IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Realizujemy nowy projekt!


Z przyjemnością informujemy, że realizujemy nowy projekt pt. Wytworzenie materiałów wzorcowych niezbędnych w analizie urządzeń elektronicznych i elektrycznych wprowadzanych na rynek UE regulowany dyrektywą RoHs. Jego kierownikiem jest dr inż. Tadeusz Gorewoda. Gratulujemy!


Certyfikowane materiały odniesienia to jednorodne chemicznie i fizycznie materiały, w których, na podstawie analiz chemicznych i analizy statystycznej, wyznaczono zawartości poszczególnych pierwiastków. Te zawartości uznawane są za wzorcowe i służą jako odniesienie w laboratoriach analitycznych na całym świecie.


Celem projektu jest opracowanie, wytworzenie i certyfikacja 10 nowych certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM-ów) dla materiałów na bazie stali niskostopowych, miedzi, cynku, cyny i aluminium, z atestowaną zawartością Cd, Pb, Cr i Hg. Materiały te znajdą zastosowanie w kontroli zawartości wymienionych pierwiastków w sprzęcie elektronicznymi elektrycznym na zgodność z wymaganiami unijnej Dyrektywy Restriction of Hazardous Substances RoHS. Projekt obejmuje opracowanie metod odlewniczych pozwalających na odlanie jednorodnych materiałów zawierających limitowane pierwiastki w ilości pozwalającej na otrzymanie od 300 do 600 sztuk CRM-u dla każdej bazy. Następnie materiały te przejdą szereg analiz, w celu certyfikacji zawartości tych pierwiastków, a projekt zakończy się przygotowaniem ich jako produktu gotowego do wprowadzenia na rynek (TRL-9). Planuje się wprowadzenie do materiałów bazowych oraz atestację zawartości Cd, Pb, Cr i Hg na minimalnym i maksymalnym dopuszczalnym poziomie zawartości.Wytworzenie takich par CRM-ów pozwoli na prostą kalibrację spektrometru w wąskim, ustalonym Dyrektywą, zakresie. W pierwszym etapie wytworzonych zostanie dziesięć materiałów na CRM-y, w postaci prętów o średnicy 40 mm i długości ok. 300 mm, które następnie zostaną pocięte na walce o wysokości ok. 25 mm. Badania jednorodności zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem dwóch technik: optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym lub fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej. Do analiz, mających na celu otrzymanie danych do wyznaczenia wartości certyfikowanych, oprócz laboratoriów Łukasiewicza zostaną zaangażowane także renomowane laboratoria zagraniczne. Wytworzone CRM-y zostaną włączone do oferty handlowej i sieci dystrybucyjnej Łukasiewicza – IMN oraz Łukasiewicza – IMŻ, jak również będą wykorzystywane przez Zakłady Chemii Analitycznej Instytutów Sieci do bieżących analiz materiałów elektronicznych i elektrycznych na zgodność z Dyrektywą RoHS.

Konsorcjum:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych - Lider,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza,
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa.

Kierownik projektu: dr inż. Tadeusz Gorewoda
Termin realizacji projektu: 05.10.2020-04.10.2022
Całkowity koszt realizacji projektu: 2 001 865,53 PLN, w tym dofinansowanie: 1 801 673,00 PLN

Development of new certified reference materials designed for analysis of electric and electronic equipment introduced to EU market regulated by RoHs Directive 

The project is focused on development and production of certified reference materials (CRMs) for 5 different metal matrices (Zn, Sn, Cu, Al and Fe) with certified amounts of metals that are restricted by The Directive on the Restriction of Hazardous Substances. Such materials with metrologically traceable certified composition are necessary for calibration and control of analytical equipment. Two different CRMs for each matrix will be developed with content of restricted elements that allow to limit calibration standards of spectrometers. The project covers development of casting methodsthat allows to cast homogenous alloys with desired composition and amounts enabling preparation of 300 to 600 discs of each CRM. All the received materials will be analyzed by independent laboratories using different analytical methods to determine certified values. Finally, the obtained CRMs will be used for analysis and quality control of electric and electronic equipment introduced into European Union market for their compliance with RoHs Directive.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij