Redaktor odpowiedzielny: dr Mieczysław Woch

ZACHOWANIE PODCZAS ROZCIĄGANIA I EWOLUCJA MIKROSTRUKTURY W BLACHACH ZE STOPÓW MAGNEZU AZ31 PRZY WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI ODKSZTAŁCENIA

JUNRUI XU, JIAI SU, JUNJIA CUI, YANG LIU, XU ZHANG, GUANGYONG SUN:TENSILE BEHAVIOR AND MICROSTRUCTURAL EVOLUTION FOR AZ31 MAGNESIUM ALLOYS SHEET AT HIGH STRAIN RATE. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH. (formelly ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE) 2017, t. 108, nr  7, s. 560–570, AG

SYNTEZA NANODRUTÓW Z PODWÓJNEGO TLENKU BIZMUTU I KADMU O WRAŻLIWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROCHEMICZNYCH

YONG WEN, LIZHAI PEI, TIAN WEI:SYNTHESIS OF BINARY BISMUTH-CADMIUM OXIDE WITH SENSITIVE ELECTROCHEMICAL SENSING PERFORMANCE. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH. (formelly ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE) 2017, t. 108, nr  7, s. 592–599, AG

SYNTEZA, CHARAKTERYSTYKA I ZACHOWANIE PODCZAS FORMOWANIA HYBRYDOWYCH KOMPOZYTÓW Z MATRYCĄ MIEDZIANĄ WYTWARZANYCH NA DRODZE METALURGII PROSZKÓW

ILAYARAJA KARUPPIAH, RANJITH KUMAR POOVARAJ, ANANDAKRISHNAN VEERAMANI, SATISH SHANMUNGAN, RAVICHANDRAN MANICKAM, RAVIKUMAR RANGASAMY: SYNTHESIS, CHARACTERISATION AND FORMING BEHAVIOR OF HYBRID COPPER MATRIX COMPOSITES PRODUCED USING POWDER METALLURGY.INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH. (formelly ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE) 2017, t. 108, nr 7, s. 586–591, AG

STABILNOŚĆ TERMODYNAMICZNA WYWOŁANA PRZEZ WSPÓŁSEGREGACJĘ SUBSTANCJI ROZPUSZCZONEJ W NANOKRYSTALICZNYCH STOPACH TRÓJSKŁADNIKOWYCH

 TAO LIANG, ZHENG CHEN, XIAOQIN YANG, JINYONG ZHANG, PING ZHANG: THE THERMODYNAMIC STABILITY INDUCED BY SOLUTE CO-SEGREGATION IN NANOCRYSTALLINE TERNARY ALLOYS. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH. (formelly ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE) 2017, t. 108, nr 6, s. 435–440, AG

WISKERY ZnO SYNTEZOWANE ZA POMOCĄ GWAŁTOWNEJ REAKCJI REDUKCJI MIKROFALOWEJ

BAOYAN LIANG, YANXIANG FENG, WANGXI ZHANG:ZnO WHISKERS SYNTHESIZED BY RAPID MICROWAVE REDUCTION REACTION.INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH. (formelly ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE) 2017, t. 108, nr  7, s. 611–614, AG

WPŁYW STARZENIA NA MIKROSTRUKTURĘ I WŁASNOŚCI MECHANICZNE STOPU ZnAl15Cu1 DO PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ

 ROLLEZ D., POLA A., MONTESANO L., BRISOTTO M., De FELICIS D., GELFI M.:EFFECT OF AGING ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF ZnAl15Cu1 ALLOY FOR WROUGHT APPLICATION. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH. (formelly ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE) 2017, t. 108, nr 6, s. 447–454, AG

BADANIE I ANALIZA ROZKŁADU NAPRĘŻEŃ W WIELOWARSTWOWO POWLEKANYCH NARZĘDZIACH

MURCINKOVA Z., BARON P., TINO L., POLLAK M., MURCINKO J.:RESEARCH AND ANALYSIS OF STRESS DISTRIBUTION IN MULTILAYERS OF COATED TOOLS.INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH. (formelly ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE) 2017, t. 108, nr 6, s. 495–454, AG

REAKTYWNE ZWILŻANIE STOPU Ti-6Al-4V ZA POMOCĄ STOPIONYCH STOPÓW Al 4043 I 6061 W 600–700ºC

QIAOLI LIN, FUXIANG LI, PENG JIN, WEIYUAN YU:REACTIVE WETTING OF Ti-6Al-4V ALLOY BY MOLTEN Al 4043 AND 6061 ALLOYS AT 600–700ºC.  INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH. (formelly ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE) 2017, t. 108, nr 6, s. 477–485, AG

RUCHLIWOŚĆ ATOMÓW W CIEKŁYCH STOPACH Al-Si-Mg-RE (RE = Ce, Sc) o STRUKTURZE FCC I JEJ ZASTOSOWANIE DO SYMULACJI PROCESÓW KRZEPNIĘCIA W STOPACH A357 ZAWIERAJĄCYCH Re

 ZHAO LU, YING TANG, LIJUN ZHANG:ATOMIC MOBILITY IN LIQUID AND FCC Al-Si-Mg-RE (RE = Ce, Sc) ALLOYS AND ITS APPLICATION TO THE SIMULATION OF SOLIDIFICATION PROCESSES IN RE-CONTAINING A357 ALLOYS. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH. (formelly ZEITSCHRIFT FUR METALLKUNDE) 2017, t. 108, nr 6, s. 465–476, AG

OTRZYMYWANIE WANADU Z ROZTWORÓW KWAŚNYCH ZA POMOCĄ MIKROFLOTACJI

 SVIRIDOV .V., ORDINARCEV D.P., SVIRIDOV V. V.:MIKROFLOTACIONNOE IZVLECENIE VANADIJA IZ KISLYCH RASTVOROV.CVETNYE METALLY 2017, nr 2, s. 20–24, AG

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij