Prezentacja


W ramach Zakładu opracowane są technologie wytwarzania  innowacyjnych materiałów nowej generacji,  w szczególności:
 

 • materiały magnetycznie miękkich i twardych,
 • materiały amorficzne i nanokrystaliczne,
 • kompozyty metaliczno-ceramiczne ,
 • stopy Heuslera,
 • materiały magnetostrykcyjne,
 • materiały z gigantycznym efektem magnetokalorycznym,
 • stopy lutownicze,
 • materiały węglowe.

Prowadzone przez nas badania materiałowe obejmują:

 
 • badania struktury,
 • badania właściwości fizycznych,
 • badania magnetyczne,
 • badania termiczne,
 • badania zjawisk termodynamicznych.
 
Częścią naszej pracy jest również  projektowanie i budowa prototypowych urządzeń i instalacji technologicznych:
 
 • urządzeń do odlewania taśm amorficznych z wybranych gatunków stopów metodą ultraszybkiego schładzania,
 • urządzeń do obróbki cieplnej i cieplno-magnetycznej rdzeni,
 • urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych w obszarze wykonywania elementów magnetycznie miękkich w nich zawartych,
 • modeli urządzeń schładzających wykorzystujących efekt magnetokaloryczny.
 

Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową a ponadto dysponuje halą technologiczną z wyposażeniem pozwalającym na realizację badań a także małotonażową produkcję, w ramach której wytwarzane są partie doświadczalne magnetycznie miękkich taśm amorficznych oraz nanokrystalicznych rdzeni toroidalnych na bazie Fe, a także produkowane są beztopnikowe lutowia amorficznych na bazie Ni oraz Cu.

 

Laboratorium współpracuje z licznymi placówkami naukowymi w kraju i za granicą, do których należą m.in.:

 • Politechnika Warszawska,
 • Uniwersytet Śląski,
 • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Politechnika Śląska
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
 • Instytut Materiałów Ogniotrwałych,
 • Instytut Fizyki Ciała Stałego i Optyki Węgierskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Fizyki Słowackiej Akademii Nauk,
 • Laboratorium SATIE- Ecole Nationale Superieure de Cachan – Francja
 • ArcelorMittal Research Centre, Imphy, Francja
 • Instituto de Magnetismo Aplicado, Uniwersytet w Madrycie
 • Dr Sporenberg Umweltschutz und Verfahrenstechnik GmbH, Niemcy
 

Ponadto laboratorium współpracuje z krajowymi i zagranicznymi firmami przemysłowymi branży elektrycznej w zakresie aplikacji magnetycznie miękkich materiałów amorficznych i nanokrystalicznych.
 
 
Zakład Materiałów Funkcjonalnych działa w zakresie dwóch  Pracowni:
 
Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Magnetycznych
 
Laboratorium  posiada System Jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium oferuje usługi pomiaru właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 500 kHz, zgodnie z Zakresem Akredytacji nr AB 456.
 
Pracownia Technologii Wytwarzania Materiałów Funkcjonalnych
 
Pracownia oferuje usługi w zakresie wytwarzania rdzeni magnetycznie miękkich  będących w stałej ofercie jak i doświadczalnych partii o parametrach określonych przez klienta.  W naszej ofercie znajdują się także materiały magnetokaloryczne  oraz lutowia beztopnikowe na bazie Ni oraz Cu. W naszej Pracowni wykonujemy także zlecenia metalurgiczne na wykonanie stopów lub taśm o składzie chemicznym podanym przez klienta oraz realizujemy procesy obróbki cieplnej.

 

Aparatura

Kalorymetr typu DSC 404C Pegasus (Netzsch)

Umożliwia badania

 • DTA - różnicowa analiza termiczna
 • DSC - skaningowa kalorymetria różnicowa
 • DSC-Cp - skaningowa kalorymetria różnicowa z możliwością wyznaczenia ciepła właściwego

Temperatura pracy: -150°C do 1500°C
Atmosfera: próżnia wstępna i atmosfera argonu
Pojemność tygli (PtRh,Al2O3): max. 85 ml
Szybkości nagrzewania/studzenia (K/min): 0,1 – 50
Praca w trybie: izotermicznym i/lub liniowego nagrzewania/studzenia

 • identyfikacja i analiza przemian fazowych zachodzących w stanie stałym i ciekłym,
 • określenie wartości temperatur charakterystycznych przemian fazowych,
 • określenie zależności ciepła właściwego od temperatury,
 • określenie ciepła (entalpii) przemian fazowych w stanie stałym i ciekłym,
 • określenie parametrów kinetycznych przemian fazowych zachodzących w stanie stałym i ciekłym,
 • wyznaczanie temperaturowej zależności własności termofizycznych metali, stopów i materiałów ceramicznych, użytecznych w komputerowej symulacji - ważnych w praktyce odlewniczej - procesów krzepnięcia i stygnięcia odlewów.

Dylatometr typu DIL 402 C (Netzsch)

Temperatura pracy: do 1600°C
Max. wymiar próbki: ф12 mm x 50 mm (średnica x długość)
Szybkości nagrzewania/studzenia (K/min): 0,1 – 50

Pomiar realizowany w atmosferze ochronnej

 • wyznaczanie charakterystyk rozszerzalności termicznej materiałów w postaci stałej, proszkowej oraz ciekłej
 • wyznaczanie punktu topienia materiałów, punktu mięknięcia, punktu spiekania oraz punktu zeszklenia badanych materiałów

 System pomiarowy Permagraph L (Magnet-Physik GmbH)

 Skomputeryzowany system do pomiaru pętli histerezy materiałów magnetycznie twardych typu

 •  AlNiCo
 • ferrytowych
 • materiałów ziem rzadkich (np. samar-kobalt, neodym-żelazo-bor itp.)

 

 • możliwość pomiaru próbek o różnych kształtach bez konieczności wyznaczania pola przekroju poprzecznego
 • umożliwia wyznaczanie parametrów magnetycznych takich jak: remanencja, koercja i maksymalna energia
 • komputerowa analiza otrzymanych danych, min. krzywa demagnetyzacji i pętla histerezy
 • możliwość przeprowadzania pomiarów w temperaturze do 1500°C

 

System pomiarowy Remacomp C-100 (Magnet-Physik GmbH)

Badanie charakterystyk dynamicznych materiałów magnetycznie miękkich

parametry mierzone

 • indukcja magnetyczna Bm
 • remanencja Br
 • pole koercji Hc
 • straty mocy w rdzeniu Ps
 • przenikalność magnetyczna μ

zakres częstotliwości: 10 Hz - 400 kHz
typy wzbudzeń: sinusoidalny, trójkątny, prostokątny, liniowo malejący
pomiary parametrów magnetycznych mogą być przeprowadzane w temperaturze z zakresu -150°C do 350°C

kształt próbek

 • pierścienie (фw 15 mm – 50 mm, фz 20 mm – 100 mm),
 • pierścienie ze szczeliną powietrzną
 • paski (pomiar przy częstotliwości do 50 Hz)

 Analizator impedancji Agilent 4294A z przystawką do pomiaru rdzeni toroidalnych

 • badania charakterystyk częstotliwościowych zespolonej przenikalności magnetycznej materiałów magnetycznie miękkich
 • wyznaczanie częstotliwości granicznej stosowalności tych materiałów w oparciu o kryterium Snoeka

Zakres częstotliwości:  40 Hz - 110 MHz

Wymiary mierzonych rdzeni toroidalnych

 • średnica wewnętrzna ≥ 5 mm
 • średnica zewnętrzna ≤ 20 mm
 • wysokość ≤ 8.5 mm


Urządzenie do bezpośredniego pomiaru efektu magnetokalorycznego (AMT&C, Ltd)

Umożliwia wyznaczanie efektu magnetokalorycznego metodą bezpośrednią

 • Zakres temperatur: 150 K – 370 K
 • Zakres pomiaru efektu magnetokalorycznego: od 0,1 K
 • Stabilność temperatury w czasie pomiaru: 0,1 K
 • Zakres pola magnetycznego w czasie pracy: 0,02 – 1,8 T
 • Szybkość zmian pola magnetycznego: do 6 T/s
 • Wymiary próbek (min-max): (1-2)x(2-5)x(8-10) mm
 • Możliwość pomiaru w trybie: automatycznym i manualnym

Urządzenia

Indukcyjny piec próżniowy VIM-LAB 2,5-20

 • Temperatura ciekłego stopu do 2000°C.
 • Bezdotykowy system pomiaru temperatury topionego materiału.
 • Możliwość topienia wsadu w atmosferze ochronnej
 • Możliwość stosowania tygli ceramicznych lub grafitowych
Masa wsadu: 0,7 - 2,5 kg
Maksymalne podciśnienie: 10x5-5mbara

 

Możliwość topienia pierwiastków wysoce reaktywnych

 

Indukcyjny piec próżniowy VIM-LAB 50-60

Masa wsadu: 10 - 50 kg
Maksymalne podciśnienie: 10x5-5mbara


Piec łukowy MAM-1

Masa wsadu: 5 - 20 kg
Maksymalna temperatura ciekłego stopu: 3500°C
Natężenie prądu łuku: 3A - 180A
Atmosfera ochronna: argon o wysokiej czystości

Możliwość topienia pierwiastków wysoce reaktywnych


Wysokoenergetyczny młyn planetarny

Prędkość obrotowa: do 600 obr/min


Maszyny odlewnicze taśm amorficznych

Półprzemysłowy melt spinner o wysokiej wydajności (IMN)

Wydajność: do 20 kg/cykl
Max. prędkość obrotowa bębna: 2000 obr/min
Max. szerokość taśmy: 20 mm

 

 • unikatowa zasada działania oparta o podawanie ciekłego metalu na dolną powierzchnię metalowego bębna
 • proces odlewania sterowany komputerowo

Półprzemysłowy melt spinner o wysokiej wydajności (IMN)

Wydajność: Max. prędkość obrotowa bębna
Max. szerokość taśmy

odlewanie w atmosferze gazu ochronnego
proces odlewania sterowany komputerowo


Melt spinner laboratoryjny (IMN)

Wydajność: do 2 kg/cykl
Max. prędkość obrotowa bębna: 1300 obr/min
Max. szerokość taśmy: 20 mm

 

Piece do obróbki cieplnej

Laboratoryjny piec pionowy do obróbki cieplno–magnetycznej (IMN)

Max. temperatura obróbki: 600°C
Max. natężenie pola magnetycznego: poprzecznego - 160 kA/m, podłużnego - 5 kA/m
Max. średnica rdzenia: 70 mm
Sterowanie procesem obróbki: Ręczne lub automatyczne

 • umożliwia obróbkę cieplną rdzeni w poprzecznym lub podłużnym polu magnetycznym albo bez pola
 • obróbka w atmosferze ochronnej
 • możliwość równoczesnej obróbki rdzeni o łącznej masie do 3 kg

Laboratoryjny piec poziomy do obróbki cieplno–magnetycznej (IMN)

Max. temperatura obróbki: 650°C
Max. natężenie pola magnetycznego: 160 kA/m
Szybkość chłodzenia: 5 – 40°C/min
Sterowanie procesem obróbki:Ręczne lub automatyczne

 

 

 • umożliwia obróbkę cieplną rdzeni w poprzecznym lub podłużnym polu magnetycznym albo bez pola

 

Piec do obróbki cieplnej i cieplno–magnetycznej o dużej pojemności (Heraus)

Max. temperatura obróbki: 800°C
Szybkość chłodzenia: 5 – 10°C/min
Atmosfera ochronna: azot lub argon

Masa rdzeni obrabianych równocześnie:

 • do 600 kg (bez podłużnego pola magnetycznego)
 • do 300 kg (przy obróbce w podłużnym polu magnetycznym)

 


Piec wysokotemperaturowy typu HT 1800 (Linn High Therm GmbH)

Wymiary komory pieca: 110 mm x 170 mm x 160 mm
Umożliwia kontrolowane grzanie i chłodzenie materiałów w zakresie: 100°C - 1820°C

 • zastosowanie odpowiedniej atmosfery redukującej pozwala na prowadzanie procesów z materiałami silnie korodującymi oraz z materiałami wybuchowymi i łatwopalnymi
 • możliwa praca bez atmosfery ochronnej
 • w piecu zainstalowano dodatkowo układ pozwalający na wygrzewanie materiałów w ultra czystej atmosferze ochronnej

Próżniowy piec do obróbki cieplnej (Czylok)

Max. temperatura obróbki: 1400°C
Max. średnica próbki: 30mm
Sterowanie procesem obróbki: automatyczne

 • zobróbka w podciśnieniu rzędu 5x10-5 mbar
 • możliwa obróbka w atmosferze ochronnej

 

Profesjonalna linia do preparatyki zgładów metalograficznych (STRUERS)

Secotom 15

Secotom 15 to przecinarka stołowa o wysokich parametrach eksploatacyjnych, w których udanie połączono najnowszą technologię cięcia precyzyjnego z wszechstronnością zastosowań i łatwością obsługi. Przecinarka Secotom pozwala na precyzyjne i bez odkształceń plastycznych cięcie metali, materiałów ceramicznych i kompozytowych, węglików spiekanych, elementów elektronicznych, kryształów, materiałów biologicznych, minerałów itp.

Tegramin 25

Szlifierko-polerka Tegramin oferuje nowatorskie rozwiązania, aby poprawić wyniki preparatyki i ułatwić pracę z różnorodnymi materiałami. Wytrzymała i sztywna konstrukcja zapewnia wysoką jakość preparatyki i niezawodną pracę. Automatyczna kontrola procesu gwarantuje wysoką powtarzalność wyników. Urządzenie to dzięki zastosowaniu nowoczesnych ściernic pozwala na preparatykę materiałów o twardości od 30 HV do 2000 HV.

Cito Press 10

Prasa CitoPress-10 jest zaawansowaną, elektrohydrauliczną, jednocylindrową, programowalną prasą od inkludowania na gorąco materiałów o średnicy do 20 mm. Urządzenie oferuje całkowitą kontrolę procesu oraz bazę metod inkludowania.

 

Szlifierka zadaniowa (FAS Głowno)

Wymiary robocze stołu elektromagnetycznego: 200 mm x 500 mm
Skok wrzeciennika ściernicy: 0,01 mm - 0,1 mm (skok jednostronny, automatyczny)
Prędkość przesuwu stołu: do 800 mm/min
Obroty wrzeciennika: 2000 obr/min


Laserowy ploter tnący FB 750 (CadCam Technology)

Najwyższej klasy przemysłowe źródło laserowe CO2
Oprogramowanie ApS-Ethos (CAM) pozwalające na importowanie projektów z popularnych programów CAD
Maksymalna głębokość cięcia w tworzywach sztucznych: 12 mm
Możliwość cięcia taśm metalicznych o grubości: do 40 µm


Magneśnica impulsowa (Magnet-Physik GmbH) 

Max. energia: 5000 Ws/10000 Ws
Max. napięcie: 2000 V
Max. prąd: 25 000 A

Oferta


Oferta Zakładu Materiałów Funkcjonalnych
 
Zakład Materiałów Funkcjonalnych oferuje wykonywanie prac badawczych i ekspertyz dotyczących rozwijanej tematyki, wykonywanie pomiarów właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich i twardych, a także usługi w zakresie małotonażowej produkcji rdzeni amorficznych i nanokrystalicznych do różnych zastosowań w energoelektronice, usługi w zakresie produkcji spoiw amorficznych na bazie Cu oraz Ni oraz wytwarzania materiałów magnetokalorycznych.
 
Jesteśmy otwarci na współpracę przy inicjowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych, krajowych i międzynarodowych (np. w ramach programów ramowych UE), dotyczących w szczególności technologii wytwarzania i badaniu właściwości  stopów amorficznych i nanokrystalicznych na bazie Fe i Co, magnetostrykcyjnych, stopów z dużym efektem magnetokalorycznym przeznaczonych do chłodziarek magnetycznych i pomp cieplnych , masywnych stopów amorficznych, a ponadto stopów lutowniczych na bazie niklu i miedzi.
 
Oferujemy usługi doradztwa w zakresie budowy urządzeń technologicznych i technologii odlewania taśm amorficznych metodą szybkiego schładzania i wytwarzania z tych taśm rdzeni amorficznych i nanokrystalicznych  z zastosowaniem odpowiednio dobranej obróbki cieplnej lub cieplno-magnetycznej.
 
Przeprowadzamy ekspertyzy materiałowe dotyczące w szczególności materiałów magnetycznie miękkich.  
W ramach produkcji małotonażowej oferujemy wykonanie rdzeni amorficznych i nanokrystalicznych z materiałów magnetycznie miękkich do różnych zastosowań w energoelektronice, oraz spoiw amorficznych na bazie Cu oraz Ni.
 
 
Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Magnetycznych
 
Laboratorium oferuje usługi w zakresie akredytowanych pomiarów właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 500 kHz. Parametrami mierzonymi są:
 

 • indukcja magnetyczna Bm,
 • remanencja Br,
 • straty mocy w rdzeniu Ps,
 • przenikalność magnetyczna µ (początkowa i maksymalna). 

Pomiary parametrów magnetycznych mogą być przeprowadzane przy różnych kształtach przebiegu  prądu magnesującego/indukcji (sinusoidalny, trójkątny, prostokątny, liniowo malejący), w temperaturze pokojowej lub w wybranej temperaturze z zakresu od -150°C do 350°C.
 
Gwarancją wysokiej jakości pomiarów jest fakt posiadania przez nasze Laboratorium akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (od 2004 roku).
 
Akredytowane pomiary wykonywane są przy wykorzystaniu system pomiarowego Remacomp C-100 firmy Magnet-Physik GmbH.
Oferujemy także wykonywanie pomiarów na innych posiadanych przez nas urządzeniach pomiarowych: takich jak kalorymetr typu DSC 404C Pegasus, dylatometr typu DIL 402 C, oraz analizator impedancji Agilent 4294A z przystawką i oprogramowaniem do pomiaru charakterystyk częstotliwościowych zespolonej przenikalności magnetycznej.
 
Pracownia Technologii Wytwarzania Materiałów Funkcjonalnych
 
Nasz zakład dysponuje nowoczesną halą technologiczną z wyposażeniem pozwalającym na realizację produkcji małotonażowej jak i jednostkowej, w ramach której wytwarzane są partie doświadczalne magnetycznie miękkich taśm amorficznych oraz nanokrystalicznych rdzeni toroidalnych na bazie Fe, a także produkowane są beztopnikowe lutowia amorficznych na bazie Ni oraz Cu.

 

Oferujemy także usługi:

 • metalurgiczne:

        - odlewanie stopów o zadanym składzie chemicznym
        - odlewanie taśm amorficznych

 • laserowego cięcia i grawerowania tworzyw sztucznych
 • wykonywania zgładów metalograficznych
 • obróbki cieplnej 
 


Produkty

Rdzenie: 

Spoiwa:
 
Lutowia beztopnikowe CuNiSnP
 

Wymiary taśmy:

 • Szerokość 5 – 20 mm
 • Grubość 0,03 - 0,05 mm

Własności:

 • Temperatura solidusu 580 – 600°C
 • Temperatura likwidusu 675 – 695°C
 • Zakres temperatur lutowania 690 – 800°C

Lutowia beztopnikowe NiCrFeSiB

Wymiary taśmy:

 • Szerokość 5 – 20 mm
 • Grubość 0,025 - 0,04 mm

 Własności:

 • Temperatura solidusu 960 – 980°C
 • Temperatura likwidusu 1000 – 1020°C
 • Zakres temperatur lutowania 1040 – 1180°C

 

Materiały magnetokaloryczne (do celów badawczych):

Gd5Si2Ge2

 • Wielkość zmiany entropii magnetycznej [-ΔS] : 13-18 [J/kgK] @ 2T
 • Wielkość adiabatycznej zmiany temperatury [ΔT]: 3.5-4.5 [K] @ 1.7T
 • Postać: pastylka
 • Waga: 2-3 [g]

LaFe11.8Si1.2

 • Wielkość zmiany entropii magnetycznej [-ΔS] : 21 [J/kgK] @ 2T
 • Wielkość adiabatycznej zmiany temperatury [ΔT]: 6 [K] @ 1.7T
 • Postać: pastylka
 • Waga: 2-3 [g]

 

LaFe11.6Si1.4

 • Wielkość zmiany entropii magnetycznej [-ΔS] : 17 [J/kgK] @ 2T
 • Wielkość adiabatycznej zmiany temperatury [ΔT]: 4,7 [K] @ 1.7T
 • Postać: pastylka
 • Waga: 2-3 [g]

 

 

LaFe11.4Si1.6

 

 • Wielkość zmiany entropii magnetycznej [-ΔS] : 11[J/kgK] @ 2T
 • Wielkość adiabatycznej zmiany temperatury [ΔT]: 2,4 [K] @ 1.7T
 • Postać: pastylka
 • Waga: 2-3 [g]
LaFe11Co0.8Si1.2

 

Wielkość adiabatycznej zmiany temperatury [ΔT]: 2,5 [K] @ 1.7T
Postać: pastylka
Waga: 2-3 [g]

Projekty

Projekty własne:

 

 • Projekt badawczy własny nr 4T10C 025 23 pt.: „Badanie właściwości metrologicznych transformatorów pomiarowych o zmodyfikowanych strukturach i parametrach magnetowodów” - zakończony 2004 r.
 • Projekt badawczy własny nr 4T08A 008 23 pt.: „Badania nad technologią wytwarzania masywnych stopów amorficznych na bazie żelaza oraz określenie ich własności” - zakończony 2004 r.
 • Projekt badawczy własny nr 4T08D 039 25 pt.: „Określenie przemian strukturalnych w wyniku wyżarzania magnetycznie miękkich ultraszybkoschładzanych stopów na bazie żelaza metodą rentgenograficznej analizy funkcji radialnego rozkładu gęstości atomowej” - zakończony 2005 r.
 • Projekt badawczy własny nr N N507 4606 33 pt.: „Wpływ obróbki cieplnej i struktury na właściwości magnetyczne, elektryczne i mechaniczne stopów FeAgNbSiB, FeAgNbB, FeAgCoNbB otrzymanych metodą szybkiego studzenia z fazy ciekłej” zakończony w 2009 r
 • Projekt badawczy własny nr N N507 475437 pt.: „Badanie zjawiska indukowanej anizotropii magnetycznej w materiałach nanokrystalicznych na osnowie Fe”, zakończenie 2012 r.
 Projekty zamawiane:
 
 • Projekt zamawiany nr PW-004/ITE/03/2004 pt.: „Rozwój technologii wytwarzania i eksploatacji z zastosowaniem zaawansowanej techniki”- zakończony 2006 r.
 • Projekt zamawiany nr PBZ-KBN-115/T08/02 pt.: „Projektowanie, wytwarzanie, struktura, właściwości i zastosowanie metalicznych i ceramicznych materiałów magnetostrykcyjnych” – zakończony 2008 r.
 • Projekt zamawiany nr PBZ-MNiSW-3/3/2006 pt.: „Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych” – zakończony 2010 r.
 Projekty rozwojowe:
 
 • Inicjatywa Technologiczna I nr 13028 pt.: „Amorficzne maty grzejne – właściwości, struktura i zastosowanie” – zakończenie 2010r.
 • Projekt rozwojowy nr N R15 0055 06 pt.: „Innowacyjne materiały magnetyczne do zastosowań w pompach ciepła wykorzystujących efekt magnetokaloryczny” – zakończenie 2012 r.
 • Projekt rozwojowy z Funduszy Strukturalnych nr POIG.01.03.01-00-058/08 pt.: „Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych” – zakończenie 2013 r
 • Projekt rozwojowy z Funduszy Strukturalnych nr POIG.01.01.02-00-015/09 pt.: „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania” – zakończenie 2013 r.
 Projekty celowe:
 
 • Projekt celowy nr 10T080502000C/5335 pt.: „Uruchomienie produkcji magnetycznie miękkich stopów nanokrystalicznych na osnowie Fe dla zastosowań w elektronice” - zakończony 2004 r. – współautor
 • Projekt celowy z Funduszy Strukturalnych nr WKP_1.4.1/1/2005/10/10/227 pt. „Technologia wytwarzania i zastosowanie magnetycznie miękkich stopów szybkoschładzanych w przemyśle energoelektronicznym i elektrotechnicznym” – zakończony 2007 r. (koordynator Instytut Metali Nieżelaznych) – współautor
 Projekty inwestycyjne:
 
 • Projekt inwestycyjny z Funduszy Strukturalnych nr WKP_1/1.4.2/1/2004/25/25/54 pt.: „Budowa komputerowo sterowanego systemu do obróbki cieplnej i cieplno-magnetycznej” – zakończony 2006 r. – współautor
 • Projekt inwestycyjny z Funduszy Strukturalnych nr WKP_1/1.4.2/2/2005/20/101/308 pt.: „Specjalistyczne Centrum Badawczo-Technologiczne Materiałów Szybkoschładzanych w Instytucie Metali Nieżelaznych” – zakończony 2007 r. – kierownik projektu
 • Projekt inwestycyjny z Funduszy Strukturalnych nr WND-POIG.02.02.00-00-015/08 pt.: „Krajowe Centrum Badań i Aplikacji Innowacyjnych Materiałów Metalicznych i Ceramicznych” – zakończenie 2010 r. – kierownik projektu 

Osiągnięcia

Wybrane publikacje naukowe:

 1. R. Kolano, J. Pinkiewicz, N. Wójcik, „Flux distribution, power losses and harmonics of magnetizing current in three-limb amorphous magnetic circuit”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 196-197 (1999), s. 930
 2. R. Kolano, E. Jakubczyk, "Badanie efektu Halla w izotropowych i anizotropowych stopach amorficznych na osnowie Co”, Archiwum Nauki o Materiałach, t.20, nr 2, 1999, s.113
 3. R. Kolano, N. Wójcik, A. Kolano „Construction and magnetic properties of the amorphous - nanocrystalline cores”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 215 – 216 (2000) 503
 4. R. Kolano, J. Olszewski, J. Szynowski, A. Kolano-Burian, L. Winczura „An effect of production conditions on superparamagnetic properties of the FeCrMoCuNbSiB alloys”, Archiwum Nauki o Materiałach 23 (2002) 209
 5. R. Szewczyk, A. Bieńkowski, A. Kolano-Burian „Magnetosprężyste zjawisko Villariego w magnetykach amorficznych i nanokrystalicznych”, Rudy i Metale Nieżelazne R-47 (2002) 445
 6. R. Kolano, A. Kolano-Burian „Magnetycznie miękkie materiały szybkoschładzane – nowa generacja materiałów dla elektrotechniki”, Przegląd Elektrotechniczny 11 (2002) 241
 7. A. Kolano-Burian, R. Kolano, J. Szynowski, N. Wójcik, L. Winczura „Własności magnetyczne nanokrystalicznego materiału typu Finemet”, Archiwum Nauki o Materiałach 24 (2003) 79
 8. A. Kolano, K. Mateja-Kaczmarska „The influence of postanneal cooling rates on magnetic properties of Fe-based nanocrystalline alloys”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 254 – 255 (2003) 431
 9. J. Zbroszczyk, J. Olszewski, W. Ciurzyńska, B. Wysłocki, R. Kolano, A. Młyńczyk, M. Łukiewski, A. Kolano, J. Lelątko „Microstructure and some magnetic characteristics of amorphous and nanocrystalline Fe83-xCoxNb3B13Cu1 (x=0 or 41,5) alloys”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 254 – 255 (2003) 513
 10. A. Kolano-Burian, J. Ferenc, T. Kulik „Structure and magnetic properties of high temperature nanocrystalline FeCoCuNbSiB alloys”, Materials Science and Engineering A 375 – 377 (2004) 1078
 11. R. Kolano, A. Kolano-Burian, J. Szynowski, L. Varga, F. Mazaleyrat, T. Kulik, N. Wojcik, L. Winczura, L. Kubica „Dependence of magnetic properties of the FeCoCuNbSiB nanocrystalline alloys on magnetic field frequency and temperature”, Materials Science and Engineering A 375 – 377 (2004) 1072
 12. R. Szewczyk, A. Bieńkowski, A. Kolano-Burian „Magnetostrictive properties of Fe40Ni38Mo4B18alloy”, Materials Science and Engineering A 375 – 377 (2004) 1137
 13. A. Kolano-Burian, T. Kulik, G. Vlasak, J. Ferenc, L.K. Varga „Effect of Co addition on nanocrystallization and soft magnetic properties of (Fe1-xCox)73.5Cu1Nb3Si13.5B9 alloys”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 272 – 276 (2004) 1447
 14. T. Kulik, J. Ferenc, A. Kolano-Burian, M. Kowalczyk „Magnetic properties and stability of magnetically soft nanomaterials for high-temperature applications”, Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials 20 – 21 (2004) 747
 15. R. Szewczyk, A. Kolano-Burian, A. Bieńkowski, J. Salach, T. Kulik „The possibility of application of newly developed Fe73.5-xCoxNb3Cu1Si13.5B9 alloys as stress and force sensor with extended operation temperature range”, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 49, 4, (2004) 855
 16. A. Kolano-Burian, J. Ferenc, T. Kulik, G. Vlasak, G. Haneczok „The influence of partial replacement of Fe by Co in FeCoCuNbSiB alloys on magnetic properties”, Archives of Materials Science 25 (2004) 441
 17. R. Kolano, A. Kolano-Burian, J. Szynowski, J. Debudaj, W. Burian „Influence of induced transverse magnetic anisotropy in Finemet nanocrystalline alloys modified by Co on magnetic properties and power losses”, Archives of Materials Science 25 (2004) 447
 18. R. Szewczyk, A. Kolano-Burian, A. Bieńkowski, T. Kulik, J. Salach „Magnetoelastic properties of Fe73,5-xCoxNb3Cu1Si13,5B9 alloys in nanocrystalline state”, Archives of Materials Science 25 (2004) 485
 19. R. Kolano, A. Kolano-Burian, J. Szynowski, L. Winczura, L. K. Varga, T. Kuilk „Transverse magnetic anisotropy induced in the (Fe1-xCox)73.5Cu1Nb3Si13.5B9 alloys”, Soft Magnetic Materials Conference SMM, Düsseldorf, Germany (2004)
 20. R. Szewczyk, A. Kolano-Burian, T. Kulik, G. Vlasak, A. Bieńkowski „An effect of cobalt addition on the magnetic, magnetoelastic and magnetostrictive properties of Fe73.5-xCoxCu1Nb3Si13.5B9alloys in as-quenched state”, Soft Magnetic Materials Conference SMM Düsseldorf, Germany (2004)
 21. L. Winczura, N. Wójcik, R. Kolano, A. Kolano-Burian, J. Szynowski „Dependence of coercivity and HV hardness on the amorphous phase content in bulk samples of the FeCoNiZrNbB alloys”, Soft Magnetic Materials Conference SMM Düsseldorf, Germany (2004)
 22. J. Kwiczala, R. Kolano, A. Kolano-Burian „Composite core and its application to current transformers”, Soft Magnetic Materials Conference SMM Düsseldorf, Germany (2004)
 23. J. Kwiczala, R. Kolano, A. Kolano-Burian „Zastosowanie materiałów nanokrystalicznych w konstrukcji transformatorów i czujników pomiarowych”, Materiały Konferencji Grantowej, 23 - 24 czerwiec 2004, Ustroń
 24. J. Kwiczała, A. Kolano-Burian „Izolowany miernik prądu stałego”, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Podstawowe Problemy Metrologii, 8-11 maja 2005 (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach)
 25. T. Kulik, J. Ferenc, A. Kolano-Burian, M. Kowalczyk, X. Liang "Magnetically soft nanocrystalline alloys for high temperature application”, Transactions of the Indian Institute of Metals on NANO SCIENCE AND TECHNOLOGY vol. 58 (6) (2005) pp. 939-1227
 26. T. Kulik, J. Ferenc, A. Kolano-Burian „Magnetically soft nanocrystalline materials obtained by devitrification of metallic glasses",NATO Science Series, Series II: Mathematics, Physics and ChemistryVolume 184"Properties and Applications of Nanocrystalline Alloys from Amorphous Precursors”, 47–57. (2005) Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands (monografia)
 27. R. Kolano, A. Kolano-Burian, J. Szynowski, N. Wójcik, M. Polak „Technology for the production of rapidly-quenched alloys and sami-products – new direction in metal industry in Poland”, Rudy i Metale Nieżelazne R-51 (2006) nr 3
 28. P. Gramatyka, A. Kolano-Burian, R. Kolano, M. Polak „Nanocrystalline iron based powder cores for high frequency application”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 18 (2006) 99
 29. T. Kulik, J. Ferenc, A. Kolano-Burian, X.B. Liang, M. Kowalczyk, Magnetically soft nanomaterials for high-temperature applications, Journal of Alloys and Compounds, 434‑435 (2007) 623-627
 30. T. Kulik, J. Ferenc, A. Kolano-Burian, X. Liang, M. Kowalczyk "Magnetically soft nanomaterials for high-temperature applications”,Materials Science and Engineering A449-451 (2007) 397-400
 31. Kolano-Burian A, Kopcewicz M., Kalinowska J.,Ferenc J., Kulik T., Vlasak G."Correlation between microstructure and soft magnetic properties of nanocrystalline finemet modified by co”, Acta Metallurgica Slovaca 13 (2007) 39-43
 32. A. Kolano-Burian, L.K. Varga, R. Kolano, T. Kulik, J. Szynowski"High frequency soft magnetic properties of Finemet modified with Co” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316 (2007) e820-e822
 33. A. Kolano-Burian, R. Kolano, T. Kulik and J. Ferenc"Magnetic properties of Co doped Finemet at elevated temperature” Rev. Adv. Mater. Sci. 18 (2008) 545-548
 34. R. Kolano, A. Kolano-Burian, L. K. Varga, J. Szynowskiand M. Polak"Co added Finemet and Nanoperm alloys with flat hysteresis loops” Rev. Adv. Mater. Sci. 18 (2008) 557-560
 35. A. Bieńkowski, R. Szewczyk, J. Salach, A. Kolano-Burian"The magnetoelastic Villari effect in Fe25Ni55Si10B10 amorphous alloy subjected to thermal treatment”Rev. Adv. Mater. Sci. 18 (2008) 561-564
 36. R. Kolano, A. Kolano-Burian, J. Szynowski, M. Polak, M. Steczkowska-Kempka„Dynamic magnetic properties of the magnetostrictive rapidly-quenched alloys” Acta Physica Polonica A 113 (2008)131-134
 37. R. Szymczak, M. Czepelak, R. Kolano, A. Kolano-Burian, B. Krzymańska, H Szymczak„Magnetocaloric effect in La1– x Cax MnO3 for x  = 0.3, 0.35, and 0.4alloys” Journal of Materials Science 43 (2008) 1734-1739
 38. J. Szynowski, R. Kolano, A. Kolano-Burian and L. K. Varga"Dynamic magnetic properties of the Fe-based alloys under non-sinusoidal excitation”Journal of Magnetism and Magnetic Materials  320 (2008) e841-e843
 39. A. Kolano-Burian, R. Kolano, J. Szynowski and L. K. Varga"Induced magnetic anisotropy in Co doped Finemet type nanocrystalline materials” Journal of Magnetism and Magnetic Materials  320 (2008) e758-e761
 40. J. Kwiczała, B. Kasperczyk, D. Gąsiorek, R. Kolano, A. Kolano-Burian „Konstrukcja i właściwości magnetosprężystych przetworników siły z materiałów amorficznych i nanokrystalicznych”, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Podstawowe Problemy Metrologii, 11-14 maja 2008 (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach)
 41. A. Kolano-Burian, R. Kolano, L.K. Varga"Magnetically induced anisotropy in Co rich Finemet type nanocrystalline alloys” A. Kolano-Burian, R. Kolano, L.K. Varga, Journal of Alloys and Compounds – 483 (2009) 560–562
 42. A. Kolano-Burian, M. Kowalczyk, R. Kolano, R. Szymczak, H. Szymczak and M. Polak "Magnetocaloric effect in Fe-Cr-Cu-Nb-Si-B amorphous materials" Journal of Alloys and Compounds 479 (2009) 71-73
 43. R. Szewczyk, J. Salach, A. Bieńkowski, M. Kostecki, A. Olszyna, A. Kolano-Burian"Measurements of strain in ceramic components using magnetostrictive delay line” Solid State Phenomena Vol. 154 (2009) pp 29-33
 44. R. Szymczak, A. Kolano-Burian, R. Kolano, R. Puzniak, V. P. Dyakonov, E. E. Zubov, O. Iesenchuk, H. Szymczak"Field Dependence of the Refrigerant Capacity for La based Manganites” Solid State PhenomenaVol. 154 (2009) pp 163-168
 45. A. Kolano-Burian, R. Kolano, M. Kowalczyk, J. Szynowski, M. Steczkowska-Kempka, T. Kulik„Structure and magnetic properties of magnetostrictive rapidly-quenched alloys for force sensors applications” Journal of Physics: Conference Series 144(2009) 012062
 46. M. Polak, R. Kolano, A. Kolano-Burian, J. Szynowski and J. Szade"Pd-Ni based rapidly quenched alloy for application as a brazing material” Journal of Physics: Conference Series 144 (2009) 012002
 47. J. Szynowski, R. Kolano, A. Kolano-Burian, M. Polak, M. Steczkowska-Kempka"An effect of a thickness of rapidly-quenched ribbon and of insulating coating on soft magnetic properties of nanocrystalline cores”Journal of Physics: Conference Series 144 (2009) 012063
 48. A. Bieńkowski, R. Szewczyk, J. Salach, R. Kolano, A. Kolano-Burian „Influence of thermo-magnetic treatment on magnetoelastic properties of Fe81Si4B14 amorphous alloy” Journal of Physics – Conference Series 144(2009) 012070
 49. J. Kwiczała, A. Kolano-Burian „Napięciowe lub prądowe wymuszenie sygnału w pomiarach magnetycznych” Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Podstawowe Problemy Metrologii 2009 (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach)
 50. R. Kolano, A. Kolano-Burian, J. Szynowski „Technologia wytwarzania, właściwości i zastosowania magnetycznie miękkich stopów szybkoschładzanych” Prace Komisji Nauk Technicznych PAU Tom III, 2009
 51. W. Prochwicz, R. Kolano, Z. Stępień Electric current stimulation of hydrogen diffusion through an amorphous palladium membrane, Optica Applicata, Vol. XXXIX, No. 4, 2009
 52. R. Szymczak, R. Kolano, A. Kolano-Burian, J. Pietosa, H. Szymczak "Cooling by adiabatic pressure application in La0,7Ca0,3MnO3 magnetocaloric effect material” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 322 (2010) 1589–1591
 53. R. Szymczak, R. Kolano, A. Kolano-Burian, V.P. Dyakonovand H. Szymczak „Giant Magnetocaloric Effect in Manganites” Acta Physica Polonica A vol.117 (2010) 203
 54. A. Bieńkowski, R. Szewczyk, J. Salach, J. Czerwiński, A. Kolano-Burian „Zastosowanie sensorów magnetosprężystych do monitorowania procesu spalania w silnikach Diesla lokomotyw serii SM” Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 86 NR 4/2010
 55. Z. Stokłosa, P. Kwapulinski, J. Rasek, G. Badura, G. Haneczok, L. Pajak, A. Kolano-Burian „Optimization of soft magnetic properties and crystallization in FeAgNbSiB, FeAgNbB and FeAgCoNbB amorphous alloys” Journal of Alloys and Compounds 507 (2010) 465–469
 56. R. Kolano, A. Kolano-Burian, M. Polak, J. Szynowski, M. Steczkowska-Kempka "Badania nad wytwarzaniem spoiw amorficznych na baize Ni-Pd za pomocą metody melt-spinning do zastosowań w technice jądrowej” – monografia "Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych” projekt zamawiany nr PBZ-MNiSW-3/3/2006 (2010)
 57. R Kolano, K Krykowski, A Kolano-Burian, M Polak, J Szynowski, P Zackiewicz „Amorphous soft magnetic materials for the stator of a novel high-speed PMBLDC motor.” – IEEE Transactions on Magnetics, DOI: 10.1109/TMAG.2012.2234757
 58. Aleksandra Kolano-Burian, Patryk Wlodarczyk, Lukasz Hawelek, Roman Kolano, Marcin Polak, Przemyslaw Zackiewicz, Laszlo Temleitner  „Impact of cobalt content on the crystallization pattern in the Finemet-type ribbons.” - Journal of Alloys and Compounds, 2013

 

Kontakt


Dane adresowe
ul. Sowińskiego 5, 44 - 100 Gliwice
Dane kontaktowe
tel.: +48 32 238 02 51
fax: +48 32 231 69 33
 
dr hab.Aleksandra Kolano Burian,prof.IMN
Kierownik Zakładu Materiałów Funkcjonalnych
olak@imn.gliwice.pl,
tel: 32 23 80 251, fax: 32 23 80 262
 
dr inż. Łukasz Hawełek
Kierownik Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Magnetycznych
lukaszh@imn.gliwice.pl,
tel: 32 23 80 281
 
mgr inż. Marcin Polak
Kierownik Pracowni Technologii Wytwarzania Materiałów Funkcjonalnych
marcinp@imn.gliwice.pl,
tel: 32 23 80 240
 
Ewa Gajger - sekretariat
ewagajger@imn.gliwice.pl,
tel: 32 23 80 260, fax: 32 23 80 262
 
dr Roman Kolano, prof. IMN
romank@imn.gliwice.pl,
tel: 32 23 80 312
 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij