IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Prezentacja


Dział Informacji Technicznej i Komunikacji zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej o przeróbce rud, metalurgii, przetwórstwie i własnościach metali nieżelaznych oraz dziedzin pokrewnych (z wyłączeniem górnictwa).

Główne kierunki aktywności Dział Informacji Technicznej i Komunikacji:

Działalność Informacyjna

  • tworzenie i udostępnianie bazy Opracowania Własne, która zawiera publikacje pracowników Łukasiewicz - IMN,

Działalność biblioteczna

Współpraca z zagranicą

  • prowadzenie sprzedaży wyrobów Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych za granicę oraz zakupy materiałów i urządzeń  dla  Łukasiewicz - IMN z zagranicy,
  • organizacja wyjazdów zagranicznych dla pracowników Łukasiewicz - IMN.

Działalność promocyjna

  •  organizowanie międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i naukowo-technicznych.

Oferta


Dział Informacji Technicznej i Komunikacji wykonuje na zlecenie:

  • zestawienia tematyczne,
  • skany, odbitki kserograficzne z posiadanych materiałów (z uwzględnieniem ochrony prawa autorskiego).

Dane KontaktoweKierownik:
mgr Anna Zawiślak-Królikowska
tel. 32 23 80 455, e-mail anna.krolikowska@imn.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca Kierownika:
mgr Marta Rduch
tel. 32 23 80 283, e-mail marta.rduch@imn.lukasiewicz.gov.pl


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij