Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu projektu realizowanego w ramach programu CuBR I – CleanSlag


1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu wydatkowania środków otrzymanych przez Instytut na realizację projektu CuBR I (Umowa nr CuBR/I/2/NCBR/2014) pt. „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi”. Audytu należy dokonać w siedzibach Konsorcjantów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011r. (Dz. U. 207 poz. 1237) określającym osoby uprawnione do przeprowadzenia audytu, jego zakres oraz dokumentację z audytu oraz wytycznymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe.

2. Termin wykonania audytu – I połowa grudnia 2017 r. –  dokładna data rozpoczęcia do uzgodnienia z Zamawiającym po dokonaniu wyboru audytora.

3. Oferty prosimy przesłać mailem na adres iwonaw@imn.gliwice.pl  do dnia 22.11.2017 r. do godziny 12.00.  Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, oświadczenie o spełnianiu warunków bycia audytorem, listę referencyjną audytowanych w ostatnich 3 latach (2015-2017) projektów finansowanych przez NCBiR wraz z podaniem programu NCBiR. Projekty bez podania rodzaju projektu i nazwy programu NCBiR, nie będą brane pod uwagę podczas wyboru oferty.

4. Wyniki postępowania (wybór audytora, liczba złożonych ofert, przedział cenowy) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.

5. Osobą uprawnioną do rozmów z oferentami jest Iwona Wierzbicka, tel. (32)  238-05-75 lub Jolanta Marek, tel. (32) 238-05-866.

6. Podstawowe dane o projekcie:

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi” realizowany jest w latach 2015–2018 przez konsorcjum w składzie:

Lider projektu:  Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,

Konsorcjanci:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach.

Ilość wniosków o płatność – 2 szt.

Ilość Raportów rocznych - 2.

Całkowite planowane koszty realizacji projektu wynoszą: 10 171 772 .

7. Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom w miejscach ich przechowywania.

8. Informujemy, że powyższe zapytanie nie jest prowadzone wg przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij