INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI BADANIA BILANSU INSTYTUTU ZA ROK 2017


Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Instytutu za 2017 r. zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju tj.:

 • sprawozdania Instytutu – jednostki macierzystej,

 • sprawozdania Oddziału w Legnicy  (zakład wyodrębniony finansowo),

 • sprawozdanie Oddziału w Poznaniu (zakład wyodrębniony finansowo),

 • sprawozdania łącznego Instytutu. 

W załączeniu przekazujemy „Karty informacyjne o poszczególnych jednostkach z danymi dot. lat 2016–2017. Informujemy również, iż zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju.

Ministerstwo oczekuje aby oferta zawierała m.in.:

 • podstawowe informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, dotychczasowym doświadczeniu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, proponowanym składzie zespołu przeprowadzającego badanie,

 • oświadczenie podmiotu (oferenta), jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie o niezależności od badanej jednostki,

 • wyciąg z rejestru KIBR o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

 • kopię obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

 • oświadczenie biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania instytutów badawczych, z podaniem wykazu instytutów badawczych, w których przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach,

 • projekt umowy o badanie sprawozdania.

Zarówno w ofercie jak i projekcie umowy powinny znaleźć się następujące elementy:

 • przeprowadzenia metodą pełną  badania przychodów ze sprzedaży usług badawczo rozwojowych (PKWiU 72) – sprawozdanie z przeprowadzenia takiego badania musi znaleźć się w raporcie biegłego rewidenta, 

 • zapis mówiący o odpowiedzialności cywilnej audytora za ewentualne szkody poniesione przez badaną jednostkę w wyniku jego działalności,

 • klauzula gwarantująca wyznaczenie do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków publicznych,

 • płatność ostatniej raty (20–30%) nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministra Gospodarki,

 • termin wykonania badania jednostkowych bilansów – ( wg kart informacyjnych ) oraz bilansu łącznego  20.04.2018 r.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie wymagań Ministerstwa oraz złożenie ofert nie później niż do  20.09.2017 r.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij