SYMPOZJUM  NAUKOWO -TECHNICZNE" ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE I MATERIAŁY FUNKCJONALNE DO PRZEWODZENIA, PRZETWARZANIA, MAGAZYNOWANIA ENERGII" Projekt POIG.01.03.01-00-086/09
  Sympozjum odbyło się  5 marca w sali konferencyjnej „ Delta”, Targi Kielce, podczas międzynarodowych  targów ENEX Nowa EnergiaW trakcie  sympozjum zaprezentowano wyniki prac badawczych projektu „Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii”, zrealizowanego w latach 2009 - 2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Celem projektu było wykorzystanie najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej dla opracowania innowacyjnych materiałów na bazie metali oraz technologii wytwarzania tych materiałów do zastosowań w obszarach gospodarki, w których priorytetowe znaczenie posiada przesyłanie, przetwarzanie i gromadzenie energii. Podczas sympozjum wygłoszonych zostało 12 referatów, w spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób, przedstawicieli instytucji naukowych w tym realizujących projekt IMN i AGH oraz firm związanych z przemysłem energetycznym.
  Wygłoszone referaty:
 1.  Bimetalowe druty przewodowe dla ektroenergetyki kolejowej i elektrotechniki, W. Kazana, S. Księżarek,IMN Gliwice
 2.  Nowe kompozytowe materiały stykowe na bazie srebra, M. Czepelak, B. Juszczyk, M. Osadnik, IMN Gliwice
 3.  Stopy Cu-Nb i Cu-Ag jako materiały do wytwarzania silnych pól magnetycznych do zastosowań w energoelektronice,W.Głuchowski, Z. Rdzawski, IMN Gliwice
 4.  Nowe rodzaje funkcjonalnych miedzi stopowych o wysokiej wytrzymałości i przewodności elektrycznej przeznaczonych dla elektroenergetyki i elektroniki, A. Kawecki, AGH Kraków
 5.  Wytwarzanie drutów przewodowych z miedzi  beztlenowej pokrywanych galwanicznie powłokami metalicznymi dla przemysłu kablowego,Ł. Wierzbicki, IMN Gliwice
 6.  Technologia wytwarzania przerabianych plastycznie elementów osprzętu elektroenergetycznego o ponad standartowych właściwościach ze  stopu aluminium,B. Płonka, IMN, Oddział Metali Lekkich, Skawina
 7.  Wieloskładnikowe stopy metali jako materiały anodowe do akumulatorów niklowo-wodorkowych,A. Sierczyńska, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Oddział IMN, Poznań
 8.  Bateria termiczna o układzie elektrochemicznym Mg-PbSO4 wykonana z materiałów proszkowych,S. Styczyński, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Oddział IMN, Poznań
 9.  Nowe materiały półprzewodnikowe o strukturze skuterudytu do zastosowań na elementy termoelektryczn,A. Wrona, M. Walkowia, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Oddział IMN, Poznań
 10.  Wytwarzanie materiałów na rdzenie piezoelektrycznych transformatorów ceramicznych, M. Staszewski, IMN Gliwice
 11.  Optymalizacja parametrów pracy półogniwa z wykorzystaniem stopu wodorochłonnego typu AB5 jako materiału anodowego do ogniw paliwowych z bezpośrednim utlenianiem borowodorku potasu,G. Lota, A. SierczyńskaCentralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Oddział IMN, Poznań
 12.  Opracowanie założeń procesowych do produkcji akumulatorów z nowych stopów ołowiu z udziałem topnika zabezpieczającego kąpiel stopową przed utlenieniem, J. Wesołowski, IMN Gliwic
 
 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij