IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej
  
SYMPOZJUM  NAUKOWO -TECHNICZNE" ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE I MATERIAŁY FUNKCJONALNE DO PRZEWODZENIA, PRZETWARZANIA, MAGAZYNOWANIA ENERGII" Projekt POIG.01.03.01-00-086/09
Sympozjum odbyło się  5 marca w sali konferencyjnej „ Delta”, Targi Kielce, podczas międzynarodowych  targów ENEX Nowa Energia. W trakcie  sympozjum zaprezentowano wyniki prac badawczych projektu pn. „Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii”, zrealizowanego w latach 2009 - 2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Celem projektu było wykorzystanie najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej dla opracowania innowacyjnych materiałów na bazie metali oraz technologii wytwarzania tych materiałów do zastosowań w obszarach gospodarki, w których priorytetowe znaczenie posiada przesyłanie, przetwarzanie i gromadzenie energii. Podczas sympozjum wygłoszonych zostało 12 referatów, w spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób, przedstawicieli instytucji naukowych, w tym realizujących projekt IMN i AGH oraz firm związanych z przemysłem energetycznym.
  Lista wygłoszonych referatów:
 1. Bimetalowe druty przewodowe dla ektroenergetyki kolejowej i elektrotechniki, W. Kazana, S. Księżarek, IMN Gliwice
 2. Nowe kompozytowe materiały stykowe na bazie srebra, M. Czepelak, B. Juszczyk, M. Osadnik, IMN Gliwice
 3. Stopy Cu-Nb i Cu-Ag jako materiały do wytwarzania silnych pól magnetycznych do zastosowań w energoelektronice, W.Głuchowski, Z. Rdzawski, IMN Gliwice
 4. Nowe rodzaje funkcjonalnych  miedzi stopowych o wysokiej wytrzymałości i przewodności elektrycznej przeznaczonych dla elektroenergetyki i elektroniki, A. Kawecki, AGH Kraków
 5. Wytwarzanie drutów przewodowych z miedzi  beztlenowej pokrywanych galwanicznie powłokami metalicznymi dla przemysłu kablowego, Ł. Wierzbicki, IMN Gliwice
 6. Technologia wytwarzania przerabianych plastycznie elementów osprzętu elektroenergetycznego o ponad standartowych właściwościach ze  stopu aluminium, B. Płonka, IMN, Oddział Metali Lekkich, Skawina
 7. Wieloskładnikowe stopy metali jako materiały anodowe do akumulatorów niklowo-wodorkowych, A. Sierczyńska, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Oddział IMN, Poznań
 8. Bateria termiczna o układzie elektrochemicznym Mg-PbSO4 wykonana z materiałów proszkowych, S. Styczyński, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Oddział IMN, Poznań
 9. Nowe materiały półprzewodnikowe o strukturze skuterudytu do zastosowań na elementy termoelektryczne, A. Wrona, M. Walkowia, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Oddział IMN, Poznań
 10. Wytwarzanie materiałów na rdzenie piezoelektrycznych transformatorów ceramicznych, M. Staszewski, IMN Gliwice
 11. Optymalizacja parametrów pracy półogniwa z wykorzystaniem stopu wodorochłonnego typu AB5 jako materiału anodowego do ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem borowodorku potasu, G. Lota, A. Sierczyńska Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Oddział IMN, Poznań
 12. Opracowanie założeń procesowych do produkcji akumulatorów z nowych stopów ołowiu z udziałem topnika zabezpieczającego kąpiel stopową przed utlenieniem, J. Wesołowski, IMN Gliwice
 
 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij