Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Sprostowanie do ogłoszenia z dn. 4 lutego 2019 „Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu projektu realizowanego w ramach programu Horyzont 2020”


Zmianie ulega pkt. 1 Zaproszenia:

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu wydatkowania środków otrzymanych przez Instytut Metali Nieżelaznych na realizację projektu H2020-SC5-2014-2015/H2020-SC5-2015 z 15.12.2015; pt. „Integrated innovative metallurgical system to benefit efficiently polymetallic, complex and low grade ores and concentrates / Zintegrowane innowacyjne układy metalurgiczne dla efektywnego wykorzystania polimetalicznych, złożonych i ubogich rud oraz koncentratów” (akronim INTMET 689515). Osobą uprawnioną do przeprowadzenia audytu jest osoba posiadająca uprawnienia do dokonywania ustawowych kontroli dokumentów finansowych zgodnie z dyrektywą 2006/43/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmienioną dyrektywami 78/660/EEC and 83/349/EEC. Audytu należy dokonać w siedzibie IMN. 

Za pomyłkę przepraszamy.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij