IMN
Biuletyn Informacji Publicznej

Redaktor odpowiedzielny: dr Mieczysław Woch

BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH DO WYTWARZANIA MATERIAŁOW OGNIOTRWAŁYCH

SOKORIEW A., MISZUROWS. S.,  NAUMOWAE.A.,  DOUBACZEWA. P. :  ICCLEDOWANIJA VOZMOŻTI  ISPOLZOWANIJA PROMYSZLENNYCH ODCHODOW DLA PROIZWODSTWA OGNIEUPORNYCH MATERIAŁOW.  „CWIETNYJE METALLY” 2019, nr 1,  str. 45–51, WM

POPRAWA SKUTECZNOŚCI ROZDZIAŁU ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH PRZEZ SEPARACJĘ WZGLĘDEM KSZTAŁTU ORAZ NOWA METODA OSZACOWANIA SKUTECZNOŚCI SEPARACJI DRUTÓW Cu WYKORZYSTUJĄCA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE I STOPIEŃ SKŁĘBIENIA

THEERAYUT  PHENGSAART, MAYUMI ITO, NAOKI HAMAYA, CARLITO BALTAZAR TABELIN, NAOKI HIROYOSHI: IMPROVEMENT OF JIG EFFICIENCY BY SHAPE  SEPARATION , AND NOVEL METHOD TO ESTIMATE THE SEPARATION EFFICIENCY  OF METAL WIRES IN CRUSHED ELECTRONIC WASTES USING BENDING BEHAVIOR AND  "ENTANGLEMENT FACTOR”. "MINERALS ENGINEERING” 2018, t. 129, s.  54–62, WM

POPRAWA CHARAKTERYSTYK FILTRACJI ZAWIESINY KALCYTU PRZEZ KLASYFIKACJĘ HYDROCYKLONEM

 PAULA VEHMAANPERA, DMITRY SAFONOV, TEEMU KINNARINEN, ANTTI HAKKINEN: IMPROVEMENT OF THE FILTRATION CHARACTERISTICS OF CALCITE SLUR, RY BY HYDROCYCLONE CLASSIFICATION, MINERALS ENGINEERING, VOL 128, NOV. 2018, STR 133 – 140. WM

TWORZENIE FAZ CIEKŁYCH I LEPKOŚĆ ŻUŻLA Cu2O – FeOx – SiO2 – CaO – Al2O3 , NASYCONEGO TLENKIEM MIEDZI

FIEDOROWA.N., DOSMUCHAMIEDOWN.K., ŻOŁDASBAJ:  OSOBIENNOSTI FORMIROWANIJA ŽYDKICH FAZ I VJAZKOST’  SZLAKOWOJ SISTEMY Cu2O – FeOx – SiO2 – CaO – Al2O3, NASYSZCZENNOJ OKSIDOM MIEDI. „CWIETNYJE METALLY” 2019, nr 1, s. 19–24, WM

CHARAKTERYSTYKA ŁUGOWANIA UTLENIAJĄCEGO NIESTANDARDOWYCH SIARCZKOWYCH KONCENTRATÓW MIEDZIOWO – CYNKOWYCH

ŠAHALOWA., OSPANOWE.A., NABOJČENKOS. S., FOMIENKOI. W.: OSOBIENNOSTI AWTOKLAWNOGO WYŜELAČIWANIJA NIEKONDICIJONNYCH SULFIDNYCH MEDNO-CINKOWYCH KONCENTRATOW„CWIETNYJE METALLY” 2019, nr 1, s. 13–19, WM

OKREŚLENIE EMISYJNOŚCI MOSIĄDZU ZA POMOCĄ TECHNIKI TERMOGRAFICZNEJ W PODCZERWIENI

LANC Z. , ZELJIKOWIĆM., ŻIWKOWIĆA., ŚTRBACB., HADŹISTEWIĆM.: DETERMINATION OF EMISSIVITY OF BRAS ALLOY USING INFRARED THERMOGRAPHIC TECHNIQUE. "MATERIALS AND GEOENVIRONMENT” 2018, t. 65, nr 5, s. 1, s. 115–121, WM

BADANIA STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU Al-Zn-Mg-Cu/SiC

KURBATKINAE.I., KOSOŁAPOVD.V., GOŁOŁOBOVA.V., SZAVNIEVA.A.: ISSLEDOVANIE STRUKTURY I SVOISTV METALLICZESKOGO KOMPOZICIONNOGO MATERIALA  Al.-Zn-Mg-Cu/SiC. „CWIETNYJE METALLY” 2019, nr 1, s. 40–45, WM

ZASTOSOWANIE PÓL FAZOWYCH DO SYMULACJI MIKROSTRUKTURY DENDRYTYCZNEJ POWSTAJĄCEJ W CZASIE WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO ZE STOPÓW TYTANU

ZHANGJ., WUL., ZHANGY., MENGL.: PHASE FIELD SIMULATION OF DENDRITIC MICROSTRUCTURE IN ADDITIVELY MANUFACTURED TITANIUM ALLOYMETAL. "POWDER REPORT” 2019, nr 74 (1), s. 20–24, JM

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij