IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Dr Patryk Włodarczyk nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

Dr Patryk Włodarczyk uzyskał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt. Synteza nanomateriałów o wysokim współczynniku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal radiowych i mikrofal z wykorzystaniem amorficznych materiałów dielektrycznych i magnetycznych. Gratulujemy!

Opis projektu:

Rozwój technologii mikrofalowej spowodował wzrost zapotrzebowania na materiały ekranujące ten rodzaj promieniowania elektromagnetycznego poprzez odbicie lub absorpcję. Absorpcja promieniowania mikrofalowego jest głównie wykorzystywana w technologii „stealth” czyli tworzeniu powłok pochłaniających promieniowanie radarowe. Materiały absorpcyjne można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to polarne, stratne materiały dielektryczne, w których promieniowanie wywołuje polaryzację cząsteczek lub ich fragmentów a w konsekwencji konwersję energii fali do energii cieplnej. Drugi rodzaj materiału to stratne materiały magnetyczne, w których fala elektromagnetyczna wywołuje ruchy ścian domen magnetycznych i ostatecznie jest rozpraszana w postaci ciepła. Aby stworzyć jak najlepszy materiał łączy się materiały z obu grup w kompozyty.

W niniejszym projekcie jako składniki kompozytu stosowane są amorficzne polisacharydy (skrobia, dekstryna) oraz materiały magnetyczne takie jak magnetyt, ferryty wysokoentropowe. Najlepsze uzyskane kompozyty materiału dielektrycznego i magnetycznego zostaną wykorzystane do wykonania nanowłókien metodą elektroprzędzenia współosiowego. Jako baza włókna zostanie zastosowany m.in. alkohol poliwinylowy. Materiały o wysokim współczynniku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego wyrażonego przez wysokie straty w promieniowaniu odbitym oraz efektywność ekranowania będą mogły w przyszłości być użyte do ochrony osobistej oraz urządzeń elektrycznych przed elektrosmogiem.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij