WPROWADZENIA

Instytut Metali Nieżelaznych, obok podstawowych kierunków działalności zajmuje się również wytwarzaniem certyfikowanych materiałów odniesienia spektralnych i chemicznych.

Spektralne certyfikowane materiały odniesienia mają postać dysków o średnicy 40 mm i wysokości 20-30 mm oraz prętów o średnicach 6-10 mm i długości 100 mm i przystosowane są do metod atomowej spektrometrii emisyjnej i rengenofluorescencyjnej.

Chemiczne certyfikowane materiały odniesienia mają postać proszków o określonej granulacji (rudy i koncentraty), wiórów (metale) oraz prętów o różnych wymiarach (metale, stopy z atestowaną zawartością tlenu) dostosowanych do analizy metodą redukcyjnego topienia lub aktywacji neutronowej. Każdy certyfikowany materiał odniesienia analizowany jest przez co najmniej pięć laboratoriów w tym instytucji naukowo- badawczych. Świadectwa certyfikowanych materiałów odniesienia zawierają średnie wartości stężeń każdego pierwiastka oraz wartości przedziału ufności względnie niepewności, zestawienie metod chemicznych stosowanych do certyfikacji, ilość laboratoriów uczestniczących w atestacji oraz historię metalurgiczną topienia i odlewania.

Certyfikowane materiały odniesienia w naszym KATALOGU zestawiono w następujące grupy materiałowe:

SPEKTRALNE CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA
CHEMICZNE CERTYFIKOWANE MATERIAŁY ODNIESIENIA