IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Biblioteka Naukowo-Techniczna Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych wspiera badania naukowe realizowane przez pracowników Łukasiewicz - IMN oraz zapewnia użytkownikom dostęp do krajowych i międzynarodowych źródeł wiedzy.

Oferujemy:

  • łatwy dostęp do zasobów, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb czytelników oraz możliwości technologicznych,
  • budowanie kolekcji zbiorów zgodnie z profilem naukowym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych i potrzebami jego pracowników,
  • współpracę z innymi bibliotekami w kraju i na świecie.

Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje zagadnienia związane z działalnością Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych, a mianowicie: przeróbkę surowców mineralnych i utylizację odpadów, hutnictwo metali nieżelaznych, hydrometalurgię, ochronę środowiska, przetwórstwo metali i stopów, inżynierię materiałową metali, chemię analityczną.

Księgozbiór Biblioteki liczy ok. 22 000 woluminów książek, ponad 7 700 jednostek inwentarzowych czasopism oraz ok. 15 000 jednostek inwentarzowych sprawozdań z prac naukowo-badawczych i wyjazdów służbowych za granicę (nie są one udostępniane na zewnątrz). 

 
Od września 2011 r. Biblioteka Łukasiewicz - IMN udostępnia informacje o zbiorach  w ZINTEGROWANYM SYSTEMIE BIBLIOTECZNYM PATRON 5 (zob. Instrukcja korzystania z katalogu elektronicznego), w ramach którego zostały wyodrębnione dwie bazy:

  • Baza Biblioteki Łukasiewicz - IMN rejestruje informacje o posiadanych książkach, czasopismach, patentach, dokumentach elektronicznych, tłumaczeniach oraz zestawieniach tematycznych.  
  • Baza Opracowania Własne - rejestruje publikacje afiliowane przez pracowników Łukasiewicz - IMN (książki, referaty z konferencji, artykuły z czasopism, sprawozdania z prac badawczych i wyjazdów zagranicznych, patenty, tłumaczenia, zestawienia tematyczne).

 KATALOG BIBLIOTECZNY - WEJŚCIE

Baza Opracowania Własne rejestruje publikacje afiliowane przez pracowników Łukasiewicz - IMN (książki, referaty z konferencji, artykuły z czasopism, sprawozdania z prac badawczych i wyjazdów zagranicznych, patenty, tłumaczenia, zestawienia tematyczne). 

W 2017 r. Biblioteka Łukasiewicz - IMN przystąpiła do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT, który udostępnia informacje o zasobach ok. 150 bibliotek naukowych w Polsce. Zawartość katalogu obejmuje ponad 3 600 000 opisów bibliograficznych książek, czasopism, dokumentów elektronicznych, prac doktorskich.

 

Pracownicy Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych mogą bezpłatnie korzystać z baz:

 Bazy danych z otwartym dostępem:

 Lista czasopism z otwartym dostępem:
Ze zbiorów biblioteki IMN można korzystać w czytelni. Istnieje możliwość wykonania kopii (z zachowaniem praw autorskich). Książki wypożyczane są pracownikom IMN na okres 3 miesięcy. Biblioteka Naukowo-Techniczna Łukasiewicz - IMN w ramach wypożyczania międzybibliotecznego może pozyskać książki z innych bibliotek. 

Dane kontaktowe

mgr Marta Rduch

tel. 32 23 80 283, e-mail  marta.rduch@imn.lukasiewicz.gov.pl

dr Sylwia Borowik
tel. 32 23 80 675, e-mail sylwia.borowik@imn.lukasiewicz.gov.pl
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij