IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej
W dniach 6-8 lutego 2013 r. w Krakowie, w hotelu Hilton, odbyła się międzynarodowa  konferencja  „Recykling metali nieżelaznych”.
Organizatorami konferencji byli:
 • Instytut Metali  Nieżelaznych
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
 • Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
 • Fundacja Metale Nieżelazne-Tradycja i Rozwój
 
Honorowy patronat nad konferencją objął prezes KGHM Polska Miedź S.A. – Herbert Wirth.
 
Podczas konferencji przedstawiony został całokształt zagadnień dotyczących:
-        rozdziału i przygotowania do przerobu surowców wtórnych, odpadów, złomów i innych;
-        przerobu metodami piro-hydrometalurgicznymi;
-        nowych technologii i nowych produktów;
-        ochrony środowiska;
-        energetyki procesów, odzysku ciepła;
-        problemów prawnych, organizacji i ekonomiki recyklingu.
 
Konferencję otworzył prezes KGHM Polska Miedź S.A. – Herbert Wirth, następnie  w części  wystąpień otwierających konferencję głos zabrali:
 •  Zbigniew Śmieszek – dyrektor IMN, prezes SITMN
 • Kazimierz Poznański – prezes IGMNiR
 •  Jerzy Nowakowski – prezes Fundacji Metale Nieżelazne - Tradycja i Rozwój
 • Bogusław Ochab – prezes ZGH „Bolesław” S.A.
 •  Norbert L. Piret – Piret & Stolberg Partners, Niemcy
 • Andrzej Mochoń – prezes Targów Kielce
 •  Maria Richert – AGH Kraków, dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych
Podczas trwania obrad konferencji wygłoszono ogółem 34 referaty sesyjne,  7 referatów wygłoszonych zostało przez referentów zagranicznych:
1.  Markus A.Reuter, Robert Matusewicz, Stephen Hughes, Outotec Oyj – Copper and e-waste recycling-theory and industrial practice
2.  Guozhu Ye, Swerea MEFOS – The role of pilot plant in development of technologies for recycling of non-ferrous metals and materials
3.  Zdenek Kunicky, Kovohute Pribram – Kovohute Pribram – complex process to recycle wastes with heavy metals and precious metals content
4. Bernhard Hanusch, ANDRITZ MAERZ GmbH – Andritz-Maerz Furnace Solutions for Copper Recycling Processes
5. Alois Unger, Stefan Steinlechne, Jürgen Antrekowitsch, University of Leoben – Zinc oxide quality upgrade by a clinkering process obtained from recycling of secondary resources
6. Christiane Scharf, Piotr Lakoma, Andre Ditze, Technische Uniwersität Clausthal – Presentation of patented secondary magnesium alloy-subsequent basic research: Investigation of influence of dendritic microstructure on corrosion properties
7. Norbert L.Piret,Piret&Stolberg Partners-The Importance of Recycling on a Global Scale
 
Prelegentami podczas konferencji byli  przedstawiciele instytutów naukowych, wyższych uczelni , stowarzyszeń związanych z branżą recyklingu,  a także firm zajmujących odzyskiem i przerobem surowców wtórnych.
Uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany doświadczeń osiągniętych w minionych latach w branży recyklingu  i wskazania barier ograniczających jej dalszy efektywny rozwój.
Poruszane były tematy związane z recyklingiem metali nieżelaznych pochodzących z przemysłu hutniczego jak i złomów zespolonych metali z niemetalami, zbieranymi  na terenie kraju.   Wygłoszone zostały referaty przedstawiające nowoczesne urządzenia stosowane w recyklingu odpadów zapewniające efektywniejszy ich odzysk. 
Wymiana poglądów i doświadczeń prowadzona była również w kuluarach , w trakcie przerw  w obradach, podczas których można było również zapoznać się z działalnością i osiągnięciami firm prezentujących się na  małej wystawie towarzyszącej konferencji.                                                                     
  Patronat medialny nad konferencją sprawowały czasopisma:
·         Recykling
·         Logistyka Odzysku
·         Rudy i Metale Nieżelazne
·         Magazyn Hutniczy
 
 Oprac.: A.Zawiślak-Królikowska
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij