IMN
Biuletyn Informacji Publicznej

Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu projektu realizowanego w ramach programu Horyzont 2020


 1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu wydatkowania środków otrzymanych przez Instytut Metali Nieżelaznych na realizację projektu H2020-SC5-2014-2015/H2020-SC5-2015 z 15.12.2015; pt. „Integrated innovative metallurgical system to benefit efficiently polymetallic, complex and low grade ores and concentrates / Zintegrowane innowacyjne układy metalurgiczne dla efektywnego wykorzystania polimetalicznych, złożonych i ubogich rud oraz koncentratów” (akronim INTMET 689515). Osobą uprawnioną do przeprowadzenia audytu jest osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dn. 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Audytu należy dokonać w siedzibie IMN.

 2. Termin rozpoczęcia audytu – przełom lutego i marca 2019 r. – termin ten zostanie ostatecznie uzgodniony z Zamawiającym po dokonaniu wyboru audytora.

 3. Oferty prosimy przesłać mailem na adres iwonaw@imn.gliwice.pl do dnia 08.02.2019 r.
  Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, oświadczenie o spełnianiu warunków bycia audytorem, listę referencyjną audytowanych w ostatnich 3 latach (2016-2018) projektów finansowanych przez Komisję Europejską wraz z podaniem nazwy programu. Projekty bez podania rodzaju projektu i nazwy programu nie będą brane pod uwagę podczas wyboru oferty.

 4. Wyniki postępowania (informacja o wyborze audytora i liczbie złożonych ofert) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.

 5. Osobą uprawnioną do rozmów z oferentami jest Iwona Wierzbicka, tel. 32 23 80 575.

 6. Podstawowe dane o projekcie:
  Projekt realizowany jest w latach 2016-2019. Instytut Metali Nieżelaznych jest współwykonawcą WP4, WP6-WP9
  Liczba wniosków o płatność – 2 szt. rozliczających 60,78% wartości wydatków kwalifikowanych ogółem
  Liczba Raportów okresowych – 2
  Całkowite planowane koszty realizacji projektu wynoszą: 419 000 euro ( 1 847 957,60 zł)

 7. Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom w miejscach ich przechowywania.

 8. Informujemy, że powyższe zapytanie nie jest prowadzone wg przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Do w/w zamieszczono sprostowanie w dn. 7.02.2019. 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij