powietrzny laboratoryjny,
 • 2 Piece do pirolizy niskotemperaturowej z systemem dopalania spalin– laboratoryjny,
 • Mikroskop Opta -Tech max. pow.45x,
 • Urządzenie ciekłego azotu,
 • Uniwersalny młynek tnący FRITSCH PULVERISETTE 19,
 • Rotacyjny dzielnik próbek FRITSCH LABORETTE 27,
 • Wibracyjny podajnik rynnowy FRITSCH LABORETTE 24,
 • Młynek tarczowo-wibracyjny FRITSCH PULVERISETTE 9,
 • Wibracyjny młynek mikro PULVERISETTE 0,
 • Kalorymetr.

Współpraca


Pirometalurgia, hutnictwo 

 • opracowanie technologii odmiedziowania w piecu elektrycznym żużla z pieca zawiesinowego,
 • opracowanie nowej technologii konwertorowania stopu CuPbFe,
 • modernizacja układu schładzania i odpylania gazów technologicznych z pieca elektrycznego,
 • opracowanie nowej metody ekonomicznego opalania pieców obrotowych do rafinacji ogniowej miedzi,
 • opracowanie nowej technologii przerobu żużla konwertorowego ze świeżenia stopu CuPbFe w celu odzysku z niego ołowiu,
 • opracowanie technologii prażenia w piecu obrotowym części koncentratów miedzi celem usunięcia z nich węgla organicznego,
 • opracowanie i wdrożenie w IMN Oddział Legnica kompleksowej technologii odzysku wartościowych metali z półproduktów rafinacji ołowiu surowego,
 • opracowanie i zastosowanie w ZGH Orzeł Biały S.A. technologii selektywnego przetopu frakcji ołowionośnych z przerobu złomu akumulatorowego,
 • opracowanie i wdrożenie w Hucie Oława technologii wytwarzania ze wsadów z udziałem cynku wtórnego bieli cynkowej,
 • opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowych stopów ołowiu na akumulatory i powłoki kabli w Orzeł Biały S.A.,
 • opracowanie dla Huty Miedzi Głogów w skali przemysłowej nowego sposobu zagospodarowania pyłów ołowiowo-cynkowych z hutnictwa miedzi na drodze ich przerobu metodą pirometalurgiczną, z odzyskiem Zn, Pb oraz Cu,
 • opracowanie technologii przetwarzania żużla poołowiowego w bezpieczny ekologicznie żużel krzemianowy o niskich zawartościach metali ciężkich, nadający się potencjalnie do gospodarczego wykorzystania,
 • opracowanie dla Fenix Polska S.A. technologii pirometalurgicznej utylizacji niebezpiecznego ekologicznie odpadowego żużla z produkcji cyny w procesie TSL,
 • opracowanie dla DK Recycling (Niemcy) technologii redukcyjnego prażenia granulowanej mieszanki odpadowych pyłów i szlamów z hutnictwa żelaza w piecu obrotowym,
 • opracowanie energooszczędnej technologii wytwarzania kwalifikowanej bieli cynkowej z cynku pierwotnego, wtórnego i  odpadów cynkowych.

Recykling

 • współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem i recyklingiem odpadów,
 • wdrożenie technologii i budowa instalacji doświadczalnej do przerobu odpadów akumulatorów litowo-jonowych w Firmie „Inneko” Gorzów Wielkopolski,
 • wdrożenie technologii otrzymywania czystych granulatów metalicznych cynku i mosiądzu,  uzyskiwanych w trakcie  mechanicznego przerobu baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych i budowa linii oczyszczania i separacji w Zakładzie „Rekupyl Polska” Gorzów Wielkopolski,
 • opracowanie i wdrożenie technologii brykietowania odpadów z produkcji wełny mineralnej dla POLINOVA Gliwice opracowanie metody analitycznej do określenia zawartości metali w granulatach polimetalicznych złomu elektronicznego i elektrotechnicznego dla PPWMN "Wtórmet" Bytom.

Dane Kontaktowe


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych 
Zakład Hutnictwa
ul. Sowińskiego 5, 44–100 Gliwice
fax 32 231 69 33

Kierownik:
mgr inż. Grzegorz Krawiec
tel. 32 23 80 366, e-mail grzegorz.krawiec@imn.gliwice.pl

Z-ca Kierownika:
dr inż. Ryszard Prajsnar, prof. IMN
tel. 32 23 80 466, e-mail ryszard.prajsnar@imn.gliwice.pl

Z-ca Kierownika:
dr inż. Piotr Madej
tel. 32 23 80 303, e-mail piotr.madej@imn.gliwice.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij