IMN
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty w trakcie realizacji

WYCISKANIE ZGRZEWAJĄCE WYSOKOWYTRZYMAŁYCH KSZTAŁTOWNIKÓW ZE STOPÓW ALUMINIUM SERII 7XXX

Projekt nr:
TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019

Akronim: EXTRUALU7

Strategicznym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii wyciskania profil zamkniętych z trudnoodkształcalnych stopów aluminium (serii 7XXX).

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNYCH DLA ZASTOSOWAŃ ELEKTRO-MOBILNYCH I MEDYCZNYCH

Projekt nr:
TECHMATSTRATEG2/410941/4/NCBR/2019

Akronim: E-MAGMAT

Strategicznym celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych technologii wytwarzania niskostratnych magnetycznych podzespołów 3D do zastosowań elektro-mobilnych oraz medycznych.

WĘGLOWE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH EKSPLOATACYJNYCH PRZEZNACZONE NA ELEMENTY DLA PRZEMYSŁU METALURGICZNEGO.

Projekt nr:
TECHMATSTRATEG2/408701/2/NCBR/2019

Akronim: Tech-Graf

Projekt koncentruje się na opracowaniu nowej generacji krystalizatorów, tygli oraz łańcuchów grzewczych wykonanych z nowych materiałów węglowych, które przeznaczone będą do procesów topienia i odlewania ciągłego oraz półciągłego metali nieżelaznych i ich stopów.


MATERIAŁY O STRUKTURZE NANOKRYSTALICZNEJ I AMORFICZNEJ DO KONSTRUKCJI WKŁADEK KUMULACYJNYCH DO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM

Projekt nr:
TECHMATSTRATEG1/349156/13/NCBR/2017

Akronim: NMATDRILL

Celem projektu jest opracowanie nowych ładunków kumulacyjnych przeznaczonych do zastosowania w przemyśle wydobywczym do drążenia otworów strzałowych. Wdrożenie wyników projektu umożliwi wyeliminowanie procesu wiercenia otworów strzałowych tradycyjnymi metodami, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów procesu wydobycia.

BEZODPADOWA TECHNOLOGIA NOWEJ GENERACJI ELEKTROD NASADKOWYCH DO ZGRZEWANIA OPOROWEGO

Projekt nr:
TECHMATSTRATEG1/347960/6/NCBR/2017

Akronim: RESCOOPER

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych stopów miedzi oraz innowacyjnej technologii wytwarzania elektrod nasadkowych, charakteryzujących się korzystniejszymi cechami eksploatacyjnymi w odniesieniu do dotychczas stosowanych ze stopu CuCrZr. Zakłada się, że nowe elektrody nasadkowe będą charakteryzowały się odpowiednio wysokimi właściwościami mechanicznymi, odpowiednią konduktywnością elektryczną i cieplną, odpornością na pełzanie oraz zmienne warunki, prądowe, cieplne i siłowe. Będą nieuciążliwe dla środowiska oraz charakteryzować się będą zwiększoną trwałością eksploatacyjną, sprzyjającą ograniczeniu postojów linii zgrzewalniczej.

OPRACOWANIE WYSOKOWYDAJNEJ I BEZODPADOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA NANOKOMPOZYTÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH DLA WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO PRZETWARZANIA DUŻYCH MOCY

Projekt nr:
TECHMATSTRATEG1/347200/11/NCBR/2017

 Akronim: SEEMAG

Celem projektu jest opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania
wysoko-indukcyjnych i nisko-stratnych nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy. Obszar związany z energetyką i odpowiednim gospodarowaniem energia elektryczną jest strategiczny dla polskiej gospodarki, co implikuje strategiczną wartość niniejszego projektu. Przedkładane rozwiązania mają przede wszystkim na celu umożliwienie odpowiedniego wykorzystania energii elektrycznej przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Niniejszy projekt skupia się na badaniach nad nowymi grupami magnetycznie miękkich nanokompozytów projektowanych pod kątem zastosowań w energoelektronice w szerokim zakresie częstotliwości do kilkuset kHz.

Projekty zrealizowane

WPROWADZENIE DO PRAKTYKI KLINICZNEJ ORYGINALNEJ POLSKIEJ WSZCZEPIALNEJ WIROWEJ POMPY WSPOMAGANIA SERCA ORAZ SYSTEMU ZDALNEGO MONITOROWANIA I NADZOROWANEJ ZDALNIE REHABILITACJI PACJENTÓW NA WSPOMAGANIU SERCA

Projekt nr:
STRATEGMED2/266798/15/NCBR/2015

Akronim: RH-ROT

Cele główne projektu:

  • Wdrożenie do produkcji oraz wprowadzenie do stosowania klinicznego polskiej wirowej pompy długoterminowego wspomagania serca ReligaHeart ROT;
  • Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej ogólnokrajowego systemu zdalnego monitorowania pacjentów na wspomaganiu serca;
  • Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej nowego modelu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, uwzględniającej rehabilitację szpitalną oraz zdalnie monitorowaną rehabilitację w domu pacjenta (telerehabilitacja).

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij