Redaktor odpowiedzielny: dr Mieczysław Woch

DANIELI OLIVOTTO FERRÉ DOSTARCZY FIRMIE RUSAL PIEC DO HOMOGENIZACJI

DANIELI OLIVOTTO FERRÉ TO SUPPLY HOMOGENIZING FURNACE TO RUSAL.http://www.alu-web.de/nc/en/home/industry/news-detail/news/3/1514882520danieli-olivotto-ferre-to-supply-homogenizing-furnace-to-rusal/ (dostęp: 08.01.2018), SB

ALRO OPTYMALIZUJE PRODUKCJĘ DZIĘKI QUINTIQ

ALRO OPTIMIZES PRODUCTION WITH QUINTIQ SOLUTIONS. http://www.alu-web.de/nc/en/home/industry/news-detail/news/3/1515055740alro-optimiert-produktion-mit-planung-software-von-quintiq/ (dostęp: 05.01.2018), SB

BIEŻĄCE OSIAGNIĘCIA W ZAKRESIE POROWATYCH BIOMEDYCZNYCH STOPÓW Ti-Mo

YOUNG-HUA LI., FANG WANG, JIAN-JUN LI.:CURRENTS DEVELOPMENTS OF BIOMEDICAL POROUS Ti-Mo ALLOYS.INT. J. MATER. RES. (formerly Z. Metallkd.) 2017, nr 8, s. 619–624, AG 

BADANIE KINETYKI KRYSTALIZACJI I ZACHOWANIA SIĘ ODKSZTAŁCEŃ W PRZECHŁODZONYM OBSZARZE CIEKŁYM MASOWYCH SZKIEŁ METALICZNYCH NA BAZIE CuZr

Ke YANG, XINHUI FAN, BING LI, YANHONG LI, XIN WANG, XUANXUAN XU.:INVESTIGATION OF CRYSTALLIZATION KINETICS AND DEFORMATION BEHAVIOR IN SUPERCOOLED LIQUID REGION OF CuZr-BASED BULK METALLIC GLASSES.  INT. J. MATER. RES. (formerly Z. Metallkd.) 2017, nr 8, s. 625–633, AG 

WPŁYW PRĘDKOŚCI MIESZANIA NA MIKROSTRUKTURĘ STOPU A356 ODLEWANEGO W PROCESIE RHEOMETAL

ROBIN GUPTA, ASHOK SHARMA, UPENDER PANDEL, LORENTZ RATKE.:EFFECT OF STIRRING SPEED ON MICROSTRUCTURE OF A356 ALLOY CAST THROUGH RHEOMETAL PROCESS.INT. J. MATER. RES. (formerly Z. Metallkd.) 2017, nr 8, s. 648–655, AG 

RÓWNOWAGA FAZOWA UKŁADU POTRÓJNEGO Mo-Al-Ho

YITAI LI, XIAOXIAN CHEN, HAO LIU, YONGZHONG ZHAN:PHASE EQUILIBRIA OF THE Mo-Al-Ho TERNARY SYSTEM. INT. J. MATER. RES. (formerly Z. Metallkd.) 2017, nr 8, s.  656–663, AG

BADANIE EKSPERYMENTALNE RÓWNOWAG FAZOWYCH W UKŁADZIE TRÓJSKŁADNIKOWYM Zr-Cu-Ni

MUJIN YANG, CUIPING WANG, SHUIYUAN YANG, ZHAN SHI, JIAJIA HAN, XINGJUN LIU:EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PHASE EQUILIBRIA IN THE Zr-Cu-Ni TERNARY SYSTEM.INT. J. MATER. RES. (formerly Z. Metallkd.) 2017, nr 8, s. 656–663, AG 

WYTWORZONE ELEKTROCHEMICZNIE NANODRUTY ZE STOPU Fe-Ni I ICH CHARAKTERYSTYKA STRUKTURALNA

TAHIR MEHMOOD, K.M. WU, AIMAN MUKHTAR, BABAR S. KHAN, ADNAN SAEED, HUMAIRA LATIF, ZAHIDA PARVEEN, SYEDA RUGAYA KAZMI:ELECTROCHEMICALLY FABRICATED Fe-Ni ALLOY NANOWIRES AND THEIR STRUCTURAL CHARACTERIZATION. INT. J. MATER. RES. (formerly Z. Metallkd.)2017, nr 8, s. 688–692, AG 

MECHANIZM AKTYWACJI JONÓW OŁOWIU WE FLOTACJI ILMENITU Z ZASTOSOWANIEM OLEINIANU SODU JAKO ZBIERACZA

PAN CHEN, JIHUA ZHAI, WEI SUN, YUEHUA HU, ZHIGANG YIN:THE ACTIVATION MECHANISNM OF LEAD IONS IN THE FLOTATION OF ILMENITE USING SODIUM OLEATE AS A COLLECTOR.MINERALS ENGINEERING 2017, t. 111, s. 100–107, AG 

MECHANIZM WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA POMIĘDZY GALENĄ I WAPNIEM, A JONAMI SIARCZANOWYMI

ELIZONDO-ALVAREZ M.A., FLORES-ALVAREZ J.M., DAVILA-PULIDO G.I., URIBE-SALAS A.:INTERACTION MECHANISM BETWEEN GALENA AND CALCIUM AND SULFATE IONS.MINERALS ENGINEERING 2017, t. 111, s. 116–123, AG

ELEKTROCHEMICZNE ZACHOWANIE GALENY W OBECNOŚCI WAPNIA I JONÓW SIARCZANOWYCH

FLORES-ALVAREZ J.M., ELIZONDO-ALVAREZ M.A., DAVILA-PULIDO G.I., GUERRERO-FLORES A.D., URIBE-SALAS A.:ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF GALENA IN THE PRESENCE OF CALCIUM AND SULFATE IONS.MINERALS ENGINEERING 2017, t. 111, s. 158–166, AG

ZASTOSOWANIE HEMICELLULOZ DREWNA DO UDOSKONALENIA ODZYSKU MIEDZI Z WYSOKOILASTYCH RUD Cu-Mo

HERNANDE V.A., ULLOA A., GUTIERREZ L.:USE OF WOOD HEMICELLULOSES TO IMPROVE COPPER RECOVERY FROM HIGH CLAY Cu-Mo ORES.MINERALS ENGINEERING 2017, t. 111, s. 198–200, AG 

Nowe kompleksy platyny(0) zawierające N-heterocykliczne ligandy karbenowe

Numer zgłoszenia: 417696

Symbol klasyfikacji MKP: C07D233/10, C01G55/00, C01B33/113

Zgłaszający: Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań                       

                       Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice                       

                       Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Twórcy: Żak P., Pietraszuk C., Bolt M., Lorkowski J., Benke G., Leszczyńska-Sejda K., Słodek A., Zych D.

Sposób otrzymywania (E)-1,4-dipodstawionych symetrycznych 1,3-enynów

Numer zgłoszenia: 417697

Symbol klasyfikacji MKP: C07C11/28, B01J31/28, C07D233/04, C07F7/18

Zgłaszający: Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań                       

                       Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice                       

                       Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice

Twórcy: Żak P., Pietraszuk C., Bolt M., Lorkowski J., Benke G., Leszczyńska-Sejda K., Słodek A., Zych D.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij