IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach ogłaszają konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Metali Nieżelaznych


W zakresie:

 • elektrochemii metali i stopów.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, która spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 371 –t.j.), posiadają znaczący dorobek naukowy i innowacyjno-wdrożeniowy oraz deklarują zatrudnienie w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach jako podstawowym miejscu pracy.

Wymagane kwalifikacje:

 • posiadanie stopnia doktora;
 • dorobek naukowy i innowacyjny;
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie;
 • odpisy dyplomów;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • informacja o osiągnięciach naukowych i innowacyjno-wdrożeniowych, w tym:

- wykaz publikacji naukowych,

- wykaz prac naukowych i rozwojowych,

- wykaz patentów i wdrożeń,

      - innych form działalności naukowej i rozwojowej, takich jak: staże naukowe, udział w konferencjach, uzyskane nagrody i wyróżnienia z zakresu nauki innowacji;

 • certyfikat, zaświadczenie lub oświadczenie o stopniu znajomości języka obcego;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
Zgłoszenie na konkurs należy składać do dnia 25 sierpnia 2017 r. na adres:
Instytut Metali Nieżelaznych, Dział Kadr i Koordynacji Obsługi IMN, 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 20 września 2017 r.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij