Dzierżawa budynku hotelowego ze stołówką i salą konferencyjną

.

Instytut Metali Nieżelaznych ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę budynku hotelowego, z stołówką i salą  konferencyjną.

Przedmiot dzierżawy położony jest w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 5. Ogólna pow. użytkowa budynku wynosi 1548,32 m2

Okres dzierżawy : 2 lata

IMN dopuszcza składanie ofert  częściowych na poszczególne części.

Część I. Hotel- powierzchnia użytkowa: 586,68 m2 - cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc wynosi  11 457,86 zł + podatek VAT.

Część II.  Stołówka, kuchnia, pomieszczenia techniczne i pomocnicze  - powierzchnia użytkowa: 480,29 m²  -  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc wynosi  9 380,06 zł + podatek VAT.

Część III. Sala konferencyjna, pomieszczenia techniczne i pomocnicze -  powierzchnia użytkowa:481,35 m²  - cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc wynosi  9 400,77 zł + podatek VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości :

 • Część I - 33 823,60 zł
 • Część II - 27 689,94 zł
 • Część III - 27 751,07 zł 

na konto IMN : Bank Pekao S.A. O/Gliwice 48124047481111000048771906, najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.

Wadium przepada na rzecz IMN, jeżeli oferent,  którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.Oględziny przedmiotu przetargu możliwe są po wcześniejszym umówieniu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Instytucie Metali Nieżelaznych,pok. 2, paw. B, do dnia 29.05.2017 r. do 930

Przetarg odbędzie się w  siedzibie IMN w dniu 29.05.2017 r. o godz. 1000 w sali nr 102, paw. A

Szczegółowe informacje pod nr tel.:  32 2380 420 i na stronie www.imn.gliwice.pl

Przedmiot najmu

Obiekt o powierzchni zabudowy 1548,32 m2,  użytkowany od 1990 r, składający się z trzech brył:

1.    części hotelowej o powierzchni 586,68 m²

2.    sali konferencyjnej  z zapleczem o powierzchni 481,35 m²

3.    części usługowej –  stołówka i zapleczem kuchennym.

Opis budynku 

Część hotelowa:  budynek dwukondygnacyjny  bez podpiwniczenia, z własną klatką schodową umieszczoną pośrodku budynku.

Hotel posiada 31 miejsc noclegowych.

Składa się z:

 •     13 pokoi jednoosobowych z węzłem sanitarnym
 •        6 pokoi dwuosobowych z węzłem sanitarnym
 •         2 segmentów czteroosobowych składających się z dwóch pokoi dwuosobowych ,  z jednym węzłem sanitarnym

Każdy z pokoi wyposażony jest w telewizor ( antena satelitarna) oraz telefon.

 Część usługowa

Parter:

 • stołówka z zapleczem kuchennym przygotowane na wydawanie ok. 200 obiadów dziennie
 •  sala bankietowa-  zaplecze kuchenne-  toalety

 I piętro:

 • sala konferencyjna z zapleczem technicznym wyposażona w sprzęt audiowizualny , kabiny do tłumaczenia symultanicznego oraz szatnia.
 • hol- toalety-szatnia 

Część podziemna wykorzystana jest na pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Wyposażenie

Obiekt posiada niżej wymienione instalacje wyposażone w urządzenia pomiarowe:

 •    elektryczną i teletechniczną
 •     wodno-kanalizacyjną
 • centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody ( zasilane z sieci PEC)
 • gazową

Istnieje możliwość zainstalowania stałego połączenia z Internetem.

Warunki dzierżawy

1. Nie dopuszcza się zmiany funkcji sali konferencyjnej.

Zawartość oferty:

1. Imię i nazwisko, adres, nazwa, siedziba i status prawny składającego ofertę.

2. Aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów, wskazanie numerów NIP i REGON.

3. Zaoferowana kwota czynszu dzierżawnego.

Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez IMN zgody Ministra Rozwoju na rozporządzeniem mieniem.  

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij