Prezentacja


Zakład Chemii Analitycznej istnieje od 1952 roku. Podstawowym celem, dla którego został powołany, była kontrola analityczna opracowywanych technologii z zakresu przeróbki mechanicznej rud, hutniczej i hydrometalurgicznej obróbki materiałów, przetwórstwa metali i metalurgii proszków. Obecnie Zakład Chemii Analitycznej aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz innych zakładów naukowo-badawczych IMN, ale także rozwija swoją własną, specjalistyczną działalność, w ramach której współpracuje z przemysłem, w tym nie tylko z przemysłem metali nieżelaznych.

Zakład Chemii Analitycznej IMN posiada System Jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 274.

 


Zakładu Chemii Analitycznej rozwija działalność w trzech kierunkach:

 • działalność naukowo-badawcza
 • usługi i ekspertyzy
 • wytwarzanie i sprzedaż certyfikowanych materiałów odniesienia

Działalność naukowo-badawcza

 • opracowanie i walidacja metod analitycznych z zakresu metod klasycznych oraz technik instrumentalnych: AAS, XRF, OES i ICP,
 • badania nad roztwarzaniem materiałów, wzbogacaniem analizowanych pierwiastków do poziomu oznaczalności daną techniką instrumentalną,
 • prowadzenie badań nad eliminacją lub korektą efektów matrycowych wynikających ze zmiennego składu chemicznego, fazowego oraz zmiennej postaci fizycznej materiałów,
 • opracowanie i wytwarzanie, na zamówienie klienta, materiałów odniesienia spektrometrycznych (w postaci serii do kalibracji spektrometrów OES, XRF i ICP) i chemicznych,
 • organizowanie, wspólnie z Komisją Spektrometrii Atomowej i Cząsteczkowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, ogólnopolskiej konferencji naukowej pn.: „Konwersatorium Spektrometrii Atomowej”


Działalność usługowa

 • kompleksowe usługi badawcze w zakresie określania składu chemicznego materiałów
 • badania wyrobów na zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/WE

 

Produkcja i sprzedaż certyfikowanych materiałów odniesienia

Produkcja materiałów odniesienia jest specjalistyczną działalnością Zakładu Chemii Analitycznej od przeszło 40 lat. W ramach tej działalności zostało wytworzonych 89 serii spektrometrycznych materiałów odniesienia, dla miedzi, srebra, cynku, ołowiu i ich stopów, oraz 46 chemicznych materiałów odniesienia dla rud, koncentratów, metali i ich stopów. W zakresie produkcji materiałów odniesienia IMN współpracował, w ramach Funduszu Marii Skłodowskie-Curie, z National Institute of Standards and Technology (USA), jednym z najważniejszych producentów materiałów odniesienia na świecie.
W zakresie sprzedaży materiałów odniesienia IMN współpracuje z:

 • Breitländer Eichproben und Labormaterial GmbH, Niemcy,
 • MBH Analytical Ltd, Anglia,
 • Industrial Analytical (PTY) Ltd., Republika Południowej Afryki,
 • TECH-LAB Certified Reference Materials, Francja,
 • Glen Spectra Reference Materials, Anglia,
 • Alpha Resources Incorp., USA,
 • ANMAT Trading spol. s r.o., Czechy,
 • 2 THETA Analytical Standards and Equipment, Czechy
 • King International Corp. (Korea),
 • Thermo Fisher Scientific – ARL (Szwajcaria),
 • PHILIPS (Holandia),
 • Laboratory Chemical Company (Indie),
 • ASSO-LAB (Rosja),
 • Brammer Standard (USA),
 • Analytical Reference Materials International ARMI (USA),
 • Universal Scientific Laboratory PTY, LTD (Australia),
 • Srineo Scientific Equipment (Indie),
 • ISO STANDARDS MATERIAL S.L. (Hiszpania)

 

Wyposażenie


Zakład Chemii Analitycznej wyposażony jest w:

 • Spektrometry emisyjne ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES):
  • Optima 5300V (Perkin Elmer),
  • Ultima 2 (Horiba Jobin Yvon)
 • Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w iskrze niskowoltowej 4460 (Thermo-Electron Corp.)
 • Spektrometry rentgenofluorescencyjne:
  • ZSX Primus - WDXRF (Rigaku)
  • Axios MAX - WDXRF (Panalytical)
  • Epsilon 3 XLE - EDXRF (Panalytical)
 • Spektrometry absorpcji atomowej: 
  • Solaar S4 - FAAS (Thermo Elemental)
  • NovAA 400 - FAAS (Analityk Jena)
  • 5100 - FAAS and GFAAS (Perkin Elmer) 
  • Z-2000 - FAAS and GFAAS (Hitachi High-Technologies Corp.)
  • iCE 3300 AAS - FAAS (Thermo Scientific)
 • Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS) NexION 300D (Perkin-Elmer)
 • Spektrofotometr UV/VIS DU 640 (Beckman)
 • Analizatory rtęci MA-2 i RA-2a (Nippon Inst.)
 • Analizator tlenu i azotu SN 3216 (Leco)
 • Analizator siarki i węgla CS2000 (Eltra)
 • Jonometr ORION STAR A214 pH/ISE Meter (Thermo Fisher Scientific Inc.)
 • Mineralizator mikrofalowy - MULTIWAVE PRO (Anton Paar)
 • Piec indukcyjny do przetapiania próbek o masach < 100 g z możliwością odlewania odśrodkowego SuperCast13 (Ultraflex)
 • W pełni wyposażone laboratoria analizy klasycznej

Oferta


Kompleksowe usługi badawcze w zakresie określania składu chemicznego materiałów. 

Dodatkowych informacji na temat oferty udzieli Państwu: mgr inż. Andrzej Hryniszyn
Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice 
tel. 32 23 80 478, tel.kom. 601 454 491, fax. 32 231 69 33 ; e-mail: e-mail: andrzejh@imn.gliwice.pl

 • Produkcja i sprzedaż certyfikowanych materiałów odniesienia

Dodatkowych informacji na temat oferty udzieli Państwu mgr Barbara Bolibrzuch.
Tel. 32 23 80 268, fax: 32 231 69 33, email: crm@imn.gliwice.pl

Poznaj szczegóły oferty > 

Pracownie i laboratoria


Pracownia Analiz Klasycznych
Kierownik: mgr Jadwiga Charasińska, tel. 32 238 03 59
jadwiga.charasinska@imn.gliwice.pl

Pracownia Spektrometrii Atomowej
Kierownik: mgr inż. Andrzej Hryniszyn, tel.32 238 04 78, kom. 601 454 491
andrzej.hryniszyn@imn.gliwice.pl

Pracownia Spektrometrii Emisyjnej
Kierownik: dr inż. Tadeusz Gorewoda, tel. 32 238 04 08
tadeusz.gorewoda@imn.gliwice.pl


Dane kontaktowe


Instytut Metali Nieżelaznych
Zakład Chemii Analitycznej
ul. Sowińskiego 5, 44–100 Gliwice

tel. +48 32 238 02 00 (centrala)
fax:  +48 32 231 69 33

 
Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej
dr inż. Tadeusz Gorewoda, tel. 32 238 02 78
tadeuszg@imn.gliwice.pl
 

Z-ca Kierownika Zakładu Chemii Analitycznej
mgr inż. Andrzej Hryniszyn, tel. 32 238 04 78; tel. kom. 601 454 491
andrzej.hryniszyn@imn.gliwice.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij