Prezentacja

Zakład Materiałów Proszkowych i Kompozytowych prowadzi prace B+R (badawczo-rozwojowe) dotyczące:

 • wytwarzania proszków metodą rozpylania plazmowego,
 • opracowywania powłok funkcjonalnych otrzymywanych metodą natrysku plazmowego,
 •  wytwarzania mikro- i nanoproszków metalicznych i kompozytowych metodami chemicznymi, mechanicznej syntezy oraz poprzez mielenie,
 • recyklingu materiałów opartego o technologie plazmowe i chemiczne.

Prace prowadzone są w ramach współpracy z przemysłem i ośrodkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi.

Struktura Zakładu


Kierownik Zakładu:

dr Adriana Wrona

tel. 32 23 80 632, e-mail: adriana.wrona@imn.gliwice.pl

 

Pracownia Metalurgii Proszków

Kierownik pracowni: mgr inż. Marcin Lis

tel. 32 23 80 351, e-mail: marcin.lis@imn.gliwice.pl

 

Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Badań Strukturalnych

Kierownik pracowni: dr Jacek Mazur

tel. 32 23 80 351 lub 32 23 80 612, e-mail: jacek.mazur@imn.gliwice.pl

Oferta


WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PROSZKÓW:

 • wytwarzanie  proszków sferycznych metodą rozpylania plazmowego,
 • opracowywanie i wytwarzanie mikro- i nanoproszków metalicznych i kompozytowych,
 • opracowywanie i wytwarzanie materiałów proszkowych metodami chemicznymi, mechanicznej syntezy oraz poprzez mielenie, granulowanie proszków,
 • wytwarzanie materiałów nanokrystalicznych litych techniką spiekania impulsowo- plazmowego (SPS),
 • opracowywanie i wytwarzanie materiałów warstwowych otrzymywanych techniką natryskiwania plazmowego. 

 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE:

 • recykling materiałów oparty o technologie plazmowe,
 • wytwarzanie materiałów aktywne biologicznych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych opartych o kompozyty na osnowie miedzi,
 • wytwarzanie proszków przeznaczonych do procesów additive manufacturing (AM), 
 • wytwarzanie materiałów na styki elektryczne na bazie srebra i wolframu, 
 • wytwarzanie materiałów termoelektrycznych i piezoelektrycznych do odzyskiwania i konwersji energii,
 • wytwarzanie materiałów do pracy w ekstremalnych warunkach z udziałem metali wysokotopliwych takich jak: ren, molibden,
 • modyfikacja powierzchni proszków.

 USŁUGI BADAWCZE:

 • mikroanaliza na mikroanlizatorze rentgenowskim, 
 • modyfikacja powierzchni proszków,
 • analiza fazowa na dyfraktometrze rentgenowskim,
 • rozkład wielkości uziarnienia,
 • gęstość rzeczywista, pozorna i nasypowa,
 • badanie powierzchni właściwej i wielkości porów, 
 • badanie oraz obliczanie wartości współczynnika Seebecka oraz oporności elektrycznej,
 • erozja łukowa styków elektrycznych i pomiar rezystancji zestykowej,
 • badanie przewodności elektrycznej metali nieżelaznych,
 • badania ogniw termoelektrycznych, 
 • badania właściwości piezoelektrycznych.

Wyposażenie


Zakład Materiałów Proszkowych i Kompozytowych posiada następujące wyposażenie:

TECHNOLOGICZNE

 • zestaw do natryskiwania plazmowego AP50 – Plasma System firmy Flame Spray Technologies wraz z manipulatorem do próbek konstrukcji IMN,
 • system do sferoidyzacji i dekompozycji plazmowej,
 • urządzenie SPS do spiekania impulsowo-plazmowego (Spark Plasma Sintering) firmy FCT o nacisku 50kN i temperaturze spiekania do 2200°C,
 • zestaw pieców elektrycznych laboratoryjnych przystosowanych do pracy w atmosferach ochronnych i redukcyjnych (Tmax = 1150ºC) oraz w powietrzu (Tmax = 1350ºC),
 • młyny: planetarny młyn kulowy typu PM400 firmy Retsch; wysokoenergetyczny młyn Pulverisette 7 firmy Fritsch, młyn kriogeniczny CryoMill firmy Retsch,
 • granulator EL1 firmy EIRICH,
 • prasy hydrauliczne pionowe o naciskach maksymalnych 30, 100, 350 T, 
 • wirówkę  Centrifuge 5804 firmy Eppendorf AG,
 • sonfikator VCX750 firmy Sonics&Materials, INC, 
 • liofilizator Alpha 2-4 LDplus firmy CHRIST,
 • zamrażalkę ULUF 65 firmy ARCTIKO,
 • kabinę inżektorową do obróbki strumieniowo-ściernej firmy New-Tech,
 • komory rękawice do pracy w atmosferach ochronnych.

BADAWCZE

 • modelowe urządzenie probiercze do badania erozji łukowej i rezystancji zestykowej,
 • mikroanalizator rentgenowski JXA-8230 firmy JEOL ze spektrometrami falowo- i energodyspersyjnymi (WDS i EDS),
 • dyfraktometr rentgenowski XRD 7 firmy Seifert – FPM,
 • aparat NanoTec analysette 22 firmy Fritsch,
 • aparat SediGraph 5100 firmy Micromeritics,
 • aparat AccuPyc 1330 firmy Micromeritics,
 • aparat Gemini 2360 firmy Micromeritcs,
 • aparat 3-Flex firmy Miromeritics,
 • urządzenie LSR-3 firmy LINSEIS,
 • urządzenie do badania przewodności elektrycznej Sigmatest.

Współpraca

 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych
 • ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K
 • CERTECH Sp. z o.o.,
 • ChM, Juchnowiec Kościelny, k. Białegostoku
 • ERTEC, Wrocław
 • Helioenergia Sp z o.o.
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice,
 • Instytut Fizyki Jądrowej
 • Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
 • Instytut Spawalnictwa
 • Instytut Technologii Eksploatacji, ITeE
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ITME Warszawa
 • LIPOPHARM.pl
 • Plasma System S.A.
 • Politechnika Częstochowska – Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii, Częstochowa
 • Politechnika Śląska – Katedra Nauki o Materiałach, Katowice, Katedra, Optoelektroniki, Gliwice oraz Instytut Fizyki CND, Gliwice
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Śląski – Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Katowice
 • WOLFTEN, Wrocław
 • Współpraca w ramach Śląskiego Klastra „NANO"

Dane kontaktowe


Instytut Metali Nieżelaznych

Zakład Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów

ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice

fax: 32 231 69 33

 

 

Kierownik Zakładu:

dr Adriana Wrona

tel. 32 23 80 632, e-mail: adriana.wrona@imn.gliwice.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij