IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty zrealizowane

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE ICH WYTWARZANIA

Projekt nr:
POIG.01.01.02-00-015/09-00

Akronim: ZAMAT

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Priorytet: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Dzialanie: 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie: 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Kierownik projektu: prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek
Okres realizacji: 01.01.2010-31.12.2015
Całkowity koszt projektu: 80 419 128,17 PLN
Wartość dofinansowania ze środków UE: 67 614 314,18 PLN

Obszar 1: Nanomateriały

Projekt nr:

Wytwarzanie litych materiałów o budowie nanokrystalicznej w oparciu o nanoproszki 

Kierownik zadania: - dr hab. A. Kolano-Burian, prof. IMN

Obszar 2 : Zaawansowane materiały i technologie proszkowe

Projekt nr:

Obszar 2 obejmuje 4 zadania badawcze, w tym 2 zadania realizowane przez Instytut Metali Nieżelaznych

Obszar 3 : Nowe materiały ze stopów lekkich

Projekt nr:

Kierownik Obszaru: dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN

Obszar 4 : Stopy ekologiczne

Projekt nr:

Kierownik Obszaru: dr inż. Ludwik Ciura, prof. IMN

Obszar 5 : Materiały funkcjonalne o osnowie metalowej

Projekt nr:

Instytut realizował 3 zadania badawcze

Obszar 6 : Materiały dla fotoniki i źródeł energii

Projekt nr:

Kierownik obszaru: dr inż. Maciej Kopczyk, prof. IMN

Obszar 7 : Utylizacja i recykling materiałów

Projekt nr:

Kierownik Obszaru: dr inż. Andrzej Chmielarz, prof. IMN

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij