IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Metali Nieżelaznych oraz Członkowie Konsorcjum realizującego
Projekt Strategiczny „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania"
organizują w dniach 27-28 listopada 2014, w Wiśle, konferencję poświęconą prezentacji wyników projektu.
 
Projekt ZAMAT realizowany jest przez Konsorcjum 8 ośrodków naukowo - badawczych:
Instytut Metali Nieżelaznych - Lider Konsorcjum,  Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Materiałowej, Akademia Górniczo-Hutnicza - Wydział Metali Nieżelaznych, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Politechnika Śląska - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Krakowska - Wydział Mechaniczny, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Odlewnictwa.
Realizacja projektu rozpoczęła się w 2010, zakończenie nastąpi w 2015 roku.
Projekt ukierunkowany jest na wykorzystanie metali, szczególnie metali rodzimych,we współczesnej gospodarce. Obszar tematyczny projektu obejmuje: nanomateriały, materiały dla fotoniki i źródeł energii, materiały funkcjonalne, stopy lekkie, stopy ekologiczne, metalurgię proszków, a także utylizację i recykling materiałów.
 
Funkcję nadzoru nad projektem sprawuje Komitet Sterujący w składzie:
Józef Zasadziński, Jarosław Mizera, Marek Hetmańczyk, Krzysztof Fitzner, Władysław Gąsior, Jan Kazior, Jerzy Sobczak, Zygmunt Łuczyński.
 
Konferencja ma specyficzny charakter spotkania wykonawców projektu z przedstawicielami przedsiębiorstw, dla prezentacji ofert materiałów i technologii opracowanych w ramach projektu i adresowanych do branży metali nieżelaznych,jak też do branż pokrewnych.
 
      Kierownik projektu                                                   Przewodniczący Komitetu Sterującego
Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek                                       Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński
 
Szczegółowych informacji nt konferencji udziela :  Zofia Zwerdling, Instytut Metali Nieżelaznych,
tel.32 23 80 475, email:zofiaz@imn.gliwice.pl
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij