Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Redaktor odpowiedzielny: dr Mieczysław Woch

POPRAWA CHARAKTERYSTYK FILTRACJI ZAWIESINY KALCYTU PRZEZ KLASYFIKACJĘ HYDROCYKLONEM

PAULA VEHMAANPERA, DMITRY SAFONOV, TEEMU KINNARINEN, ANTTI HAKKINEN: IMPROVEMENT OF THE FILTRATION CHARACTERISTICS OF CALCITE SLUR, RY BY HYDROCYCLONE CLASSIFICATION, MINERALS ENGINEERING, 2018, t. 128, str.  133–140, WM

BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH DO WYTWARZANIA MATERIAŁOW OGNIOTRWAŁYCH

A.SOKORIEW, S.S. MISZUROW, E.A. NAUMOWA, A.P. DOUBACZEW:  ICCLEDOWANIJA VOZMOŻTI  ISPOLZOWANIJA PROMYSZLENNYCH ODCHODOW DLA PROIZWODSTWA OGNIEUPORNYCH MATERIAŁOW,  CWIETNYJE METALLY 2019, nr 1, s.  45–51, WM

POPRAWA SKUTECZNOŚCI ROZDZIAŁU ODPADÓW ELEKTRONICZNYCH PRZEZ SEPARACJĘ WZGLĘDEM KSZTAŁTU ORAZ NOWA METODA OSZACOWANIA SKUTECZNOŚCI SEPARACJI DRUTÓW Cu WYKORZYSTUJĄCA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE I STOPIEŃ SKŁĘBIENIA

THEERAYUT  PHENGSAART, MAYUMI ITO, NAOKI HAMAYA, CARLITO BALTAZAR TABELIN, NAOKI HIROYOSHI: IMPROVEMENT OF JIG EFFICIENCY BY SHAPE  SEPARATION , AND NOVEL METHOD TO ESTIMATE THE SEPARATION EFFICIENCY  OF METAL WIRES IN CRUSHED ELECTRONIC WASTES USING BENDING BEHAVIOR AND  "ENTANGLEMENT FACTOR”, MINERALS ENGINEERING 2018, t. 129, s. 54–62, WM

TWORZENIE FAZ CIEKŁYCH I LEPKOŚĆ ŻUŻLA Cu2O – FeOx – SiO2 – CaO – Al2O3 , NASYCONEGO TLENKIEM MIEDZI

A.N. FIEDOROW, N.K. DOSMUCHAMIEDOW, ŻOŁDASBAJ:  OSOBIENNOSTI FORMIROWANIJA ŽYDKICH FAZ I VJAZKOST’  SZLAKOWOJ SISTEMY Cu2O – FeOx–SiO2–CaO–Al2O3, NASYSZCZENNOJ OKSIDOM MIEDI, CWIETNYJE METALLY 2019, nr 1, s. 19–24, WM

CHARAKTERYSTYKA ŁUGOWANIA UTLENIAJĄCEGO NIESTANDARDOWYCH SIARCZKOWYCH KONCENTRATÓW MIEDZIOWO – CYNKOWYCH

A.  ŠAHALOW, E.A. OSPANOW, S. S. NABOJČENKO, I. W. FOMIENKO: OSOBIENNOSTI AWTOKLAWNOGO WYŜELAČIWANIJA NIEKONDICIJONNYCH SULFIDNYCH MEDNO-CINKOWYCH KONCENTRATOWCWIETNYJE METALLY 2019, nr 1, s. 13–19, WM

OKREŚLENIE EMISYJNOŚCI MOSIĄDZU ZA POMOCĄ TECHNIKI TERMOGRAFICZNEJ W PODCZERWIENI

Z. LANC, M. ZELJIKOWIĆ, A.ŻIWKOWIĆ, B. ŚTRBAC, M. HADŹISTEWIĆ: DETERMINATION OF EMISSIVITY OF BRAS ALLOY USING INFRARED THERMOGRAPHIC TECHNIQUE, MATERIALS AND GEOENVIRONMENT 2018, t. 65, nr 5, s. 115–121, WM

BADANIA STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU Al.-Zn-Mg-Cu/SiC

E.I. KURBATKINA, D.V.KOSOŁAPOV, A.V.GOŁOŁOBOV, A.A. SZAVNIEV: ISSLEDOVANIE STRUKTURY I SVOISTV METALLICZESKOGO KOMPOZICIONNOGO MATERIALA  Al.-Zn-Mg-Cu/SiC, CWIETNYJE METALLY 2019, nr  12019, s. 40–45, WM

ZASTOSOWANIE PÓL FAZOWYCH DO SYMULACJI MIKROSTRUKTURY DENDRYTYCZNEJ POWSTAJĄCEJ W CZASIE WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO ZE STOPÓW TYTANU

J. ZHANG, L. WU, Y. ZHANG, L. MENG: PHASE FIELD SIMULATION OF DENDRITIC MICROSTRUCTURE IN ADDITIVELY MANUFACTURED TITANIUM ALLOYMETAL POWDER REPORT 2019, t. 74, nr 1, s. 20–24, JM

FIRMA RIO TINTO ODDAŁA DO EKSPLOATACJI KOPALNIĘ BOKSYTU AMRUN

RIO TINTO COMPLETES COMMISSIONING OF AMRUN BAUXITE MINE. https://bit.ly/2F3zHow (dostęp: 11.03.2019), SB

FIRMA RUSAL KOŃCZY BUDOWĘ ZAKŁADU PILOTOWEGO PRODUKUJĄCEGO WODOROTLENEK GLINU O DROBNYM UZIARNIENIU

RUSAL INVESTS IN PILOT PLANT FOR FINE PRECIPITATED ALUMINIUM HYDROXIDE. https://bit.ly/2uvjjXO (dostęp: 26.03.2019), SB

PRODUKTY WALCOWANE FIRMY HYDRO Z CERTYFIKATEM ASI

Hydro Rolled Products certified against ASI Performance Standard. https://bit.ly/2UmrXqN, SB (dostęp: 9.04.2019)

JAGUAR LAND ROVER (JLR) ROZWIJA INICJATYWĘ RECYKLINGU ALUMINIUM

JAGUAR LAND ROVER DEVELOPS ALUMINIUM RECYCLING INITIATIVE. https://bit.ly/2Z01vSK (dostęp: 9.04.2019), SB

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij