IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

W dniach 20–23 września 2017 r. odbyła się w Wiśle (hotel Gołębiewski) kolejna Konferencja Inżynierii Mineralnej MEC2017.

MEC2017 już po raz drugi organizowana była jako połączona konferencja składająca się z: XIII Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych (ICNOP), XXII Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Kopalin i LIV Sympozjum Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii.

W tym roku konferencja przygotowana została przez Instytut Metali Nieżelaznych we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A., Politechniką Wrocławską, AGH Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Śląską, KGHM Cuprum CBR oraz SITMN.

Patronat i patronat medialny sprawowali: Forum Innowacyjnego Węgla, MEI, „Rudy i Metale Nieżelazne”, „Magazyn Hutniczy”, „Inżynieria Mineralna”.

Zakres tematyczny konferencji obejmował następujące tematy:

  • zaawansowana mineralogia,
  • automatyka i sterowanie procesami,
  • innowacyjne konstrukcje maszyn i urządzeń przeróbczych,
  • procesy separacji (magnetyczna, elektryczna, grawitacyjna, flotacja, koagulacja, aglomeracja, rozdrabnianie, przesiewanie, odwadnianie, suszenie, porcjowanie itd.),
  • hydro- i bio-hydrometalurgia,
  • modyfikacja właściwości minerałów,
  • odpady mineralne i ich odzysk,
  • aspekty środowiskowe przeróbki kopalin.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 120 osób z kraju i zagranicy:  Australii, Finladii, Francji, Kanady, Korei Płd., Niemiec, Rumunii, Szwecji.

Firmy, których przedstawiciele wzięli udział w konferencji to m.in.:  Aalto University, AD Hydromet, Comex, Flowrox Oy, Helmholz Institute, IMNR, KIGAM-Korea, Köppern Machinery, Lorraine University, Metso, Outotec, Sinarom Mining Group, Trema Verfahrenstechnik GmbH.

Z polskich firm, oprócz  przedstawicieli organizatorów, obecne były: CBJ Sp. z o.o.,  EIT+ Sp. z o.o., Fenix Metals Sp. z o.o., GRC, IChPW, IChP, Innovator Sp. Z o.o., IPPT PAN, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Pro-Industry Sp. z o.o., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Weir Minerals Poland Sp. z o.o., ZAM Kęty Sp. z o.o. , ZGH „Bolesław” S.A., ZM Silesia SA

Podczas obrad wygłoszono ponad 40 referatów sesyjnych, zaprezentowano 16 posterów.

Większość z nich zostanie opublikowana na stronie  E3S Web of Conferences (www: webofconferences.org).

Konferencja MEC2017 rozpoczęła się od wystąpienia Prof. Zbigniewa Śmieszka – Dyrektora IMN, który jako Przewodniczący Konferencji przywitał Gości i otworzył jej obrady. Następnie głos zabrał Mirosław Kidoń – Dyrektor O/ZWR KGHM Polska Miedź S.A. i Bogusław Ochab – Prezes Zarządu, Dyrektor  ZGH „Bolesław” S.A.

W sesji plenarnej wysłuchano 3 referatów przygotowanych przez przedstawicieli firm: Comex – „Zastosowane techniki separacji dla wstępnego wzbogacania rud metali i dodatkowej kontroli procesu”, Outotec – „Nowe wyzwania w przeróbce surowców mineralnych” i Metso – „Projekt zakładu rozdrabniania – projektowanie skutecznych i wydajnych schematów technologicznych z zastosowaniem aktualnych technologii”.

W następnym dniu równolegle odbywały się sesje dotyczące zagadnień przeróbki surowców mineralnych oraz hydrometalurgii.

Dla uczestników konferencji przygotowano wycieczkę techniczną do ZGH „Bolesław” w Bukownie. Można tam było zwiedzić nowoczesny zakład oraz poznać jego  historię, zaprezentowaną na multimedialnej wystawie „Kopalnia Wiedzy”.

Konferencja MEC2017 oprócz swojego bogatego programu merytorycznego, była także miejscem wielu spotkań o charakterze biznesowym, okazją do nawiązania współpracy  naukowo-technicznej, a także spotkań koleżeńskich.

Zapewniony przez organizatorów program towarzyszący, był okazją do wzajemnego poznania się uczestników z kraju i z zagranicy, posłuchania muzyki i skosztowania lokalnych specjałów.

Podczas spotkania Rady MEC ustalono, że głównym organizatorem następnej konferencji MEC2018 będzie Politechnika Śląska.

Kolejnym Organizatorom życzymy sukcesu!

Komitet Organizacyjny MEC2017:

Andrzej Wieniewski – Przewodniczący 

Bożena Skorupska

Anna Królikowska

Maria Grzesik

Alicja Skotnicka

Łukasz Skrzypiec

Anna Suruło

Adam Mańka

Kornel Tobiczyk

Zobacz także:

RELACJA Z KONFERENCJI (wersja angielska)

Zdjęcia: Przemysław Szwagierczak  –"Magazyn Hutniczy"

GALERIA ZDJĘĆ

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij