IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Prezentacja

Pracownia Surowców Wtórnych prowadzi prace badawcze z zakresu zagospodarowania surowców wtórnych oraz złomu i odpadów metali nieżelaznych.

Pracownia Surowców Wtórnych prowadzi prace badawcze z zakresu następujących tematów:

 • Określenie szkodliwości odpadów metalurgicznych.
 • Przerób mechaniczny surowców wtórnych niemetalicznych oraz metali nieżelaznych,
 • Badania nad zastosowaniem technologii bezodpadowych w przemyśle metali nieżelaznych.
 • Badania podstawowe związane z przerobem metalurgicznym złomu i odpadów metali nieżelaznych.
 • Zagospodarowanie odpadów niemetalicznych powstających z przerobu złomu i odpadów złomu metali nieżelaznych.
 • Rozdział granulatów metali nieżelaznych w cieczach ciężkich oraz metodą rozdziału na separatorach magnetycznych i elektromagnetycznych.
 • Ocena złomu metali nieżelaznych (charakterystyka jakościowa) i określenie technologii jego przerobu.
 • Metody analityczne do określania zawartości metali w granulatach polimetalicznych (sposobu próbowania) po przerobie mechanicznym złomu.

Kierownik Pracowni dr inż. Jerzy Kozłowski

Wykształcenie:

1998 r. Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Materiałowej , Metalurgii i Transportu w Katowicach - dr nauk technicznych

1994 – 1997 r. Studia Doktoranckie „Inżynieria Powierzchni” Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynierii Materiałowej , Metalurgii i Transportu w Katowicach

1974 – 1976 r. Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Metalurgiczny - mgr metalurg, specjalność metalurgia metali nieżelaznych

1987 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Rzeczoznawca SITPH

1969 - 1973 r. Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Metalurgiczny - Inżynier metalurg, specjalizacja metalurgia metali nieżelaznych.

1976 r. Studia Podyplomowe „Zagospodarowanie Surowców Wtórnych i Odpadów Metali Nieżelaznych” Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Metalurgiczny

 

Wyposażenie

Pracownia Surowców Wtórnych posiada następujące wyposażenie techniczne:
 

 • Separatory powietrzne do rozdziału rozdrobnionych odpadów.
 • Przesiewacze,
 • Piece laboratoryjne silitowe oraz oporowe,
 • Przyrządy do pomiaru temperatur,
 • Suszarki,
 • Urządzenia Hutnicze Laboratorium Zakładu Hutnictwa

 

Ogólny schemat wybranej technologii przerobu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego metodą rozdrabniania i separacji

 

Osiągnięcia

Nagrody

I nagroda w konkursie „Recykling Techniki - Technika Recyklingu” organizowanym przez Przegląd Techniczny pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lipiec 2003 r

Monografie

Kozłowski J. Teoretyczne problemy odżelaziania cynku wtórnego zawierającego fazy międzymetaliczne FemZnn oraz wykorzystanie w praktyce przemysłowej otrzymanego rafinatu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Nr 1661.2005 r.

Wykaz prac badawczych:

 • Opracowanie metod oczyszczania płytek obwodów drukowanych z elementów elektronicznych i powłok metalicznych w celu ich zagospodarowania względnie bezpiecznego składowania. Spr.nr 5937/02.
 • Projekt celowy-zamawiany PCZ-013-26 Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych powszechnego użytku.
 • Wdrożenie technologii ekologicznego przerobu (wraz z analizą uciążliwości dla środowiska naturalnego) wycofanych z eksploatacji urządzeń mechanicznie zespolonych, zawierających stal, metale nieżelazne oraz niemetale na urządzeniach strzępiąco-separujących. Pr.Cel. Spr.nr 5995/I/02.
 • Projekt Unii Europejskiej Selective Separation of Strategic and Precious Metals. Projekt 5PR UE Nr GRD3-2001-60021.
 • Wdrożenie technologii produkcji wysokojakościowej bieli cynkowej z surowców wtórnych. Etap III-VII. Spr.5897/III/01, 5897/IV/01, 5897/V/01, 5897/VI/01, . Konto 132 26 31. Pr. Cel.
 • Projekt celowy nr U-81/P-74-1/2002. ROW-55-2002 Wdrożenie technologii ekologicznego przerobu (wraz z analizą uciążliwości dla środowiska naturalnego) wycofanych z eksploatacji urządzeń mechanicznie zespolonych, zawierających stal, metale nieżelazne oraz niemetale na urządzeniach strzępiąco-separujacych. Spr. IMN nr 5995/II/03.
 • Projekt celowy nr U-116/P-118/2003. ROW-140-2003 Wdrożenie technologii odzysku metali szlachetnych, głównie srebra z ciekłych i stałych odpadów metodami mechanicznymi, hydrometalurgicznymi. Spr. IMN nr 6007/I/03, 6007/II/03, 6007/III/04.
 • Badania możliwości utylizacji wytypowanych rodzajów zużytych ogniw i baterii (z wyłączeniem baterii Zn-C. Spr. IMN nr 6137/04.
 • Projekt celowy nr 6 T08 2004 C/06332 Opracowanie i wdrożenie procesu oczyszczania i niskotemperaturowego przetopu frakcji metalicznej złomu akumulatorowego. Spr. IMN nr 6115/I/2004.
 • Projekt celowy-zamawiany nr PCZ 013-26 Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zadanie 3. Opracowanie technologii oraz urządzeń/instalacji do odzysku metali, w tym metali ziem rzadkich z wyselekcjonowanych podzespołów i elementów uzyskanych po procesach demontażu wycofywanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych powszechnego użytku. Spr. IMN nr 6005/I/01, 6005/I/02, 6005/II/03, 6005/III/04, 6005/IV/04
 • Opracowanie i wdrożenie procesu oczyszczania i niskotemperaturowego przetopu frakcji metalicznej złomu akumulatorowego Spr. IMN Nr 6115/III/2005 . Pr. celowy 6 T08 2004 C/06332.
 • Opracowanie i wdrożenie procesu oczyszczania i niskotemperaturowego przetopu frakcji metalicznej złomu akumulatorowego Spr. IMN Nr 6115/V/2005 . Pr. celowy 6 T08 2004 C/06332.
 • Badania nad możliwością rozdziału polimetalicznych granulatów ze złomu elektrycznego i elektronicznego od zanieczyszczeń niemetalicznych”. Spr. IMN nr 6212/0-5.
 • Badania sposobów odzysku aluminium i tworzyw sztucznych z opakowań wielomateriałowych. Spr. nr 6287/I/2005.

 Wykaz publikacji:

 • J.Kozłowski, J.Łaskawiec, A.Iwaniak „Dyfuzja Al i Fe w ziarnach związków międzymetalicznych FenZnm oraz AlnFem na osnowie cynkowej”, X Seminarium Naukowe Nowe Technologie i Materiały w Metalurgii i Inżynierii, Politechnika Śląska, Katowice 17.05.2002
 • J.Kozłowski „Formation of intermetallic phases Al.nFem in liquid zinc contaning 2,0-6,0 % wt. Fe by addition of aluminium at temperatures 873, 973, 1023, 10073 K”, Metall 56, 6/2002.
 • J.Kozłowski, H.Czyżyk, T.Mazurek” "Demontaż I przerób wraz z analizą składu wybranych urządzeń złomu elektronicznego zawierających metale nieżelazne i szlachetne. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia w Elektronice” Warszawa 5-6 XII.2002 r.
 • J.Kozłowski, H.Czyżyk „Odzysk metali ze złomu elektronicznego i elektrotechnicznego na urządzeniach strzępiąco-separujących” Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teoretyczne i Praktyczne Problemy Zagospodarowania Odpadów Hutniczych” AGH Kraków Odpady 2002", Zakopane 20-22.06.2002 r.
 • J.Kozłowski, H.Czyżyk, T.Mazurek” "Demontaż I przerób wraz z analizą składu wybranych urządzeń złomu elektronicznego zawierających metale nieżelazne i szlachetne. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia w Elektronice” Warszawa 5-6 XII.2002 r.
 • J.Kozłowski, H.Czyżyk „Odzysk metali ze złomu elektronicznego i elektrotechnicznego na urządzeniach strzępiąco-separujących” Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teoretyczne i Praktyczne Problemy Zagospodarowania Odpadów Hutniczych” AGH Kraków Odpady 2002", Zakopane 20-22.06.2002 r.
 • J.Kozłowski, H.Czyżyk, T.Mazurek” "Demontaż I przerób wraz z analizą składu wybranych urządzeń złomu elektronicznego zawierających metale nieżelazne i szlachetne. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia w Elektronice” Warszawa 5-6 XII.2002 r.
 • J.Kozłowski, H.Czyżyk, T.Mazurek” "Demontaż I przerób wraz z analizą składu wybranych urządzeń złomu elektronicznego zawierają- cych metale nieżelazne i szlachetne. II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia w Elektronice” Warszawa 5-6 XII.2002 r.
 • J.Kozłowski, H.Czyżyk „Przerób złomu elektronicznego i elektrotechnicznego metodą granulacji separacji powietrzno-sitowej”.str.141-146” XI Seminarium Naukowe Nowe Technologie i Materiały w Metalurgii i Inżynierii, Politechnika Śląska, Katowice 16.05.2003 r
 • J.Kozłowski „Zadania strategii zrównoważonego rozwoju zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektronicznego w Polsce, zgodnie z dyrektywami Unii europejskiej”,str.41-47. XI Seminarium Naukowe Nowe Technologie i Materiały w Metalurgii i Inżynierii, Politechnika Śląska, Katowice 16.05.2003 r.
 • J.Kozłowski, H.Czyzyk „Technologia przerobu drobnego złomu elektronicznego na przykładzie wybranej grupy złomu (pochodzenia wojskowego i policyjnego”, str.26-33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teoretyczne i Praktyczne Problemy Zagospodarowania Odpadów Hutniczych” AGH Kraków Odpady 2003", Zakopane 29-31.05.2003 r.
 • H.Czyżyk, J.Kozłowski „Metody przerobu odpadów płytek PCB” str.16-25. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teoretyczne i Praktyczne Problemy Zagospodarowania Odpadów Hutniczych” AGH Kraków Odpady 2003", Zakopane 29-31.05.2003 r.
 • J.Kozłowski, H.Czyżyk „Recykling złomu elektrycznego i elektronicznego w Polsce”, Magazyn Hutniczy, Nr 50/52 Katowice 16-30.XII.2003
 • J. Kozłowski, H. Czyżyk „Zagospodarowanie złomu zespolonego elektrycznego i elektronicznego” „Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów” – nr 3/.2004 r.
 • J.Kozłowski "Examination of Fe-Al-Zn ternary system in hot galvanising of steel” – Metall 58 Jahrgang 4/2004.
 • J. Kozłowski „Środowisko naturalne i zagospodarowanie odpadów sprzętu elektrycznegoi elektronicznego w kraju”. XII Seminarium Naukowe Nowe Technologie i Materiały w Metalurgii i Inżynierii, Politechnika Śląska, Katowice 6-7. 05.2004 r.
 • J. Kozłowski, H. Czyżyk „Odzysk materiałów użytecznych ze złomowanych urządzeń elektronicznych na przykładzie komputerów” III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia w Elektronice” ,Warszawa 30.IX- 1 X.2004 r.
 • J. Kozłowski, H. Czyżyk „Recykling złomu komputerowego-odzysk metali szlachetnych” V Międzynarodowa Konferencja „Metale szlachetne” 16-18.IX.2004 r.
 • J. Kozłowski, H. Czyżyk „Odzysk materiałów z odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwzględnieniem metali szlachetnych” Rudy i Metale Nieżelazne. Katowice nr 10-11.2004 r.s. 580-586.
 • J. Kozłowski „Recykling sprzętu odpadów elektrycznego i elektronicznego z uwzględnieniem metali szlachetnych”. Seminarium Recykling Zużytego Sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Centrum Dosk. Recykl. Materiałów. Politechnika Wrocławska. 22. III.05 r.
 • J. Kozłowski, H. Czyżyk „Recyrkulacja odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego z odzyskiem metali nieżelaznych”. Konferencja „Recyrkulacja w Budowie Maszyn”. Akademia Techniczno-Rolnicza.17-18.V.2005 r. Bydgoszcz.
 • J. Kozłowski, H. Czyżyk „Opracowanie technologii do odzysku metali, w tym metali ziem rzadkich z wyselekcjonowanych podzespołów i elementów uzyskanych po procesach demontażu wycofywanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych powszechnego użytku”, Seminarium IMBiGS Warszawa 15.04.2005 r.
 • J. Kozłowski, H. Czyżyk „Recykling odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego z odzyskiem metali nieżelaznych i metali szlachetnych”. Międzynarodowa Konferencja „Green Electronics” 20.05.2005 r. GIG Katowice.
 • A. Chycki, J. Kozłowski, J. Wolarek „Sposoby oczyszczania frakcji metalicznej uzyskanej z przerobu złomu akumulatorowego prostymi metodami przeróbczymi”. IX Międzynarodowa Konferencja „Waste Recycling” (Recyklace IX) 17-19. XI. Kraków.
 • J. Kozłowski „Odzysk metali z odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.
 • IX Międzynarodowa Konferencja „Waste Recycling” (Recyklace IX) 17-19. XI. Kraków.
 • J. Kozłowski, H. Czyżyk „Aspekty ekonomiczne przerobu odpadów elektrycznych i elektronicznych w zależności od cen metali nieżelaznych na przestrzeni lat 1995-2006. Konf. „Ekologia w elektronice”, Warszawa 5-6. VI.06r.
 • A. Chycki, J. Kozłowski „Uzyskanie granulatów polimetalicznych ze złomu komputerowego prostymi metodami mechanicznymi”.
  Konf. „Ekologia w elektronice”, Warszawa 5-6. VI.06r.
 • J. Kozłowski, H. Czyżyk „Prognoza zbiórki oraz bilans ilościowy i wartość otrzymanych produktów z przerobu odpadów elektronicznych”. Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutnicznych i przemysłowych” VIII Konferencja Naukowa Odpady 2006”, zakopane 17-19.V.2006 r.

 

Oferta

Oferujemy pomoc w:

 • doborze urządzeń do recyklingu,
 • doborze parametrów technologicznych przerobu odpadów,
 • wykonaniu analizy jakościowej i ilościowej odpadów,
 • ocenie odpadów pod względem zawartości metali szlachetnych,
 • odzysku metali szlachetnych w instalacji IMN,
 • opracowaniu technologii i wykonaniu urządzeń do procesu hydrometalurgicznego odzysku metali szlachetnych

Surowce wtórne zawierające metale szlachetne

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij