Relacja z zebrania Członków Koła SITMN przy Instytucie Metali Nieżelaznych


11 grudnia 2017 r. odbyło się kolejne Zebranie Członków Koła SITMN przy Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Był to dobry moment zarówno na podsumowanie działalności Koła jak i Instytutu Metali Nieżelaznych w 2017 r., jak również do nakreślenie planów na przyszły rok.

Podczas zebrania wystąpili Dyrektor Instytutu prof. Zbigniew Śmieszek, Sekretarz Instytutu mgr inż. Alicja Folek, Kierownik Centrum Innowacji i Transferu Technologii IMN mgr inż. Andrzej Płonka, dr inż. Andrzej Hudecki oraz Prezes Koła SITMN przy IMN mgr inż. Beata Cwolek.

Profesor Zbigniew Śmieszek podczas swojego wystąpienia przedstawił ocenę kolejnego roku działalności Instytutu Metali Nieżelaznych i wyraził zadowolenie z uzyskanych dobrych wyników, dziękując tym samym wszystkim pracownikom za podejmowany wysiłek w tym zakresie. Przypomniał, że to przede wszystkim ciężka praca pracowników naukowych Instytutu oraz jego Oddziałów, ale także innych działów, zaowocowała uzyskaniem przez Instytut Metali Nieżelaznych wysokiej kategorii A w ocenie parametrycznej za lata 2013–2016 . Profesor Zbigniew Śmieszek odniósł się także do niedalekiej przyszłości, przekazując zebranym informacje na temat działań związanych z formowaniem się Sieci Badawczej Łukasiewicz, której częścią od 2018 r. będzie Instytut.

Podsumowanie dotyczące oceny parametrycznej Instytutu Metali Nieżelaznych zaprezentowała mgr inż. Alicja Folek. W swoim wystąpieniu przedstawiła kryteria oceny (działalność naukowa i twórcza, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i pozostałe efekty działalności naukowej), ich wagę oraz osiągnięte przez Instytut wyniki w poszczególnych kategoriach, dzięki którym 16 października br. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) po dokonaniu oceny jakości naukowej i badawczo-rozwojowej wszystkich jednostek naukowych przyznał Instytutowi kategorię naukową A.

Mgr inż. Andrzej Płonka przedstawił informacje o planowanych na 2018 r. konkursach  dotyczących wniosków na realizację prac badawczo-rozwojowych dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Przedstawił także ostatnie osiągnięcia Instytutu Metali Nieżelaznych dotyczące uzyskanych nagród i wyróżnień, które potwierdzają innowacyjny charakter naszej działalności:

  • I miejsce w Konkursie Orzeł Innowacji w kategorii Innowacje Procesu Produkcyjnego za Wdrożenie technologii recyklingu akumulatorów Li-Ion i Ni-MH.
  • Srebrne Laury Innowacyjności 2017 w konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne za projekty:

- Sposób przetwarzania uciążliwych ekologicznie żużli konwertorowych ze świeżenia stopu CuFePb w surowiec ołowionośny,

- Technologia odzysku cynku z odpadów flotacyjnych w postaci kwalifikowanych koncentratów.Platynowy Medal Targów Wynalazków i Innowacji INTARG za Topnik GALTOP do cynkowania zanurzeniowego wyrobów ze stopów żelaza.

  • Srebrny Medal Targów Wynalazków i Innowacji INTARG za Technologię wytwarzania sferycznych proszków wolframowych przeznaczonych do druku 3D metodą rozpylania plazmowego.
  • Wyróżnienie w IV edycji Konkursu EUREKA! DGP – Odkrywamy Polskie Wynalazki Dziennika Gazety Prawnej za wynalazek Sposoby odzysku wolframu i kobaltu z odpadów poprodukcyjnych węglików spiekanych.

Sesję zakończył referat dr inż. Andrzeja Hudeckiego pt. „Innowacyjne materiały kompozytowe do zastosowań w medycynie rekonstrukcyjnej”, który pozwolił zebranym na zapoznanie się z trendami w dziedzinie materiałów kompozytowych oraz druku 3D w implantologii oraz możliwościami ich wykorzystania w tak ważnej dziedzinie jaką jest zdrowie i życie ludzkie.

Następnie Prezes mgr inż. Beata Cwolek podsumowała działalności Koła SITMN przy Instytucie Metali Nieżelaznych w 2017 r. oraz przedstawiła plan aktywności na rok 2018. Do społeczności Koła przyjęto także nowych członków SITMN. Należy również podkreślić duże zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia przez młodych pracowników naukowych Instytutu, którzy licznie uczestniczyli w zebraniu.

Zarząd Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych przy Instytucie Metali Nieżelaznych życzy wszystkim swoim członkom, pracownikom Instytutu, pracownikom przemysłu metali nieżelaznych spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2018 roku.

                                                                                                                                        Zarząd Koła SITMN przy IMN Gliwice

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij