IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PORÓWNAŃ MIĘDZYLABORATORYJNYCH (ILC)ZGODNIE Z PN-EN ISO 17025:2018 ORAZ PN-EN ISO 17043:2011

Porównania międzylaboratoryjne(ILC) przeznaczone dla materiałów z przemysłu metali nieżelaznych oraz dla materiałów na zgodność z dyrektywą RoHS.

Słowa kluczowe: RoHS, PN-EN ISO 17025:2018, PN-EN ISO 17043:2011

Branża: analityka chemiczna

PROCEDURY ANALITYCZNE DLA OZNACZANIA ZAWARTOŚCI PIERWIASTKÓW W STOPACH CYNY I OŁOWIU

Procedury zapewniają kontrolę analityczną dla procesów produkcji oraz finalnych produktów - stopów lutowniczych cynowo-ołowiowych.

Słowa kluczowe: kontrola analityczna, stopy lutownicze, stopy lutownicze SnPb

Branża: analityka chemiczna

PROCEDURY ANALITYCZNE DLA OZNACZANIA ZAWARTOŚCI PIERWIASTKÓW W STOPACH CYNY I INDU

Procedury zapewniają kontrolę analityczną dla procesów produkcji oraz finalnych produktów - stopów lutowniczych cynowo-indowych.

Słowa kluczowe: kontrola analityczna, stopy lutownicze, stopy lutownicze SnIn

Branża: analityka chemiczna

PROCEDURY ANALITYCZNE DLA OZNACZANIA ZAWARTOŚCI PIERWIASTKÓW W STOPACH CYNY I SREBRA

Procedury zapewniają kontrolę analityczną dla procesów produkcji oraz finalnych produktów - stopów lutowniczych cynowo-srebrowych.

Słowa kluczowe: kontrola analityczna, stopy lutownicze, stopy lutownicze SnAg

Branża: analityka chemiczna

PROCEDURY ANALITYCZNE DLA OZNACZANIA ZAWARTOŚCI PIERWIASTKÓW W STOPACH CYNY I BIZMUTU

Procedury zapewniają kontrolę analityczną dla procesów produkcji oraz finalnych produktów - stopów lutowniczych cynowo-bizmutowych.

Słowa kluczowe: kontrola analityczna, stopy lutownicze, stopy lutownicze SnBi

Branża: analityka chemiczna

PROCEDURY ANALITYCZNE DLA OZNACZANIA ZAWARTOŚCI PIERWIASTKÓW W STOPACH MIEDZI I FOSFORU ORAZ MIEDZI, FOSFORU I SREBRA

Procedury zapewniają kontrolę analityczną dla procesów produkcji oraz finalnych produktów - stopów lutowniczych i wstępnych typu CuP i CuAgP.

Słowa kluczowe: kontrola analityczna, stopy lutownicze, stopy wstępne, stopy CuP, stopy CuAgP

Branża: analityka chemiczna

Termowizja aktywna

Często w praktyce przemysłowej oraz w warunkach eksploatacji urządzeń zachodzi potrzeba badań nieniszczących.  Badania dotyczą wytworzonych narzędzi, wyrobów, jak i stopnia zużycia elementów, wykrycia wad powierzchniowych lub podpowierzchniowych materiałów, stopnia degradacji wynikającej z eksploatacji  bez zmiany jakichkolwiek właściwości użytkowych.Nowoczesna technika dała nowe narzędzie diagnostyczne, jakim jest termowizja aktywna.  Stosując tą nową metodę badań możemy obserwować to, co przedtem było niezauważalne dla człowieka. Termowizja aktywna uważana jest za najbardziej atrakcyjną i nowoczesną metodę wykorzystywaną dla badań nieniszczących, których celem jest wykrywanie wad i nieprawidłowości zarówno w trakcie procesów przemysłowych, jaki gotowych wyrobów.  Jest to metoda niewymagająca bezpośredniej ingerencji w pracę urządzeń procesy produkcyjne, a pozwalająca na szybką i precyzyjną ocenę istniejącego stanu rzeczy.Zdolność szybkiego obrazowania w podczerwieni wykorzystywana do badania danych obszarów, bez konieczności kontaktu czy immersji sprawia, że metody oparte na tym procesie są alternatywą dla innych technik pomiarów powszechnie stosowanych. 

Projektowanie i budowa urządzeń sterujących zaprogramowanym ruchem liniowym palnika plazmowego do napylania powierzchni o różnych kształtach

Stanowisko umożliwia precyzyjne sterowanie ruchem przedmiotu napylanego w poziomie z prędkością od 0,0 do 2,0 m/s w zakresie do 1000 mm z dokładnością 0,01 mm oraz ruchem palnika plazmowego w pionie z prędkością od 0,0 do 1 m/s i zakresem do 1000 mm z dokładnością 0,01 mm. Ponadto stanowisko wyposażone jest w sterowaną głowicę obrotową do montowania przedmiotów okrągłych. Proste programowanie położeniem oraz prędkością ruchu w każdej osi umożliwia precyzyjne napylanie przedmiotu.

Napędy falownikowe mocy do sterowania napędami pomp i turbodmuchaw

Wykonujemy zabudowy napędów falownikowych na napięcia zasilania jednofazowe 230VAC, trzy fazowe 400VAC i 500VAC. Zakres mocy od 0,55kW do 132kW. System sterowania z panelem na szafie z panelem zdalnym, po sieci ETHERNETOWEJ lub PROFIBUS. Dostosowanie oprogramowania falownika dla potrzeb odbiorcy. Preferowane zabudowy na falownikach firmy ABB, typ ACS355, 550, 800, 850, 880. Możliwe wykonanie zabudowy na falownikach innych producentów. Praca stało i zmiennowartościowa z regulactorem PID. Zabudowa systemu obejścia BY-PASS.

Modernizacja układów sterowania starych maszyn oraz układów badawczych

W wielu przypadkach maszyny, urządzenia badawcze laboratoryjne i przemysłowe prawidłowo serwisowane starzeją się szybciej od strony sterowania przy zachowaniu pełnej sprawności mechanicznej. Oferta daje możliwość wymiany szaf elektrycznych, sterujących i pomiarowych na nowe z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie sterowania pomiarem oraz rejestracji. Efektem modernizacji jest  zwiększenie zakresu badań lub prac prowadzonych na danym urządzeniu oraz możliwość elektronicznej archiwizacji wyników.

Projektowanie oraz modernizacja starych systemów pomiarowych w laboratoriach chemicznych, fizyko-chemicznych i innych

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i współpracy z renomowanymi dostawcami aparatury pomiarowej, kontrolnej i sterującej oferujemy dla laboratoriów projektowanie i wykonawstwo zwartych zabudów układów pomiarowych. Oferta dotyczy zarówno nowych rozwiązań, jak i modernizacji starych. Istnieje możliwość wykonania projektu części mechanicznych; wanien, reaktorów. Szafy sterujące i pomiarowe mogą być wyposażona w system rejestracji danych, łącznie z oprogramowaniem do rejestracji na PC.

Projektowanie, wykonanie i zabudowa szafek dozowników odczynników chemicznych z pompą perystaltyczną

Pompy perystaltyczne charakteryzują się powtarzalnym dozowaniem ilości medium na jeden obrót pompy. Napędzane są silnikami asynchronicznymi poprzez przekładnie mechaniczne. Wydajność pompy regulowana jest przez zmianę częstotliwości zasilania silnika z wykorzystaniem falownika. Falownik i całe sterowanie zabudowane są w metalowej szafce sterowniczej IP54. Możliwe jest sterowanie lokalne z szafki lub sterowanie zdalne z AKPiA. Na szafce może być zabudowany cyfrowy wskaźnik wydajności pompy.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij