TECHNOLOGIA WYTWARZANIA STOPU Cu-Fe O OKREŚLONYM SKŁADZIE CHEMICZNYM

Oferta nr:
22/NH/T/2016
Oferowane rozwiązanie pozwala ustalić masowe udziały żelaza i miedzi w ZŁOMIE ZESPOLONYM konstrukcyjnie zawierającym te metale, tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe w celu określenia jego wartości rynkowej.

CHARAKTERYSTYKI SPOIW TWARDYCH NA BAZIE MIEDZI I SREBRA

Oferta nr:
21/PT/T/2013

Przedmiotem oferty jest licencja na wykorzystanie wyników badań wykonanych w ramach projektu Inicjatywa Technologiczna I, a zawierających dane techniczno – technologiczne i opracowane założenia procesowe.

Słowa kluczowe: lutowia, spoiwa

Branża: motoryzacja, AGD, elektrotechnika, odlewnictwo

NOWY STOP CYNKU ZnAl0,5Mn0,1Sb0,1 (ZZASb) DO CIĄGŁEGO CYNKOWANIA ZANURZENIOWEGO WYROBÓW STALOWYCH

Oferta nr:
18/PT/T/2013

Nowoczesne stopy cynku o podwyższonej odporności na korozję do cynkowania wyrobów stalowych.

Słowa kluczowe: cynk, stopy cynku, cynkowanie zanurzeniowe, cynkowanie stali, stal reaktywna

Branża: przemysł cynkowniczy, galwanizacja, budownictwo, przemysł motoryzacyjny, lotnictwo, usługi

ODZYSK WOLFRAMU I KOBALTU Z ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z OBRÓBKI WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

Oferta nr:
20/NE/T/2014

Opracowana metoda odzysku wolframu i kobaltu z odpadów pochodzących z obróbki węglików spiekanych, umożliwia jednoczesny odzysk, z bardzo dużą wydajnością, zarówno wolframu, jak i kobaltu z materiałów wtórnych i zagospodarowanie ich w postaci użytecznych związków o wysokiej czystości.

Słowa kluczowe: odzysk, kobalt, wolfram, odpady, obróbka węglików spiekanych

Branża: recykling metali

TECHNOLOGIA OTRZYMYWANIA STOPÓW REN – NIKIEL

Oferta nr:
11/NE/T/2013

Opracowana metoda elektrochemicznego wydzielania stopów ren – nikiel z roztworów wodnych ich soli, pozwalająca na otrzymywanie dobrych jakościowo osadów stopowych,może stanowić alternatywę dla dotychczasowych metod otrzymywania stopów renowych, tj. metalurgii proszkowej lub chemicznego osadzania z fazy gazowej.

Słowa kluczowe: ren, nikiel, technologia, elektrowydzielanie

Branża: przemysł lotniczy, energetyka

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA STOPÓW LUTOWNICZYCH W POSTACI PROSZKÓW DO PAST LUTOWNICZYCH

Oferta nr:
19/DP/T/2013

Oferta obejmuje technologię wytwarzania stopów lutowniczych, szczególnie w postaci proszków ze spoiw miękkich i twardych, do produkcji past lutowniczych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektromaszynowym i elektronicznym.

Słowa kluczowe: stopy lutownicze, pasty lutownicze, topniki, spoiwa bezołowiowe, lutowanie

Branża: przemysł motoryzacyjny, przemysł elektromaszynowy, elektronika

NOWY STOP CYNKU ZnAl0,1Ni0,1Mn0,1Sn0,1 (WEGAL MOD) DO JEDNOSTKOWEGO CYNKOWANIA WYROBÓW STALOWYCH

Oferta nr:
17/PT/T/2013

Nowoczesny stop cynku o podwyższonej odporności na korozję do cynkowania wyrobów ze stali reaktywnych.

Słowa kluczowe: cynk, stopy cynku, cynkowanie zanurzeniowe, cynkowanie stali, stal reaktywna

Branża: przemysł cynkowniczy, galwanizacja, budownictwo, przemysł motoryzacyjny, lotnictwo, usługi

NOWE STOPY OŁOWIU PbSb1Sn0,2As0,3Se i PbCa0,1AlSn0,5Ag NA KRATKI AKUMULATOROWE

Oferta nr:
16/PT/T/2013

Nowoczesne stopy ołowiu o wysokich właściwościach odlewniczych i mechanicznych do zastosowania w produkcji kratek akumulatorowych wykorzystywanych jako przewodnik prądu w akumulatorach rozruchowych.

Słowa kluczowe: ołów, stopy ołowiu, kratki akumulatorowe, akumulatory rozruchowe

Branża: przemysł motoryzacyjny

WYSOKIEJ CZYSTOŚCI ZWIĄZKI RENU(VII)

Oferta nr:
15/NE/T/2013

Oferowana technologia pozwala na poszerzenie asortymentu związków renu(VII) produkowanych z polskich źródeł renu.

Słowa kluczowe: ren, związki renu, renowe proszki stopowe, kataliza

Branża: przemysł lotniczy, energetyka,przemysł zbrojeniowy, przemysł farmaceutyczny

INNOWACYJNY, WYTWARZANY NOWYMI TECHNIKAMI STOP ALUMINIUM AlCuMgMn(ZrSc)

Oferta nr:
14/DO/T/2013

Wytrzymały stop AlCuMgMn(ZrSc) o ponadstandardowych właściwościach, wytwarzany niekonwencjonalnymi metodami Rapid Solidification do zastosowania w przemyśle samochodowym oraz obronnym.

Słowa kluczowe: stop AlCuMgMn(ZrSc), proszki stopów, Rapid Solidification, oslony balistyczne, elementy kontrolowanych stref zgniotu

Branża: przemysł motoryzacyjny, przemysł obronny

STOP SREBRA Z DODATKIEM METALI ZIEM RZADKICH

Oferta nr:
13/PT/T/2013

Oferowane rozwiązanie pozwala na zastąpienie materiałów stykowych na bazie srebra i tlenku kadmu tańszym, trwałym materiałem otrzymanym ze stopu srebro-miszmetal.

Słowa kluczowe: srebro, miszmetal, topnienie, styki, kable

Branża: przetwórstwo metali, elektrotechnika, elektronika

TECHNOLOGIA ODZYSKIWANIA METALI ZE ZŁOMU ZESPOLONEGO

Oferta nr:
12/NH/T/2013

Oferowane rozwiązanie pozwala na odzysk metali ze złomu zespolonego metodą mechaniczną dla procesów pirometalurgicznych.

Słowa kluczowe: złom zespolony, odzysk metali, porcesy pirometalurgiczne, piec lancowy

Branża: przemysł hutniczy, przetwórstwo

NOWE EKOLOGICZNE ODLEWNICZE STOPY MIEDZI O WYSOKICH WŁAŚCIWOŚCIACH

Oferta nr:
10/PT/T/2013

Opracowana grupa odlewniczych stopów miedzi pozwala na całkowitą eliminację lub znaczne ograniczenie zawartości ołowiu przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości technologiczno-użytkowych.

Słowa kluczowe: stopy odlewnicze, miedź, materiał ekologiczny, brąz

Branża: armatura wodna, budownictwo

NOWA TECHNOLOGIA ODMIEDZIOWANIA OŁOWIU PRZY POMOCY ALUMINIUM I JEGO STOPÓW

Oferta nr:
09/NH/T/2013

Opracowana technologia odmiedziowania ołowiu w porównaniu z obecnie stosowanymi na rynku rozwiązaniami jest procesem przyjaznym środowisku - eliminacja związków siarki, mała ilość półproduktów, mniejsze straty ołowiu, stabilność procesu, łatwość wykonania.

Słowa kluczowe: technologia, odmiedziowanie, ołów, aluminium

Branża: metalurgia metali nieżelaznych

TECHNOLOGIA PRZEKSZTAŁCENIA POLIMETALICZNYCH, WIELOFAZOWYCH ŻUŻLI Z HUTNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH W SUROWIEC MINERALNY Z JEDNOCZESNYM ODZYSKIEM METALI

Oferta nr:
08/NH/T/2013

Opracowana technologia pozwala na uzyskanie surowca mineralnego oraz metali (Pb, Zn, Cu) poprzez przekształcenie polimetalicznych, wielofazowych żużli w wieloetapowym procesie topienia żużla, utleniania siarczków i redukcji metali w piecu z pionową lancą.

Słowa kluczowe: hutnictwo, żużel, technologia, odzysk metali

Branża: metalurgia metali nieżelaznych

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA WSADU DO PROCESU STAPIANIA ZBRYLONYCH KONCENTRATÓW MIEDZI W PIECU SZYBOWYM

Oferta nr:
07/NH/T/2013

Opracowane rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie operacji suszenia mieszanki z procesu brykietowania, zmniejsza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, upraszcza w sposób istotny konstrukcję instalacji do brykietowania, obniża koszt produkcji brykietów.

Słowa kluczowe: piec szybowy, koncentrat miedzi, stapianie

Branża: metalurgia metali nieżelaznych

TECHNOLOGIE OTRZYMYWANIA NOWYCH ZWIĄZKÓW RENU(VII) O WYSOKIEJ CZYSTOŚCI

Oferta nr:
06/NE/T/2013

Oferowana technologia pozwala na poszerzenie asortymentu związków renu(VII) produkowanych z polskich źródeł renu.

Słowa kluczowe: technologia, ren, związek renu

Branża: przemysł lotniczy, energetyka,przemysł zbrojeniowy, przemysł farmaceutyczny

ODZYSK RENU ZE ZŁOMU NADSTOPÓW ORAZ INNYCH NIEZAGOSPODAROWANYCH PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW

Oferta nr:
05/NE/T/2013

Opracowane rozwiązanie umożliwia odzysk renu z nieprzerabianych do tej pory materiałów zawierających nadstopy, a także odzysk innych metali zawartych w tych materiałach.

Słowa kluczowe: odzysk, ren, złom, odpad

Branża: metalurgia metali nieżelaznych

TECHNOLOGIA BARBOTAŻOWA ODSIARCZANIA GAZÓW O WYSOKIM STĘŻENIU DITLENKU SIARKI

Oferta nr:
04/NO/T/2013

Opracowane rozwiązanie pozwala na jednostopniowe, głębokie odsiarczanie gazów o zawartości ditlenku siarki do 10% z jednoczesną produkcją wysokojakościowego gipsu.

Słowa kluczowe: technologia, odsiarczanie gazów, siarka

Branża: przemysł hutniczy, przemysł koksowniczy

WIELOSKŁADNIKOWE STOPY PLATYNY DO ZASTOSOWAŃ W PROCESACH KATALIZY CHEMICZNEJ

Oferta nr:
03/PT/T/2013

Redukcja kosztów produkcji siatek katalitycznych poprzez wykorzystanie do ich wytwarzania trwałych, wieloskładnikowych stopów platyny z dodatkiem renu, których stosowanie pozwala na obniżenie strat metali szlachetnych w procesie katalizy chemicznej.

Słowa kluczowe: kataliza chemiczna, platyna, technologia

Branża: przemysł nawozów sztucznych, przemysł chemiczny

BEZODPADOWA TECHNOLOGIA UTYLIZACJI POPIOŁOŻUŻLI ZE SKŁADOWISK POPRZEZ WYDZIELENIE WĘGLA METODĄ FLOTACJI PIANOWEJ

Oferta nr:
02/NR/T/2013

Opracowane rozwiązanie pozwala na całkowitą utylizację deponowanych na składowiskach odpadów popiołożużli oraz na ponowne wykorzystanie powstałych w procesie utylizacji produktów.

Słowa kluczowe: popiołożużel, technologia, utylizacja, flotacja pianowa

Branża: ciepłownictwo, budownictwo drogowe

TECHNOLOGIA WYTOPU CYNKU W PROCESIE IMPERIAL SMELTING Z TLENKOWYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH

Oferta nr:
01/NH/T/2013

Poprawa efektywności ekonomicznej produkcji cynku i ołowiu w procesie Imperial Smelting przez zastosowanie oddzielnej kampanii przerobu tanich, niskojakościowych surowców tlenkowych takich jak: surowy tlenek cynku, szlamy i popioły cynkonośne, pyły stalownicze wspomaganej procesami odchlorowania pyłów i odsiarczania gazów ze spiekalni.

Słowa kluczowe: pirometalurgia, technologia, cynk, surowiec wtórny, wytop

Branża: metalurgia metali nieżelaznych

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij