IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty w trakcie realizacji

MATERIAŁY DLA OGNIW LITOWYCH CZWARTEJ GENERACJI

Projekt nr:
nr 3/Ł-IMN/CŁ/2022

Akronim: NextBatt

Celem projektu jest opracowanie nowych rodzajów materiałów elektrodowych dla przyszłych generacji ogniw litowych. Badania skoncentrują się na znalezieniu optymalnych kompozytów z udziałem siarki dla ogniw litowo-siarkowych (Li-S), które zgodnie z Mapa Drogową organizacji EMIRI (Energy Materials Industry Research Initiatiative), zaadoptowaną również przez Komisję Europejską, należą do czwartej generacji ogniw litowych. Ich komercjalizacja spodziewana jest w perspektywie 5 do 10 lat. Baterie litowo-siarkowe oferują teoretycznie gęstość energii 2600 Wh/kg, blisko sześciokrotnie więcej niż baterie Li-ion. Moga być więc w przyszłości zamiennikiem dla ogniw Li-ion w pojazdach elektrycznych.

MOBILNY SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SAMOORGANIZUJĄCYM SIĘ ELEKTROLITEM I OGRANICZONYM SAMOWYŁADOWANIEM

Projekt nr:
nr 1/Ł-IMN/CŁ/2021

Akronim:  MESOE

Cel projektu  Celem projektu jest opracowanie elektrochemicznego systemu magazynowania energii wykorzystującego zarówno pojemnościowy jak i faradajowski sposób akumulacji ładunku. Zakłada się, że w zależności od żądanej aplikacji, energia specyficzna projektowanego układu będzie mieścić się w granicach 20-50 Wh/kg przy minimalnej mocy 200 W/kg, w zależności od zastosowanego elektrolitu. Dodatkowo, zakłada się, że trwałość cykliczna układu będzie wynosić co najmniej 10 000 cykli ładowania/wyładowania. Istotnym parametrem, również podlegającym optymalizacji będzie ograniczenie procesu samowyładowania.

BADANIA NAD OPRACOWANIEM TECHNIK ŁĄCZENIA MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH NA ELEMENTY ZŁĄCZNE PAKIETÓW BATERII

Projekt nr:
nr 2/Ł-IS/CŁ/2021

Akronim: CellWeld

Celem  projektu jest dobór i opracowanie technologii łączenia ogniw baterii i akumulatorów przeznaczonych dla nowoczesnych samochodów elektrycznych. Zaproponowane do opracowania technologie takie jak: zgrzewanie ultradźwiękowe oraz rezystancyjne, spawanie wiązką laserową, wiązką elektronów oraz mikroplazmowo i metodą TIG pozwolą zoptymalizować proces wytwarzania polskich baterii. Proces zgrzewania ultradźwiękowego będzie prowadzony na zgrzewarce ultradźwiękowej produkcji Łukasiewicz-ITR serii Sonic Welder z wykorzystaniem układów ultradźwiękowych (generatory serii Sonic Blaster, przetworniki ultradźwiękowe Sonic Converter, boostery Sonic Booster oraz dedykowanych sonotrod ultradźwiękowych).

OPRACOWANIE TECHNOLOGII I WYTWORZENIE PANCERNYCH PŁYT PERFOROWANYCH Z ULTRAWYTRZYMAŁEJ STALI NANOBAINITYCZNEJ

Projekt nr:
1/Ł- IMŻ/CŁ/2021

Akronim: ULTRA-PAN

Celem projektu jest opracowanie technologii przemysłowej i wytworzenie próbnej serii ultrawytrzymałych, pancernych płyt perforowanych wykonanych ze stali nanobainitycznej, wytwarzanej z wykorzystaniem 94% wsadu w postaci metali z odzysku, o właściwościach porównywalnych lub lepszych od obecnie dostępnych na rynku światowym tego typu wyrobów.

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO MODUŁU ZARZĄDZANIA BATERIĄ Z ALGORYTMEM WYZNACZAJĄCYM SoC i SoH

Projekt nr:
nr 4/Ł-PIMOT/CŁ/2021

Akronim - BatMaS

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu oraz przetestowanie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych systemu zarządzania baterią (Battery Management System) wyposażonego w innowacyjny algorytm wyznaczania stanu naładowania (SOC - State of Charge) oraz stanu zdrowia (SOH – State of Health) baterii.

WYTWORZENIE MATERIAŁÓW WZORCOWYCH NIEZBĘDNYCH W ANALIZIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH WPROWADZANYCH NA RYNEK UE REGULOWANY DYREKTYWĄ RoHS

Projekt nr:
1/Ł-IMN/CŁ/2020

Akronim: REFROHS

Certyfikowane materiały odniesienia to jednorodne chemicznie i fizycznie materiały, w których, na podstawie analiz chemicznych i analizy statystycznej, wyznaczono zawartości poszczególnych pierwiastków. Te zawartości uznawane są za wzorcowe i służą jako odniesienie w laboratoriach analitycznych na całym świecie.

KOMPLEKSOWA TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA CIECZY POUŻYTKOWYCH PO PROCESIE CYNKOWANIA GALWANICZNEGO UMOŻLIWIAJĄCA ZAMKNIĘCIE OBIEGU WODY TECHNOLOGICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIE PRODUKTÓW OCZYSZCZANIA

Projekt nr:
1/Ł-ITEE/CŁ/2021

Akronim: GalvaWaterCycle

Projekt obejmuje prace badawczo-rozwojowe, które dotyczą sektora gospodarki wodno-ściekowej. Będą one prowadzone, w celu poprawy wykorzystania surowców odpadowych, zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym.

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW I WYSOKOENERGETYCZNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA WARSTW I POWŁOK O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE W WARUNKACH TARCIA

Projekt nr:
1/Ł-IS/CŁ/2021

Akronim: POWDERS&LAYERS

Zostaną opracowane kompleksowe, wysokoenergetyczne i wysokowydajne technologie nakładania powłok, obejmujące nowoczesne materiały dodatkowe i procesy napawania, które będą zastosowane dla elementów układów przeróbki węgla na potrzeby energetyki oraz dla elementów urządzeń do prac ziemnych, w tym dla rolnictwa.

WŁAŚCIWOŚCI MAGNETO-DIELEKTYCZNE HYBRYDOWYCH WARSTW ORGANICZNO-NIEORGANIZCZNYCH O POTENCJALE APLIKACYJNYM W USUWANIU SMOGU ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Projekt nr:
2/Ł-IMN/CŁ/2021

Akronim: EMInnovation

Celem wnioskowanego projektu jest wytworzenie hybrydowych warstw organiczno-nieorganicznych o wysokiej absorpcji promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie częstotliwości. W związku z zainteresowaniem tematyką na arenie międzynarodowej w ramach realizacji projektu przewiduje się opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów multiferrytowych w postaci cząstek. Z uwagi na różnice we właściwościach magnetycznych oraz elektrycznych poszczególnych ferrytów przewiduje się uzyskanie materiałów o nietypowych właściwościach magneto-dielektrycznych i wysokiej zdolności absorpcji promieniowania elektromagnetycznego.

SPECJALIZOWANE, WYSOKOSPRAWNE UKŁADY KONWERSJI ENERGII NA POTRZEBY ELEKTROMOBILNOŚCI I ROBOTYKI

Projekt nr:
2/Ł-IMN/CŁ/2020

Akronim: SPECKON

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania oraz wykonanie serii demonstracyjnej specjalizowanych konwerterów energii elektrycznej (zasilaczy impulsowych) przeznaczonych do zastosowań w środkach transportu, robotyce mobilnej, systemach sterowania układów zasilanych ze źródeł mobilnych oraz w konstrukcji układów sterowania i elementów wykonawczych specjalnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Projekty zrealizowane

ZAKUP GRUNTU ODDANEGO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH ODRĘBNA NIERUCHOMOŚĆ

Projekt nr:
nr 4/Ł-IMN/CŁ/2022

Akronim: BatMaS- Inwestycja

Cel projektu: Zakup nieruchomości pozwoli na prototypowanie i wykonywanie pakietów testowych, które po pozytywnym wyniku badań w Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu będą miały potencjał do zastosowania w pojazdach osobowych (w tym do IZERA), dostawczych (korelacja z projektem eVan) i bojowych (w tym BORSUK). Pakiety będą wykonywane w niestandardowych konfiguracjach, w tym w konfiguracji hybrydowej, która zakłada współpracę ogniw w różnych układach elektrochemicznych w ramach jednego pakietu. Rozwiązania takie nie są dostępne na rynku komercyjnym. Pakiety wykonane w planowanej hali na przedmiotowej nieruchomości posłużą jako materiał do dalszych badań aplikacyjnych, co w efekcie pozwoli na rozszerzenie know-how i kompetencji praktycznych nie tylko Łukasiewicz - IMN, ale również pozostałych Instytutów związanych z branżą motoryzacji, elektrotechniki, elektroniki.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij