Prezentacja


Zakład Materiałów Proszkowych i Kompozytowych działa w zakresie dwóch Pracowni: Pracownia Metalurgii Proszków oraz Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Badań Strukturalnych.
 
Główne kierunki technologiczne:

 • wytwarzanie  proszków specjalnych – sferycznych metodą rozpylania i dekompozycji plazmowej,
 • opracowywanie i wytwarzanie nano proszków metalicznych i kompozytowych np.: metal- grafen, metal- tlenki,
 • wytwarzanie materiałów nanokrystalicznych litych techniką spiekania impulsowo- plazmowego (SPS),
 • opracowywanie i wytwarzanie materiałów warstwowych otrzymywanych techniką natryskiwania plazmowego,
 • opracowywanie i wytwarzanie materiałów proszkowych metodami  wysokoenergetycznego mielenia i mechanicznej syntezy,
 • wytwarzanie materiałów litych klasyczną metalurgią proszków poprzez: prasowanie, spiekanie , dogęszczanie,
 • recykling materiałów oparty o technologie plazmowe.

 Główne badawcze kierunki materiałowe:

 • materiały do pracy w ekstremalnych warunkach z udziałem metali wysokotopliwych takich jak ren, molibden,
 • materiały aktywne biologiczne o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oparte o kompozyty na osnowie miedzi,
 • proszki przeznaczone do procesów additive manufacturing,
 • styki elektryczne na bazie srebra i wolframu,
 • materiały termoelektryczne i piezoelektryczne do odzyskiwania i konwersji energii.

 


Potencjał badawczy


Zakład Materiałów Proszkowych i Kompozytowych dysponuje aparaturą badawczą umożliwiającą badania takie jak:

 • mikroanaliza rentgenowska na mikroanalizatorze JXA-8230 firmy JEOL ze spektrometrami falowo- i energodyspersyjnymi (WDS i EDS),
 • analiza fazowa na dyfraktometrze rentgenowskim XRD 7,
 • rozkład uziarnienia na aparacie NanoTec analysette 22 firmy Fritsch ,
 • rozkład uziarnienia na aparacie SediGraph 5100 firmy Micromeritics,
 • gęstość rzeczywistą na aparacie AccuPyc 1330 firmy Micromeritics ,
 • powierzchnia właściwa na aparacie Gemini 2360 firmy Micromeritics,
 • wartość współczynnika Seebecka oraz oporność elektryczną na urządzeniu LSR-3 Seebeck firmy LINSEIS,
 • erozja łukowa styków elektrycznych na modelowym urządzeniu probierczym do badania odporności na erozję łukową i pomiar rezystancji zestykowej,
 • przewodność elektryczna na wiroprądowym przyrządzie Sigmatest do pomiarów przewodności właściwej metali nieżelaznych,
 • badania ogniw termoelektrycznych,
 • badania właściwości piezoelektrycznych.


Potencjał technologiczny


 • zestaw do natryskiwania plazmowego AP 50 – Plasma System firmy Flame Spray Technologies wraz z manipulatorem konstrukcji IMN,
 • system do sferoidyzacji i dekompozycji plazmowej, 
 • urządzenie SPS  do spiekanie impulsowo-plazmowego (Spark Plasma Sintering) firmy FCT o nacisku 50kN i temperaturze spiekania do 2200°C,
 • kabina inżektorowa do obróbki strumieniowo-ściernej firmy New-Tech,
 • zestaw pieców elektrycznych laboratoryjnych przystosowanych do pracy w atmosferach ochronnych i  redukcyjnych (Tmax=1150ºC) oraz w powietrzu (Tmax=1350ºC),
 • młyny:
 1.  planetarny młyn kulowy typu PM400 firmy Retsch,
 2. wysokoenergetyczny młyn Pulverisette 7 firmy Fritsch,
 3. młyn kriogeniczny CryoMill  firmy Retsch.
 • prasy hydrauliczne o naciskach maksymalnych 30T, 350T.

Projekty


Projekty realizowane w ostatnich pięciu latach:

 1.     PBS3– Opracowanie nowych funkcjonalnych aktywnych biologicznie powłok przeznaczonych na elementy wyposażenia placówek medycznych

2.     CUBR – Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów – ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia

3.     Projekt w ramach Programu Badań Stosowanych – Nowe cermetaliczne materiały kompozytowe do zastosowań w strefach instalacji pieców topielnych szczególnie narażonych na korozję. PBS1/B5/3/2012

4.     Projekt rozwojowy – Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania i magazynowania energii. POIG 01.03.01-00-086/09

5.   Projekt strategiczny – Zawansowane materiały i technologie ich wytwarzania. ZAMAT PO IG 01.01.02-00-015/09

6.     Projekt międzynarodowy – Opracowanie nowych nanokompozytów przy użyciu surowców z przemysłu wydobywczego – NANOMINING European Union Seventh Framework Programme FP7/2007-2013 under grant agreement No. NMP4-CP-2011-263942

7.     Projekt międzynarodowy – Nano-particle products from new mineral resources in Europe ProMine – Produkty o strukturze nanocząsteczek z nowych zasobów mineralnych w Europie – CP-ProMineFP7-NMP-2008-LARGE-2,228559 [zobacz film https://www.youtube.com/watch?v=tiZaJp0VGJ8  ]

8.     Krajowe Centrum Badań i Aplikacji Innowacyjnych Materiałów Metalicznych i Ceramicznych – projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2 ”Infrastruktura sfery B+R” Działanie 2.2 POIG. 02.02.00-00-015/08


Współpraca


 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ITME Warszawa
 • Uniwersytet Śląski – Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Katowice
 • Politechnika Śląska – Katedra Nauki o Materiałach, Katowice, Katedra Optoelektroniki, Gliwice oraz Instytut Fizyki CND, Gliwice
 • Politechnika Częstochowska – Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii, Częstochowa
 • Politechnika Wrocławska
 • Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
 • Współpraca w ramach Śląskiego Klastra „NANO”
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych
 • Instytut Technologii Eksploatacji
 • Politechnika Warszawska,
 • Instytut Spawalnictwa
 • Plasma System S.A.
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • CERTECH Sp. z o.o.
 • ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K,
 • Instytut Fizyki Jądrowej,
 • LIPOPHARM.pl

Kontakt


Instytut Metali Nieżelaznych,
Zakład Materiałów Proszkowych i Kompozytowych,
ul. Sowińskiego 5, 44–100 Gliwice,
Fax: 32 231 69 33

Kierownik Zakładu Materiałów Proszkowych i Kompozytowych
dr Adriana Wrona
tel.: 32 2380-632
e-mail: adrianaw@imn.gliwice.pl

Kierownik Pracowni Metalurgii Proszków
mgr inż. Marcin Lis
tel.: 32 2380-351
e-mail: marcinl@imn.gliwice.pl

Kierownik Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Badań Strukturalnych
dr Jacek Mazur
tel. 32 2380-422, 2380-612
e-mail: jacekm@imn.gliwice.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij