Prezentacja

Opracowanie, projektowanie ,budowa i wdrażanie układów pomiarowych i regulacyjnych dla procesów wzbogacania kopalin procesów związanych z ochroną środowiska

Działalność

Projektowanie aparaturowego wyposażenia procesów.

Opracowanie projektów wyposażenia w aparaturę pomiarową procesów wzbogacania kopalin na bazie sprawdzonych urządzeń pomiarowych do pomiaru:

 • przepływów masowych i objętościowych.
 • pomiarów poziomów materiałów o małym i dużym uziarnieniu, zawiesin i cieczy agresywnych w zbiornikach otwartych i ciśnieniowych.
 • gęstości zawiesin

Opracowanie projektów wyposażenia w aparaturę pomiarową procesów mokrego odsiarczania spalin oraz stacji neutralizacji ścieków na bazie sprawdzonych urządzeń pomiarowych do pomiaru:

 • pH
 • przewodności
 • zagęszczenia
 • analizatorów zawartości siarki i innych pierwiastkow
 • poziomów szlamów ,zawiesin
 • przepływów w kanałach otwartych i rurociągach niewypełnionych.

 

Oferta

Uklady regulacji dla maszyn flotacyjnych

1. Uklad regulacji poziomu pulpy

Przeznaczenie

Układ regulacji poziomu URP-1 dla maszyn flotacyjnych przeznaczony jest do automatycznej regulacji poziomu zawiesiny w maszynie flotacyjnej w warunkach zmiennego dopływu strumienia zawiesiny do maszyny. W przypadku stosowania sterowania nadrzędnego procesem, układ spełnia rolę regulatora podrzędnego realizującego regulację poziomu zawiesiny w maszynie zgodnie z algorytmem wypracowanym przez system nadrzędny

Dane techniczne

 • zakres pomiarowy poziomu; wybierany z przedziału 0 - 600 mm
 • błąd regulacji 2,5%
 • zasilanie układu 220V; 50Hz;15W
 • zasilanie siłownika pneumatycznego sprężonym powietrzem, oczyszczonym z części mechanicznych, wody i oleju o ciśnieniu 0,4-0,6MPa.
 • Zasilanie siłownika elektrycznego 3 x 380 V, 50 Hz lub 3 x 500 V, 50 Hz

Budowa układu

Układ regulacji składa się z trzech funkcjonalnych bloków

 • pomiaru poziomu zawiesiny w maszynie,
 • regulatora mikroprocesorowego,
 • członu wykonawczego do sterowania zaworem odpadowym maszyny

Pomiar poziomu. Do pomiaru poziomu zawiesiny stosowane są dwa rodzaje mierników:

 • hydrostatyczny wykorzystujący czujnik piezorezystancyjny
 • ultradźwiękowy współpracujący z pływakiem.

Sygnałem wyjściowym mierników jest standardowy sygnał elektryczny 4 - 20 mA DC.

Regulator mikroprocesorowy umożliwia realizację różnych operacji na sygnale pomiarowym, takich jak: filtracja, przetwarzanie sygnału analogowego na cyfrowy, wykonywanie operacji matematycznych (pierwiastkowanie, mnożenie ,dodawanie i innych).Posiada funkcje różnego typu regulatorów PID ciągłych i/lub dwu i trójstanowych.

Człon wykonawczy służy do regulacji stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego. Stanowią go siłownik pneumatyczny membranowy lub tłokowy albo elektryczny napędzający zawór typu "zaciskowego" lub typu "korek".


2. Uklad regulacji poziomu pulpy

Przeznaczenie

Układ regulacji przepływu powietrza dla maszyn flotacyjnych przeznaczony jest do automatycznej regulacji ilości powietrza dostarczanego do maszyny flotacyjnej w celu odpowiedniego stopnia napowietrzenia pulpy flotacyjnej. W przypadku sterowania ilością powietrza z nadrzędnego systemu sterującego, układ spełnia rolę regulatora podrzędnego realizującego sterowanie przepływem powietrza do maszyny zgodnie z algorytmem sterowania wypracowanym przez system nadrzędny.

Dane techniczne

 • zakres pomiarowy przepływu powietrza: dobierany jest do wielkości i konfiguracji maszyny flotacyjnej
 • błąd regulacji 3,5% zakresu pomiarowego.
 • zasilanie 220 V, 50 Hz ;15 W
 • zasilanie siłownika:- sprężonym powietrzem oczyszczonym z zanieczyszczeń mechanicznych, wody i oleju o ciśnieniu 0,4 - 0,6 MPa
 • zasilanie siłownika elektrycznego 3 x 380 V, 50 Hz lub 3 x 500 V, 50 Hz

 

Budowa układu

Układ regulacji zbudowany jest z następujących bloków funkcjonalnych:

 • pomiaru przepływu powietrza do maszyny,
 • regulatora mikroprocesorowego,
 • członu wykonawczego do sterowania zaworem zainstalowanym na rurociągu zasilającym powietrzem maszynę flotacyjną.

Pomiar przepływu powietrza. do pomiaru natężenia przepływu powietrza w zależności od wielkości komór flotacyjnych, ciśnienia powietrza stosowane są rożne mierniki ciśnienia ( zwężka Venturiego, kryza, wielosekcyjna rurka Pito ta, vortex ). Sygnał wyjściowy miernika standardowy sygnał elektryczny 4- 20 mA DC .

Regulator mikroprocesorowy realizuje szereg funkcji przetwarzania sygnałów wejściowych w tym funkcję pierwiastkowania co umożliwia kształtowanie charakterystyki przepływu z przetworników różnicy ciśnień. Posiada funkcje różnego typu regulatorów PID ciągłych i/lub dwu i trójstanowych.

Człon wykonawczy stanowią siłownik pneumatyczny z pozycjonerem elektropneumatycznym lub siłownik elektryczny z pozycjonerem współpracujące najczęściej z odpowiednią przepustnicą regulacyjną .rzadziej z zaworem grzybowym.


3. Uklad sterowanego dozowania odczynników flotacyjnych.

Przeznaczenie

Układ sterowanego dozowania odczynników flotacyjnych przeznaczony jest do kontrolowanego dodawania odczynników flotacyjnych do maszyn flotacyjnych lub innych miejsc procesu technologicznego wzbogacania kopalin a także dla innych procesów.

Układ może być zastosowany do zdalnego nastawiania żądanej ilości dozowanego odczynnika lub jako układ sterowanego dozowania na podstawie wprowadzonego sygnału sterującego ilością dozowanego odczynnika z systemu nadrzędnego lub sygnał sterujący może być wypracowany w układzie dozującym na podstawie sygnałów procesowych. ( przepływ, gęstość , zawartość minerałów użytecznych).

Rodzaje wykonań.

Układ dozowania z wykorzystaniem pomp membranowych .
Układ dozowania z wykorzystaniem pomp perystaltycznych.
Układy dozowania z wykorzystaniem mierników przepływu, regulatorów mikroprocesorowych i zaworów regulacyjnych
Zapewniamy dobór optymalnego rozwiązania układu dozowania do określonych warunków procesu technologicznego.
Dla dozowania odczynników do maszyn flotacyjnych oferujemy rozwiązanie dla dowolnej konfiguracji układu komór i wielkości komór flotacyjnych

Referencje

Zakłady Wzbogacania Kopalin w których zastosowano układy regulacyjne w maszynach flotacyjnych:


 l.p

 Nazwa Zakładu

 Układ regulacji 

poziomu [szt.]

Układ regulacji

powietrza [szt.] 

Układ dozowania 

 1

 KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie

 30

 8

 4

 2

 KWK "Budryk" w Ornontowicach

 12

 12

 

 3

 KWK "Szczygłowice" w Szczygłowicach

 6

 6

 

 4

 KWK "Anna" w Pszowie

 1

 1

 1Dane Kontaktowe

Adres: Instytut Metali Nieżelaznych,
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
Fax: 032 231 69 33
 
Samodzielna Pracownia Automatyzacji
mgr inż. Józef Steczkowski
Tel. (032) 2380 725
e-mail: JozefS@imn.gliwice.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij