Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach ogłaszają konkurs o zatrudnienie na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO


Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Metali Nieżelaznych
w Gliwicach

ogłaszają konkurs o zatrudnienie na stanowisko

PROFESORA NADZWYCZAJNEGO

w Instytucie Metali Nieżelaznych

 

w zakresie technologii związków renu i metali szlachetnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, która spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 371 –t.j. z późn. zm.), posiadają znaczący dorobek naukowy i innowacyjno – wdrożeniowy oraz deklarują zatrudnienie w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach jako podstawowym miejscu pracy.

Wymagane kwalifikacje:

 • Posiadanie tytułu naukowego profesora, stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora;
 • Znaczący dorobek naukowy i innowacyjno – wdrożeniowy;
 • Posiadanie stażu pracy – co najmniej 7 lat na stanowisku związanym z działalnością badawczą.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie;
 • Odpisy dyplomów;
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • Informacja o osiągnięciach naukowych i innowacyjno – wdrożeniowych, w tym:
   - wykaz publikacji naukowych, 
   - wykaz prac naukowych i rozwojowych,
   - wykaz patentów i wdrożeń,
   - innych form działalności naukowej i rozwojowej, takich jak: staże naukowe, udział
     w konferencjach, uzyskane nagrody i wyróżnienia z zakresu nauki i innowacji;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Zgłoszenie na konkurs należy składać do dnia 23 kwietnia 2018 r. na adres:

Instytut Metali Nieżelaznych, Dział Kadr i Koordynacji Obsługi IMN, 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 30 maja 2018 r.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij