IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Prezentacja


Centrum Przeróbki Surowców Mineralnych prowadzi badania w dziedzinie wzbogacania surowców mineralnych, przede wszystkim rud metali nieżelaznych i węgla, a także surowców odpadowych i wtórnych. Dokonuje modernizacji i udoskonaleń techniczno-technologicznych w istniejących przedsiębiorstwach oraz wykonuje projekty nowych zakładów przeróbczych. Centrum jest dostawcą technologii i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych. Opracowuje i dostarcza maszyny flotacyjne i układy klasyfikacji dostosowane do potrzeb konkretnego odbiorcy.

Struktura Centrum


Dyrektor Centrum:
mgr inż. Łukasz Skrzypiec
tel. 32 2380 638, tel. kom. 607 095 666, e-mail lukasz.skrzypiec@imn.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Technologii Wzbogacania Surowców Mineralnych i Wtórnych
mgr inż.
Krystian Cichy
tel. 32 2380 328, e-mail krystian.cichy@imn.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Badań Półtechnicznych Procesów Wzbogacania
inż. Krzysztof Szczepaniak
tel. 32 2380 438, e-mail krzysztof.szczepaniak@imn.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Maszyn i Urządzeń Przeróbczych
mgr inż. Tomasz Zachariasz
tel. 32 2380 438, e-mail tomasz.zachariasz@imn.lukasiewicz.gov.pl

Oferta


USŁUGI BADAWCZE –  od skali laboratoryjnej do półtechnicznej:

 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie doboru technologii i oceny pracy urządzeń flotacyjnych, opracowanie technologii wzbogacania, jako wytycznych do projektowania nowych zakładów przeróbczych, z podaniem schematów jakościowo-ilościowych, wodno-mułowych i maszynowych,
 • badania własności fizyko-chemicznych i składu mineralogicznego rud metali nieżelaznych, surowców mineralnych, odpadowych i wtórnych,
 • badania składu ziarnowego różnego rodzaju surowców (produkty wzbogacania, pyły, pudry, szlamy, proszki metali, produkty chemiczne itp.) w szerokim zakresie uziarnienia,
 • badania wzbogacalności surowców mineralnych, odpadowych i wtórnych (rud, zwłaszcza rud metali nieżelaznych, węgla, odpadów po wzbogacaniu tych surowców, odpadów przemysłu hutniczego, złomów — w tym złomów akumulatorowych, kabli itp),
 • opracowywanie technologii wzbogacania rud i minerałów, a także surowców odpadowych i wtórnych,
 • badania nad oceną poszczególnych operacji przeróbczych - w szczególności wzbogacania grawitacyjnego, mielenia, klasyfikacji, flotacji i procesów odwadniania - zmierzające do udoskonalania przebiegu tych operacji w warunkach przemysłowych,
 • badania nad doborem odczynników flotacyjnych do flotacji różnego rodzaju surowców - zwłaszcza do flotacji rud metali nieżelaznych,
 • badania nad nowymi oraz doskonalenie istniejących maszyn i urządzeń przeróbczych, w szczególności maszyn flotacyjnych i hydrocyklonów klasyfikująco-zagęszczających. 

USŁUGI:

 • kruszenie i mielenie różnego rodzaju surowców do żądanego uziarnienia, z gwarancją otrzymanie gotowej frakcji,
 • przesiewanie lub klasyfikacja hydrauliczna z otrzymaniem żądanej frakcji lub sortymentów,
 • wzbogacanie powierzonych surowców, szczególnie w zakresie wzbogacania grawitacyjnego, magnetycznego i flotacyjnego (skala półtechniczna). 

DOSTARCZAMY:

 • wielkogabarytowe maszynyflotacyjne o objętościach komory 1-100 m3 wyposażone w automatyczne systemy stabilizacji i regulacji parametrów pracy. Katalogi maszyn w języku polskim, angielskim, rosyjskim i chińskim,
 • hydrocyklony klasyfikująco-zagęszczające (baterie hydrocyklonów wyposażone w automatyczne systemy stabilizacji i regulacji parametrów pracy) o średnicach do 750 mm (wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ścieranie).

 

Wyposażenie


Centrum Przeróbki Surowców Mineralnych wyposażone jest w:

 • laboratoryjną instalację pilotową do wzbogacania surowców mineralnych (LPI),
 • zestaw urządzeń do kruszenia, przesiewania, mielenia i klasyfikacji - w skali laboratoryjnej oraz półprzemysłowej,
 • aparaturę do analizy składu ziarnowego za pomocą laserowego granulometru firmy Malvern model Mastersizer 2000,
 • klasyfikator multihydrocyklonowy Cyclosizer model M16 firmy MARC Technologies Pty Ltd.,
 • zestaw do wyznaczania współczynnika Bonda,
 • zestawy do separacji magnetycznej na sucho i mokro,
 • zestawy do wzbogacania bardzo drobnych klas ziarnowych,
 • laboratoryjne stoły koncentracyjne,
 • układ do wzbogacania w cieczach ciężkich zawiesinowych,
 • zestawy maszyn flotacyjnych różnego typu i przeznaczenia (od laboratoryjnych do półprzemysłowych; mechaniczne, pneumomechaniczne, pneumatyczne-kolumnowe),
 • urządzenie do cięcia i separacji kabli, akumulatorów i złomu,
 • pracownię konstrukcyjną wyposażoną w oprogramowanie do projektowania w systemie AUTO-CAD.

 

Współpraca


 KGHM Polska Miedź S.A.

 • opracowanie technologii wzbogacania rud Cu,
 • zastosowanie nowych rozwiązań technologiczno-technicznych w procesie wzbogacania rud,
 • wdrożenie technologii bogatych koncentratów Cu,
 • zastosowanie w zakładach przeróbki rud odczynników zbierających i promotorów: mieszanina ksantogenianów, alkilodwutiofosforany oraz nowych spieniaczy typu eteru alkilopoliglikoli,
 • określenie możliwości poprawy podstawowych wskaźników pracy zakładów wzbogacania rud Cu,
 • obniżenie kosztów przerobu rud miedzi poprzez modernizację kruszenia, mielenia i flotacji,
 • zastosowanie maszyn flotacyjnych serii IF oraz hydrocyklonów klasyfikująco-zageszczających produkcji ZAM-IMN.

ZGH Bolesław 

 • opracowanie technologii wzbogacania rud Zn-Pb,
 • wprowadzenie odrębnego procesu flotacji kolektywnej Zn-Pb dla ziaren najdrobniejszych w celu obniżenia zawartości ołowiu w koncentracie blendowym produkowanym,
 • modernizacja układów wstępnego przesiewania rudy dla zwiększenia sprawności przesiewania zawilgoconego urobku przed II stopniem kruszenia,
 • wdrożenie hydrocyklonów do klasyfikacji produktów ługowania blendy prażonej,
 • zastosowanie w zakładach przeróbki rud odczynników z grupy karbaminianów do selektywnej flotacji blendy,
 • opracowanie schematu produkcji niskomagnezowych, selektywnych koncentratów Zn,
 • wprowadzenie flotacji galeny w obiegu mielenia,
 • opracowanie schematu produkcji kolektywnych koncentratów Zn-Pb z odpadów poflotacyjnych,
 • opracowanie schematu produkcji koncentratu Zn-Pb o podwyższonej zawartości Ag, ze szlamów po neutralnym ługowaniu koncentratów Zn.

ZUP ZAM Kęty Sp. z o.o.

 • opracowanie konstrukcji nowoczesnych hydrocyklonów klasyfikująco-zagęszczających wyposażonych w kompozytowe wyłożenie przeciwścierne na bazie węglika krzemu.

ZGH Orzeł Biały S.A. 

 • modernizacja przerobu mechanicznego złomu akumulatorowego w kierunku obniżenia kosztów i zmniejszenia uciążliwości dla środowiska naturalnego.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

 • zastosowanie maszyn flotacyjnych serii IZ i IF oraz hydrocyklonów klasyfikująco-zagęszczających produkcji ZAM-IMN.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij