IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Redaktor odpowiedzielny: dr Mieczysław Woch

OTRZYMYWANIE TLENKOWYCH MINERAŁÓW MIEDZI Z KOMPLEKSOWEJ RUDY MIEDZI POPRZEZ SULFIDYZACJĘ

CORIN K. C., KALICHINI M., O’CONNOR C. T., SIMUKANGA S.: THE RECOVERY OF COPPER MINERALS FROM A COMPLEX COPPER ORE BY SULPHIDISATION. MINERALS ENGINEERING 2017, t. 102, nr 3, s. 15–17, AG

PIERWOTNE ŻUŻLE OŁOWIOWE – POTENCJALNE ZASOBY WTÓRNE

PICHLER CH., STEINLECHNER S., ANTREKOVITSCH J.: PRIMARY LEAD SLAGS – A POTENTIAL SECONDARY RESOURCE. WORLD OF METALLURY - ERZMETALL 2017, t. 70, nr 1, s. 33–41, AG

INNOWACYJNA KONCEPCJA ODZYSKU SREBRA I INDU ZA POMOCĄ POŁĄCZONEJ OBRÓBKI JAROZYTU I PYŁU Z ELEKTRYCZNEGO PIECA ŁUKOWEGO

WEGSCHEIDER S., STEINLECHNER S., LEUCHTENMÜLLER M.: INNOVATIVE CONCEPT FOR RECOVERY OF SILVER AND INDIUM BY A COMBINED TREATMENT OF JAROSITE AND ELECTRIC FURNACE DUST. JOURNAL OF THE MINERALS, METALS AND MATERIALS SOCIETY 2017, t. 69, nr 2, s. 388–385, AG

UDOSKONALONE ODDZIELANIE NA SUCHO ALUMINIUM Z KOMPOZYTÓW ZA POMOCĄ OZONU

MIŠKUFOVA A., KURUC P., KOCHMANOVA A.: ENHANCED DRY SEPARATION OF ALUMINIUM FROM COMPOSITES BY OZONE. WORLD OF METALLURY – ERZMETALL 2017, t. 70, nr 1, s. 42–45

POSTĘP W KONTROLI ELEKTROLIZY ALUMINIUM I PRZYSZŁE KIERUNKI W ZAKRESIE INTELIGENTNEJ INSTALACJI DO ELEKTROLIZY ALUMINIUM

HONGLIANG ZHANG, TIANSHUANG LI, JIE LI, SHUAI YANG, ZHONG ZOU: PROGRESS IN ALUMINUM ELECTROLYSIS CONTROL AND FUTURE DIRECTION FOR SMART ALUMINUM ELECTROLYSIS PLANT. JOURNAL OF THE MINERALS, METALS AND MATERIALS SOCIETY 2017, t. 69, nr 2, s. 292–300, AG

CHARAKERYSTYKA ŻAROODPORNYCH NANOKWASIKRYSTALICZNYCH MATERIAŁÓW ALUMINIOWYCH OTRZYMYWANYCH METODAMI METALURGII PROSZKÓW

SHUHAI HUO, MAIS B.: CHARACTERISTICS OF HEAT RESISTANT NANOQUASICRYSTALLINE PM ALUMINUM MATERIALS. METAL POWDER REPORT 2017, t. 72, nr 1, s. 45–50, AG

REOLOGIA SUROWCÓW DO FORMOWANIA WTRYSKOWEGO PROSZKÓW

KUKLA CH., DURETEK I., GONZALEZ-GUTIERREZ J., HOLZER K.: RHEOLOGY OF PIM FEEDSTOCK. METAL POWDER REPORT 2017, t. 72, nr 1, s. 39–44, AG

POWIĘKSZANIE, ZAGĘSZCZANIE I  ROZROST ZIARN PODCZAS SPIEKANIA PROSZKÓW NANOWYMIAROWYCH – PERSPEKTYWY

ZHIGANG ZAK FANG, HONGTAO WANG, VINEET KUMAR: COARSENING, DENSIFICATION, AND GRAIN GROWTH DURING SINTERING OF NANO-SIZED POWDERS – A PERSPECTIVE. INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS AND HARD MATERIALS 2017, t. 62, nr 1 CZ.B, s. 110–117, AG

BADANIE ZMĘCZENIA I WŁASNOŚCI WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W ZAKRESIE GIGACYKLI

BETZWAR KOTAS A., DANNINGER H., WEISS B., MINGARD K., SANCHEZ J., LLANES L.: FATIGUE TESTING AND PROPERTIES OF HARDMETALS IN THE GIGACYCLE RANGE. INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS AND HARD MATERIALS 2017, t. 62, nr 1 CZ.B, s. 183–191, AG

WPŁYW La2O3 NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE I ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ MOSIĄDZU H62

XIANGWEI WU, HONG LUO, MENG SHENG, HUANCHAO LIU, ZHEN XIAO, HORAN GENG: EFFECTS OF La2O3 ON MECHANICAL PROPERTIES AND CORROSION RESISTANCE OF H62 BRASS. JOURNAL OF THE MINERALS, METALS AND MATERIALS SOCIETY 2017 t. 69, nr 2, s.184–190, AG

MODELOWANIE PRZYSZŁOŚCI

CORINNA P.: MODELING THE FUTURE. MODERN METALS 2017, FERBRUARY, s. 22– 25, SB

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij