Podstawowym zadaniem biblioteki naukowo-technicznej IMN  jest wspieranie badań naukowych realizowanych przez pracowników Instytutu  oraz zapewnienie użytkownikom biblioteki dostępu do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych.
Cel ten realizowany jest poprzez:
  • łatwy dostęp do zasobów, stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb czytelników i pojawiających się możliwości technicznych,
  • budowanie kolekcji zbiorów zgodnie z profilem Instytutu Metali Nieżelaznych  i potrzebami jego pracowników oraz właściwe zabezpieczenie i przechowywanie zasobów
  • współpracę z innymi bibliotekami w kraju i na świecie.

 Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje zagadnienia  zgodne z zakresem działalności Instytutu Metali Nieżelaznych : przeróbkę surowców mineralnych i utylizację odpadów, hutnictwo metali nieżelaznych, hydrometalurgię, ochronę środowiska, przetwórstwo metali i stopów, inżynierię materiałową metali, chemię analityczną.

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 22 000  woluminów książek, ponad 7 600 jednostek inwentarzowych czasopism oraz  ponad 14 700 jednostek inwentarzowych sprawozdań z prac naukowo-badawczych i wyjazdów służbowych za granicę.

Od września 2011 roku Biblioteka IMN udostępnia informację o zbiorach poprzez ZINTEGROWANY SYSTEM BIBLIOTECZNY PATRON 4, w ramach którego zostały wyodrębnione dwie bazy:
rejestruje informacje o posiadanych książkach, czasopismach, patentach, sprawozdaniach z prac badawczych i wyjazdów zagranicznych, dokumentach elektronicznych, tłumaczeniach oraz zestawieniach tematycznych. Dodatkowo baza zawiera również opisy artykułów z czasopism technicznych i referatów z materiałów konferencyjnych afiliowanych przez pracowników IMN lub dotyczące tematyki metali nieżelaznych .
 Baza_Opracowania_Własne

rejestruje publikacje afiliowane przez pracowników IMN (książki, referaty z konferencji, artykuły z czasopism, sprawozdania z prac badawczych i wyjazdów zagranicznych, patenty, tłumaczenia, zestawienia tematyczne). Pod opisem książek i sprawozdań podana jest sygnatura (dotyczy to pozycji, które biblioteka IMN posiada w swoich zbiorach).

Zintegrowany system biblioteczny PATRON 4 umożliwia wielostronne przeszukiwanie zasobów biblioteki i zawartości baz.

Instrukcja korzystania z katalogu elektronicznego

 

Formy udostępniania zbiorów:

  • czytelnia
  • wypożyczalnia międzybiblioteczna
  • kserokopie na indywidualne zamówienie (z uwzględnieniem ochrony prawa autorskiego).

 Sprawozdania z prac badawczych wykonanych w IMN oraz z wyjazdów służbowych za granicę nie są udostępniane.

Pracownicy Instytut Metali Nieżelaznych posiadają  możliwość korzystania z bezpłatnego  dostępu  do najważniejszych publikacji naukowych na świecie udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, do bazy Taylor & Francis (kolekcja Science & Technology), oraz do wersji elektronicznej czasopism polskich i zagranicznych  prenumerowanych przez bibliotekę naukowo-techniczną Instytutu Metali Nieżelaznych.

Informacja dotycząca dostępu do baz i czasopism elektronicznych  prenumerowanych przez bibliotekę naukowo-techniczną Instytutu Metali Nieżelaznych, znajduje się na intranecie IMN.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z mgr Martą Łuczak, tel.32 23 80 283

 

Bazy danych z otwartym dostępem

 

Lista baz bibliograficzno-abstraktowych do pobrania
Lista baz pełnotekstowych do pobrania

 

Czasopisma z otwartym dostępem:
 
Od 2017 roku Biblioteka IMN uczestniczy w tworzeniu Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. 
NUKAT  udostępnia informacje o zasobach ponad 150 bibliotek naukowych w Polsce. Zawartość katalogu obejmuje około 3 600 000 opisów bibliograficznych książek, czasopism, dokumentów elektronicznych, prac doktorskich. Przy każdym dokumencie umieszczona jest lista bibliotek, które posiadają go w swoich zbiorach wraz z linkami prowadzącymi bezpośrednio do katalogów lokalnych.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij