IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty w trakcie realizacji

OPRACOWANIE TECHNOLOGII I WYTWORZENIE PANCERNYCH PŁYT PERFOROWANYCH Z ULTRAWYTRZYMAŁEJ STALI NANOBAINITYCZNEJ

Projekt nr:
1/Ł- IMŻ/CŁ/2021

Akronim: ULTRA-PAN

Celem projektu jest opracowanie technologii przemysłowej i wytworzenie próbnej serii ultrawytrzymałych, pancernych płyt perforowanych wykonanych ze stali nanobainitycznej, wytwarzanej z wykorzystaniem 94% wsadu w postaci metali z odzysku, o właściwościach porównywalnych lub lepszych od obecnie dostępnych na rynku światowym tego typu wyrobów.

WYTWORZENIE MATERIAŁÓW WZORCOWYCH NIEZBĘDNYCH W ANALIZIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH WPROWADZANYCH NA RYNEK UE REGULOWANY DYREKTYWĄ RoHS

Projekt nr:
1/Ł-IMN/CŁ/2020

Akronim: REFROHS

Certyfikowane materiały odniesienia to jednorodne chemicznie i fizycznie materiały, w których, na podstawie analiz chemicznych i analizy statystycznej, wyznaczono zawartości poszczególnych pierwiastków. Te zawartości uznawane są za wzorcowe i służą jako odniesienie w laboratoriach analitycznych na całym świecie.

KOMPLEKSOWA TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA CIECZY POUŻYTKOWYCH PO PROCESIE CYNKOWANIA GALWANICZNEGO UMOŻLIWIAJĄCA ZAMKNIĘCIE OBIEGU WODY TECHNOLOGICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIE PRODUKTÓW OCZYSZCZANIA

Projekt nr:
1/Ł-ITEE/CŁ/2021

Akronim: GalvaWaterCycle

Projekt obejmuje prace badawczo-rozwojowe, które dotyczą sektora gospodarki wodno-ściekowej. Będą one prowadzone, w celu poprawy wykorzystania surowców odpadowych, zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym.

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW I WYSOKOENERGETYCZNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA WARSTW I POWŁOK O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE W WARUNKACH TARCIA

Projekt nr:
1/Ł-IS/CŁ/2021

Akronim: POWDERS&LAYERS

Zostaną opracowane kompleksowe, wysokoenergetyczne i wysokowydajne technologie nakładania powłok, obejmujące nowoczesne materiały dodatkowe i procesy napawania, które będą zastosowane dla elementów układów przeróbki węgla na potrzeby energetyki oraz dla elementów urządzeń do prac ziemnych, w tym dla rolnictwa.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij