Projekty w trakcie realizacji

Nowa koncepcja eksploatacji górniczej głębokich złóż z zastosowaniem biotechnologii w celu ekstrakcji metali / New Mining Concept for Extracting Metals from Deep Ore Deposits using Biotechnology

Projekt nr:
642456

Akronim: BioMOre

Projekt BioMOre rozwija koncepcję nowego górnictwa, polegającego na  ekstrakcji metali z głębokich złóż z zastosowaniem biotechnologii. Koncepcja wykorzystuje hydro-szczelinowanie w celu stymulacji złoża oraz bioługowanie do odzysku metali z rud.

Górnictwo miejskie nowej generacji - automatyczny demontaż, rozdział i odzysk cennych materiałów z urządzeń elektronicznych / New generation urban mining - Automated disassembly, separation and recovery of valuable materials from electronic equipment

Projekt nr:
680449

Akronim: ADIR

Celem ADIR jest wykazanie możliwości zastosowanie kluczowej technologii nowej  generacji miejskiego górnictwa. Zostanie opracowany zautomatyzowany demontaż urządzeń elektronicznych, oddzielający i odzyskujący cenne surowce.

Wielostronna platforma dla zabezpieczenia dostaw metali trudnotopliwych w Europie / Multi-Stakeholder Platform for a Secure Supply of Refractory Metals in Europe

Projekt nr:
688993

Akronim: MSP REFRAM

Metale trudnotopliwe (wolfram, tantal, ren, molibden i niob) należą do grupy surowców krytycznych i wysoce strategicznych, a ich import odbywa się głównie z kilku krajów a ich europejska produkcja utrzymuje się na poziomie poniżej kilku procent. Istniejące w Europie zasoby surowców krytycznych pochodzą przede wszystkim z odpadów przemysłowych czy kopalń miejskich. Odpowiednia waloryzacja tego źródła surowców wymaga koordynacji oraz stworzenia sieci kontaktów między naukowcami, przedsiębiorcami a instytucjami publicznymi w celu dostosowania technologii, procesów i usług, a także opracowania standardów, co pozwoli stworzyć nowe możliwości eksportu rozwiązań eko-innowacyjnych.

 

Zintegrowane innowacyjne układy metalurgiczne dla efektywnego wykorzystania polimetalicznych, złożonych i ubogich rud oraz koncentratów / Integrated innovative metallurgical system to benefit efficiently polymetallic, complex and low grade ores and concen

Projekt nr:
689515

Akronim: INTMET

Program INTMET reprezentuje unikatowe, przełomowe technologie, służące  udoskonaleniu procesów związanych z przerobem niskiej jakości rud, w celu poprawy odzysku cennych metali (Cu, Zn, Pb, Ag) i CRM (CO, W, Sb).

Odzysk metali z ubogich rud i odpadów Plus / Metal Recovery from Low Grade Ores and Wastes Plus

Projekt nr:
690088

Akronim: METGROW PLUS

Projekt ma na celu rozwinięcie już istniejących i nowoopracowywanych, technologii w ramach „nowego systemu metalurgicznego” (Toolbox). Wszystkie opracowywane technologie będą w pełni kompletne z punktu widzenia całego łańcucha przetwórczego, od wstępnego przygotowania materiałów metalonośnych (pierwotnych i wtórnych) poprzez ługowanie z nich metali aż do odzysku poszczególnych metali w handlowej postaci. 

Rozwiązania dla kluczowych surowców – Sieć Europejskich Specjalistów / Solutions for CRitical Raw materials - a European Expert Network

Projekt nr:
730227

Akronim: SCRREEN

RREEN to inicjatywa europejskich stowarzyszeń, klastrów i projektów dotyczących CRM, która ma na celu stworzenie  sieci eksperckiej –  obejmującej kluczowe surowce, łączącej udziałowców, władze państwowe i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Projekty zrealizowane

Produkty o strukturze nanocząsteczek z nowych zasobów mineralnych w Europie / Nano-particle products from new mineral resources in Europe

Projekt nr:
228559

Akronim: PROMINE 

Głównym celem projektu realizowanego w ramach priorytetu „Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne” było opracowanie technologii produkcji nowych materiałów i produktów pochodzących z surowców mineralnych oraz stworzenie geologicznych podstaw pozyskiwania surowców w Europie.

Opracowanie nowych nanokompozytów przy użyciu surowców z przemysłu wydobywczego / Development of new nanocomposites using materials from mining industry

Projekt nr:
263942

Akronim: NANOMINING

Głównym celem projektu było opracowanie technologii związanych z odzyskiem srebra z surowców wtórnych oraz produkcją nanokompozytów.

Partnerstwo na rzecz materiałów – badania i innowacje w zakresie materiałów na bazie łańcucha wartości / Alliance for Materials – A value chain approach to materials research and innovation

Projekt nr:
319142

Akronim: MatVal

Głównym celem projektu było utworzenie międzynarodowej sieci współpracy w zakresie nowych materiałów i ich wytwarzania w Europie. Kluczowym  elementem tej współpracy jest integracja samych wykonawców, zasobów oraz strategii działania w celu usprawnienia procesu wytwarzania zaawansowanych materiałów z uwzględnieniem całego łańcucha wartości dodanej.

 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij