Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu jednostki otrzymującej środki finansowe na działalność statutową


 1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu jednostki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. (Dz. U. 207 poz. 1237) określającym osoby uprawnione do przeprowadzenia audytu, jego zakres oraz dokumentację z audytu.

 2. Termin wykonania audytu – rozpoczęcie: październik 2018.  

 3. Oferty prosimy składać w siedzibie Instytutu, przesłać pocztą na adres: ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice lub mailem do: iwonaw@imn.gliwice.pl  do dnia 14.09.2018 r. Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, oświadczenie o spełnianiu warunków bycia audytorem, listę referencyjną audytowanych projektów finansowanych ze środków budżetowych i przeprowadzonych audytów jednostki w instytutach badawczych i szkołach wyższych. 

 4. Wyniki postępowania (wybór audytora, ilość złożonych ofert, przedział cenowy) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.

 5. Osobą uprawnioną do rozmów z oferentami jest p. Alicja Folek tel. 32-2380 522 lub p. Iwona Wierzbicka tel. 32-2380 575.

 6. Podstawowe dane o dotacji statutowej otrzymanej w latach 2015-2017:

  • wysokość dotacji wynosi ok. 12 mln zł rocznie,

  • liczba pracowników naukowych (średnia w roku) ok.  220 osób,

  • lokalizacja dokumentów - Gliwice, Poznań, Skawina.

 7. Informujemy, że prowadzimy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze do 30 000,00 euro netto. 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij