IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Nagrody dla pracowników Łukasiewicz - IMN


Podczas Dnia Hutnika wręczono nagrody pracownikom Łukasiewicz - IMN.

Złoty Krzyż Zasługi

 • Piotr Bednarek
 • Tomasz Chorąży
 • Krystian Cichy
 • Aleksandra Kolano-Burian
 • Adriana Wrona

Srebrny Krzyż Zasługi

 • Bogusław Augustyn
 • Sonia Boczkal
 • Beata Cwolek
 • Wojciech Głuchowski
 • Wiesław Kazana
 • Dorota Kopyto
 • Grzegorz Krawiec
 • Katarzyna Leszczyńska-Sejda  

Brązowy Krzyż Zasługi

 • Tadeusz Gorewoda
 • Marcin Karpiński
 • Joanna Kulasa
 • Jacek Mazur
 • Bartłomiej Płonka
 • Arkadiusz Szpakowski  

Konkurs na najlepszą publikację i monografię w 2022 roku

Pierwsza nagroda:

Ozonation with ammoxidation as a method of obtaining O,N-doped carbon electrode material to electrochemical capacitors (Electrochimica Acta)

Microsupercapacitors – Materials under research: Nanomaterials, aerogels,  biomaterials, composite, inks (Rozdział w monografii, Elsevier Ltd)

Handbook of Energy Materials Flow batteries recent advancement and challenges (Rozdział w monografii, Springer Nature Singapore Pte Ltd.)

Autorzy: Łukasz Kolanowski, Katarzyna Lota, Grzegorz Lota

 

Druga nagroda ex aequo:

Magnetodielectric and  low-frequency microwave absorption properties of entropy stabilised ferrites and 3D printed composites (Composites Part B)

Autorzy: Marcin Polak, Tymon Warski, Patryk Włodarczyk, Łukasz Hawełek, Bartosz Jóźwik, Aleksandra Kolano-Burian, Adrian Radoń

oraz

The influence of ultra-rapid annealing on nanocrystallization and magnetic  properties of Fe76-xNi10B14Cux  alloys; (Journal of Alloys and Compounds)

Autorzy: Aleksandra Kolano-Burian, Adrian Radoń, Tymon Warski, Marcin Karpiński, Łukasz Hawełek

 

Trzecia  nagroda ex aequo:

Magnetic properties evolution and crystallization behaviour of vacuum-and air-long-term-annealed rapidly quenched FE80.3 Co5 Cu0.7 B14 alloys (Scientific Reports)

Autorzy: Łukasz Hawełek, Tymon Warski, Przemysław Zackiewicz, Andrzej Hudecki, Aleksandra Kolano-Burian

oraz

Electrocatalytic performance of oxygen-activated carbon fibre felt anodes mediating degradation mechanism of acetaminophen in aqueous environments (Chemosphere)

Autorzy: Katarzyna Lota, Grzegorz Lota

 

Wyróżnienie:

Comparison of physicochemical, mechanical and (micro-) biological properties of sintered scaffolds based on natural- and synthetic hydroxyapatite supplemented with selected dopants  – (International Journal of Molecular Sciences)

Biodegradable and non-biodegradable biomaterials and their effect on cell differentiation  – (International Journal of Molecular Sciences)

Autorzy: Andrzej Hudecki, Aleksandra Kolano-Burian, Patryk Włodarczyk

 

 

Konkurs na najlepszą pracę badawczo-rozwojową w 2022 roku

 

Pierwsza nagroda:

Węglowe materiały kompozytowe o podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych przeznaczone na elementy dla przemysłu metalurgicznego

Autorzy: Anna Brudny, Joanna Kulasa, Beata Cwolek, Witold Malec

 

Druga nagroda ex aequo:

Nowej generacji wysokoindukcyjne nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie

Autor: Łukasz Hawełek

oraz

Opracowanie kompozytu do wytwarzania warstw przewodzących na elementach styków elektroenergetycznych metodą termicznego srebrzenia

z dodatkiem ultradrobnych cząstek miedzi, tlenku miedzi lub cząstek miedzi pokrytych srebrem

Autorzy: Adriana Wrona, Alicja Hryniszyn, Andrzej Ślusarek, Jacek Mazur


Trzecia nagroda ex aequo:

Budowa instalacji pilotażowej do przerobu koncentratu Pb-Zn PE zlecona przez firmę KGHM Polska Miedź S.A., a realizowana w konsorcjum

z Bipromet S.A.

Autorzy: Zbigniew Szołomicki, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Andrzej Chmielarz, Agnieszka Fijałkowska, Ryszard Kurowski,

Leszek Mulawa, Urszula Raszka, Dorota Kopyto, Patrycja Kowalik, Michał Ochmański, Arkadiusz Palmowski

oraz

Opracowywane we współpracy z środowiskiem medycznym prototypy innowacyjnych pokryć biomateriałów i implantów, zawierających

substancje: antynowotworowe, antyzakrzepowe lub antydrobnoustrojowe

Autorzy: Andrzej Hudecki, Aleksandra Kolano- Burian, Łukasz Hawełek, Tymon Warski

 

Konkurs na najlepszą innowację i wynalazek w 2022 roku

 

Pierwsza nagroda:

Sposób otrzymywania profilaktycznych materiałów opatrunkowych do zastosowania w zapobieganiu powstawania ran zespołu stopy cukrzycowej

Autorzy: Andrzej Hudecki

 

Druga nagroda:

Sposób odzysku neodymu ze złomów magnesów neodymowych

Autorzy: Grzegorz Benke, Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Mateusz Ciszewski, Michał Drzazga, Joanna Malarz, Andrzej Chmielarz, Witold Kurylak, Tadeusz Gorewoda

 

Trzecia nagroda ex aequo:

Sposób wytwarzania materiału kompozytowego mieszaniny polimerów termoplastycznych o własnościach magnetycznie miękkich, przeznaczonego do druku 3D

Autorzy: Łukasz Hawełek, Marcin Polak, Adrian Radoń, Tymon Warski, Magdalena Steczkowska-Kempka, Aleksandra Kolano-Burian

oraz

Sposób wytwarzania kompozytowych warstw wierzchnich na miedzi i jej stopach

Autorzy: Justyna Domagała-Dubiel

 

Zobacz listy gratulacyjne

 

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij