IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniu 19 listopada 2013 roku w Instytucie Metali Nieżelaznych, w sali konferencyjnej  Hotelu Argentum, odbyła się  Konferencja „Materiały nowej generacji w procesie technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP”, zorganizowana przez   Instytut Metali Nieżelaznych oraz Pion Uzbrojenia i Modernizacji MON przy zasadniczym udziale Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON.Celami konferencji były:

 • promocja roli materiałoznawstwa w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, w tym uzyskiwania nowych zdolności;
  przygotowanie do ewentualnego uruchomienia programu materiałoznawstwa pod kątem podwójnego stosowania.
  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji centralnych MON, Sił Zbrojnych RP, cywilnych i wojskowych ośrodków naukowych, krajowego potencjału przemysłu zbrojeniowego oraz wybranych ośrodków przemysłu metali nieżelaznych. Konferencja miała charakter zamknięty.
   W trakcie konferencji wygłoszono 12 referatów, które obejmowały m.in.takie zagadnienia jak:

  • Główne programy uzbrojenia. Znaczenie współpracy wojskowo-naukowo-przemysłowej w utrzymaniu przewagi technologicznej - MON
  • Istota materiałoznawstwa w rozwoju przełomowych technologii militarnych – rola materiałów i surowców
  • Techniczne i technologiczne ograniczenia chemicznych źródeł prądu dla zastosowań specjalnych          
  • Kierunki rozwoju systemów zasilania
  • Hybrydowe układy zasilania lekkich i ciężkich pojazdów wojsk lądowych oraz systemów pojedynczego żołnierza
  • Materiały lekkie i ich rola w technice wojskowej
  • Nowe materiały w zakresie ochrony przeciwminowej pojazdów wojsk lądowych
  • Nowoczesna metalurgia proszków i nanoproszków w zastosowaniach specjalnych
  W swoim wystąpieniu Radca Generalny Podsekretarza Stanu w MON ds. Uzbrojenia i Modernizacji gen. bryg. rez. Stanisław Butlak wskazał potrzebę intensyfikacji współpracy naukowo-przemysłowo-wojskowej jako optymalnej drogi rozbudowy krajowych zdolności w zakresie dostaw zaawansowanych systemów uzbrojenia dla Sił Zbrojnych, oraz zapewnienia konkurencyjności wobec zagranicznych ośrodków naukowo-przemysłowych. Konferencję IMN uznał za dobry krok w kierunku zwiększenia współpracy wojska, instytucji centralnych MON, nauki i przemysłu.
  W wystąpieniu podsumowującym konferencję Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek wskazał na konieczność zwiększenia komercjalizacji badań naukowych,  jak i zwiększenie roli badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze technologii podwójnego stosowania. Dla osiągnięcia tego celu niezbędna jest ścisła współpraca z wojskiem w zakresie definiowania nowych kierunków badań naukowych i instytucjami centralnymi MON. Ich realizacja winna być prowadzona w ramach szerokich konsorcjów  tematycznych, zbudowanych z przedstawicieli naukowych ośrodków wojskowych i cywilnych, zakładów przemysłu zbrojeniowego oraz dostawców komponentów metali nieżelaznych. Wskazał także na szanse, ale i zagrożenia wynikające z nowego programu badań naukowych w ramach środków unijnych Horyzont 2020.
  Konferencji towarzyszyła wystawa, której zakres tematyczny obejmował:
  Baterie niklowo-kadmowe
  Baterie rezerwowe
  Baterie radiostacji ratunkowych
  Model Hybrydy – system zasilania dodatkowego pojazdów wojskowych oraz system wsparcia działań ratowniczych i awaryjnych
  Modele modułów zasilania pojedynczego żołnierza
  Inne baterie i akumulatory – wyroby IMN
  Próbki pancerzy lekkich
  Przykładowe modele komponentów wykonanych ze stopów magnezu, wlewki magnezowe
  Wybrane elementy napędów i układów zasilających bazujące na nowych materiałach
  Model modułu schładzającego pracującego w oparciu o zjawisko magnetokaloryczności
  Tablice poglądowe dot. wyrobów, zdolności naukowych, technologicznych, badawczych i produkcyjnych

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij