IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych dołączył do kolejnego Partnerstwa w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa

Processes4Planet to partnerstwo publiczno-prywatne utworzone przez stowarzyszenie A. SPIRE oraz Komisję Europejską w ramach Klastra 4 (Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna).

Prywatni partnerzy są reprezentowani przez A. SPIRE, które zrzesza ponad 150 członków.  Wśród nich znajduje się m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Główny Instytut Górnictwa, a obecnie również Łukasiewicz – IMN.

Partnerstwo powstało z myślą o tworzeniu wspólnych inicjatyw w zakresie innowacji i badań. Odgrywa również znaczącą rolę przy definiowaniu tematów konkursów, które wpisywane są do Programów Pracy w ramach Klastra 4.

Cele Processes4Planet: 

1. Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań neutralnych dla klimatu. 

2. Zamknięcie obiegu energii i surowców (przemysł przetwórczy). 

3. Osiągnięcie wiodącej pozycji na świecie w zakresie neutralnych dla klimatu rozwiązań o obiegu zamkniętym, przyspieszenie innowacji oraz odblokowanie inwestycji publicznych i prywatnych. 

W realizację celów Partnerstwa będą zaangażowane wiodące sektory europejskiego przemysłu przetwórczego, by wymienić: chemiczny, rafineryjny, metali nieżelaznych, surowców mineralnych, ceramiczny, cementowy, papierniczy, stalowy.  

W ramach Processes4Plantet opracowywane będą nowoczesne technologie, które będą miały ogromne znaczenie dla transformacji przemysłu - w tym przemysłu polskiego. Ponadto Partnerstwo będzie pracować nad zwiększeniem poziomu gotowości technologicznej (TRL) istniejących już technologii, aby do 2030 roku zredukować emisje CO2, a do 2050 osiągnąć pełną neutralność klimatyczną.  

Więcej informacji na stronie: About Processes4Planet | A.SPIRE (aspire2050.eu) 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij