IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję „Kierunki i problemy rozwoju przemysłu metali nieżelaznych”


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych oraz Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu zapraszają na Międzynarodową Konferencję „Kierunki i problemy rozwoju przemysłu metali nieżelaznych” (Wrocław, 22-24 listopada 2023 r.).

Program Konferencji

Invitation

SPIS POSTERÓW Z CENTRUM HYDROELEKTROMETALURGII prezentowanych na Międzynarodowej Konferencji „KIERUNKI I PROBLEMY ROZWOJU PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH”, Wrocław 22-24 listopada 2023 r. 

1. „Produkcji wysokiej czystości cynku elektrolitycznego w ZGH „Bolesław” S.A. realizowana przy zwiększonym udziale surowców wtórnych” – Leszek Stencel, Bogdan Pieczonka, Jerzy Nowak, Grzegorz Benke, Zbigniew Szołomicki, Dorota Kopyto, Katarzyna Leszczyńska-Sejda

Pracę zrealizowano w ramach projektu Demonstrator: „Weryfikacja w oparciu o linię pilotażową nowej technologii ZGH Bolesław do elektrowydzielania cynku wysokiej czystości celem zwiększenia udziału surowców wtórnych w procesie produkcji cynku elektrolitycznego do poziomu stanowiącego przełom w branży” współfinasowanego ze środków  NCBR - nr umowy POIR.01.01.02-00-0159/16-00 (FF/238/10/2016)

2. „Technologia kompleksowego przerobu odpadów pochodzących z procesu otrzymywania cynku elektrolitycznego – gąbki Cu-Co i szlamu Cd” – Leszek Stencel, Bogdan Pieczonka, Jerzy Nowak, Łukasz Zięba, Zbigniew Szołomicki, Grzegorz Benke, Dorota Kopyto, Katarzyna Leszczyńska-Sejda

Pracę zrealizowano w ramach Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R”, Innostal, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na mocy umowy o numerze POIR.01.02.00-00-0090/19-00

3.  „Innowacyjna technologia wytwarzania nowych komponentów renu z odpadów pochodzących z recyklingu” - Dorota Kopyto, Joanna Malarz, Karolina Goc, Patrycja Kowalik, Mateusz Ciszewski, Michał Drzazga, Szymon Orda, Grzegorz Benke, Alicja Grzybek, Andrzej Chmielarz, Tadeusz Gorewoda, Krzysztof Kaleta, Tadeusz Grabowski, Filip Pająk, Alicja Skoczylas, Krystian Gabryel, Katarzyna Leszczyńska-Sejda

Projekt NanoRen „Innowacyjna technologia wytwarzania nanokomponentów Re z odpadów pochodzących z recyklingu”, Działanie 4.1, Poddziałania 4.1.4 Projekty Aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i NCBR, POIR.04.01.04-00-0008/20

4. „Recykling molibdenu z odpadów katalizatorów petrochemicznych - otrzymywanie kwasu molibdenowego(VI)” -  Ewa Szydłowska-Braszak, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Piotr Dydo

Praca jest częścią projektu doktorskiego realizowanego w ramach V edycji Programu „Doktorat Wdrożeniowy” finansowanego przez MNiSW

5. „Innowacyjne, hydrometalurgiczne technologie wytwarzania związków renu z odpadów dla katalizy, elektromobilności, lotnictwa i przemysłu obronnego”- Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Dorota Kopyto, Joanna Malarz, Michał Ochmański, Alicja Grzybek, Mateusz Ciszewski, Grzegorz Benke 

Projekt finansowany z  Norweskiego Funduszu Finansowego 2014-2021 - Small Grant 2020 NOR/SGS//RenMet/0049/2020-00 (11/PE/0146/21), pt. Innovative hydrometallurgical technologies for the production of rhenium compounds from recycled waste materials for catalysis, electromobility, aviation and defense industry


6. „Zastosowanie wybranych ekstrahentów w odzysku i rozdziale metali z grupy platynowców” – Karolina Pianowska, Joanna Kluczka, Grzegorz Benke, Karolina Goc, Michał Ochmański, Joanna Malarz, Katarzyna Leszczyńska-Sejda


Praca jest częścią projektu doktorskiego finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w ramach V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Praca została zrealizowana w ramach środków subwencyjnych Sieci Badawczej Łuksiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych na rok 2021 i 2022 (sprawozdanie nr 8150/21; 8321/G/2022)


Informacje dotyczące rejestracji i uczestnictwa w konferencji

Rejestracja
Uczestnictwo w konferencji prosimy zgłaszać do dnia 15 listopada 2023 r., korzystając ze strony: www.sitmn.pl lub przesłać skan uzupełnionego formularza na adres sitmn@sitmn.pl.

Pobierz Formularz

Konferencja w języku polskim i angielskim – zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Koszt uczestnictwa w konferencji:

  • z noclegiem w pokoju jednoosobowym 3.300 zł + 23 % Vat
  • z noclegiem w pokoju dwuosobowym 3.100 zł + 23 % Vat


Opłatę konferencyjną należy dokonać na konto
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice                                                                                                                                                                                                                            NIP 954 24 96 108

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa
87 2030 0045 1110 0000 0246 2630
z dopiskiem „Konferencja 11/2023 + imię i nazwisko uczestnika”


Sekretariat konferencji: Maria Grzesik
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych,
ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice, e-mail: sitmn@sitmn.pl
tel. 509 210 251, 32 238 05 60


Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym na serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij