Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach ogłaszają konkurs o zatrudnienie na stanowisko ADIUNKTA


Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach

ogłaszają konkurs o zatrudnienie na stanowisko

ADIUNKTA
w Instytucie Metali Nieżelaznych

w zakresie:

 • mechaniki pękania i badań korozji elektrochemicznej
 • chemii analitycznej w specjalności chromatografia gazowa i cieczowa
 • przeróbki surowców mineralnych i utylizacji odpadów

Do konkursu mogą przystąpić osoby, która spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 371 –t.j.), posiadają znaczący dorobek naukowy i innowacyjno – wdrożeniowy oraz deklarują zatrudnienie w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach jako podstawowym miejscu pracy.

Wymagane kwalifikacje:

 • Posiadanie stopnia doktora;
 • Dorobek naukowy i innowacyjny;
 • Znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie;
 • Odpisy dyplomów;
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • Informacja o osiągnięciach naukowych i innowacyjno – wdrożeniowych, w tym:
   - wykaz publikacji naukowych, 
   - wykaz prac naukowych i rozwojowych,
   - wykaz patentów i wdrożeń,
   - innych form działalności naukowej i rozwojowej, takich jak: staże naukowe, udział
     w konferencjach, uzyskane nagrody i wyróżnienia z zakresu nauki i innowacji;
 • Certyfikat, zaświadczenie lub oświadczenie o stopniu znajomości języka obcego;
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Zgłoszenie na konkurs należy składać do dnia 23 kwietnia 2018 r. na adres:

Instytut Metali Nieżelaznych

Dział Kadr i Koordynacji obsługi IMN

44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 30 maja 2018 r.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij