IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

O konferencji
Naukowe konferencje uzbrojeniowe są organizowane przez Instytut Techniki Uzbrojenia (ITU) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) od 1996 roku. Ich inicjatorami byli: komendant Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa WAT płk prof. dr hab. inż. Wiesław SOBIERAJ i szef Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa WAT płk prof. dr hab. inż. Józef GACEK.

Na podstawie porozumienia zawartego w 2008 roku pomiędzy Instytutem Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej i Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia zdecydowano, że obie wyżej wymienione instytucje będą wspólnym organizatorem jednej w roku Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej pod nazwą UZBROJENIE, przy czym:

 • w latach parzystych – Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej pn. „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa”;
 • w latach nieparzystych – Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Problemy Rozwoju, Produkcji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia”.

Ideą przyświecającą powstaniu Konferencji UZBROJENIE była integracja środowiska naukowego i przemysłowego, pracujących na rzecz polskiego przemysłu zbrojeniowego, którego produkty są dedykowane zwłaszcza polskiej armii. Pragnieniem organizatorów było i jest, aby Konferencja na trwale wpisała się w kalendarz imprez propagujących dorobek naukowy i myśl techniczną (w tym zwłaszcza polską) w zakresie najogólniej pojętych zagadnień uzbrojenia i bezpieczeństwa. I chyba tak się stało, gdyż Konferencja konsekwentnie się rozwija, zyskując wielu partnerów i uczestników z kraju i zagranicy.

Cel konferencji:

Przedstawienie oryginalnych, dotychczas nieprezentowanych prac, zawierających dorobek naukowy  i myśl techniczną w zakresie najogólniej pojętych zagadnień technicznych uzbrojenia i bezpieczeństwa.  

Tematyka:

 •   techniczna modernizacja Sił Zbrojnych RP;
 • uzbrojenie i wyposażenie żołnierza XXI w.;
 • systemy broni lufowej i rakietowej oraz środki bojowe;
 • wykrywanie, śledzenie i maskowanie celów;
 • systemy dowodzenia i kierowania ogniem;
 • balistyka wewnętrzna, zewnętrzna i końcowa;
 • fizyka wybuchu i nowoczesne materiały wysokoenergetyczne;
 • uzbrojenie oraz technika lądowa, lotnicza i morska;
 • bezzałogowe platformy precyzyjnego rażenia;
 • techniczne środki przeciwterrorystyczne;
 • bezpieczeństwo osób i infrastruktury;
 • kształcenie i szkolenie personelu technicznego dla Sił Zbrojnych RP.

Organizatorzy:

 • Instytut Techniki Uzbrojenia, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia


Współorganizatorzy:

 • Akademia Marynarki Wojennej (Katedra Uzbrojenia Okrętowego, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego)
 • GRUPA WB
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 • Politechnika Świętokrzyska (Katedra Mechatroniki i Uzbrojenia, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn)
 • Politechnika Warszawska (Zakład Mechaniki i Technik Uzbrojenia, Instytut Mechaniki i Poligrafii, Wydział Mechaniczny Technologiczny)
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
 • Zakłady Mechaniczne „TARNÓW” S.A.

Więcej na https://mku2022.syskonf.pl/

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij