Prezentacja


Dział Informacji i Promocji jest wiodącym w kraju ośrodkiem w zakresie informacji naukowej ,technicznej i ekonomicznej o przeróbce rud, metalurgii, przetwórstwie i własnościach metali nieżelaznych oraz dziedzin pokrewnych (bez górnictwa).

Działalność Informacyjna

Tworzy i udostępnia poprzez sieć Internet:

 • jedyną w kraju polskojęzyczną zintegrowaną bazę danych "Metale Nieżelazne"

Wydawnictwa:

 • Biuletyn Instytutu Metali Nieżelaznych – w postaci dodatku do czasopisma: "Rudy Metale Nieżelazne” oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej  Instytutu

Działalność biblioteczna

 • Księgozbiór gromadzony od 1952 roku w Bibliotece Naukowo-Technicznej IMN liczy obecnie ponad 22 000 woluminów książek, ponad 7 600 jednostek inwentarzowych czasopism, ponad 14 700 jednostek inwentarzowych sprawozdań z prac naukowo-badawczych i wyjazdów służbowych za granicę. W ramach wypożyczeń bibliotecznych biblioteka IMN współpracuje z innymi bibliotekami w kraju i za granicą.
 • Formy udostępniania zbiorów:
  • na miejscu w czytelni
  • wypożyczenia międzybiblioteczne
  • kserokopie na indywidualne zamówienie (z uwzględnieniem ochrony prawa autorskiego)
 • Zbiory biblioteczne dostępne są poprzez katalog on-line

Współpraca z zagranicą

 • W ramach współpracy z zagranicą Dział Informacji i Promocji prowadzi eksport wyrobów Instytutu Metali Nieżelaznych , a także działalność importową dla IMN.

Dział Informacji i Promocji organizuje również międzynarodowe i krajowe konferencje naukowe i naukowo-techniczne.

Oferta


Dział Informacji i Promocji wykonuje na zlecenie:

 • zestawienia tematyczne
 • serwisy informacyjne
 • opracowania analityczno-syntetyczne
 • odbitki kserograficzne z posiadanych materiałów (z uwzględnieniem ochrony prawa autorskiego)

Dane Kontaktowe


Kierownik Działu Informacji i Promocji:
mgr Anna Królikowska
tel. 32 23 80 455, e-mail: annak@imn.gliwice.pl

Z-ca Kierownika Działu Informacji i Promocji:
mgr Marta Łuczak
tel. 32 23 80 283, e-mail: martal@imn.gliwice.pl

Biblioteka
Alicja Wójcik
tel. 32 23 80 363, e-mail: alicjaw@imn.gliwice.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij