IMN
Biuletyn Informacji Publicznej

Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z działalnością prowadzoną przez Instytut Metali Nieżelaznych


 1. Przedmiotem zapytania jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Instytutu Metali Nieżelaznych
 2. Zakres ochrony powinien obejmować:
 • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Instytutu w okresie trwania ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności statutowej i w związku z posiadaną akredytacją
 • odpowiedzialność cywilną deliktowo – kontraktową z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia za szkody rzeczowe, osobowe i czyste straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością
 • odpowiedzialność cywilną zawodową tj. odpowiedzialność z tytułu uchybień w związku z wykonywaniem czynności zawodowych za szkody rzeczowe, osobowe i czyste straty finansowe
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe zarówno w trakcie wykonywania, jak i powstałe po wykonaniu prac i usług
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe zarówno na terenie RP, jak i poza jej granicami (świat bez USA i Kanady)
 1. Suma gwarancyjna – 1 mln zł, okres ubezpieczenia – od 01.01.2019 do 31.12.2019.
 2. Oferty prosimy złożyć w siedzibie Instytutu/ przesłać pocztą na adres: Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice lub mailem: alicjaf@imn.gliwice.pl do dnia 12 grudnia 2018 r.
 3. Podstawowe dane o ubezpieczanym:
 • zakres działalności: badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i inne, zgodnie ze statutem, w przemyśle metali nieżelaznych (z wyłączeniem produkcji małoseryjnej)   
 • lokalizacje: Gliwice, Skawina
 • liczba pracowników – ok. 225 osób
 • przychody w2017 r. w zakresie działalności podstawowej objętej polisą – 36,4 mln zł; plan 2019 –36 mln zł
 • IMN posiada polisę OC od 2007 roku; w tym okresie nie wystąpiły szkody i roszczenia.
 1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie jest prowadzone wg przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij