IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Łukasiewicz - IMN realizuje projekt badawczy z firmą Progresja New Materials Sp. z o.o.


Łukasiewicz - IMN w konsorcjum z firmą Progresja New Materials Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy pt. Opracowanie i optymalizacja procesu produkcji proszków metali nieżelaznych dla przyrostowych technologii wytwarzania z zastosowaniem odpadów produkcyjnych jako surowca wsadowego.

W ramach projektu zostanie opracowana kompleksowa przemysłowa technologia produkcji proszków metali nieżelaznych na bazie stopów tytanu z zastosowaniem odpadów poprodukcyjnych.

Stosowane obecnie metody wytwarzania proszków metali nieżelaznych są kosztowne i energochłonne. Jednocześnie zakres dostępnych na rynku proszków jest bardzo wąski, a wytwarzanie niewielkich partii nieopłacalne.

Wykonane dotychczas badania i próby technologiczne w warunkach laboratoryjnych potwierdziły, iż możliwie jest:

  • zapewnienie wymaganej czystości wsadu,
  • wytwarzanie sferoidalnych proszków na bazie stopów Ti o wysokich własnościach technologicznych dzięki zastosowaniu sferoidyzacji plazmowej. Wdrożenie wyników projektu umożliwi rozwój przemysłowych technologii wytwarzania przyrostowego oraz rozszerzenie zakresu stosowania tych technologii, jak również innych technologii pokrewnych.

Osoby do kontaktu:

Termin realizacji projektu: 1.03.2020-30.11.2023

Całkowity koszt realizacji projektu: 3 406 758,64 PLN, w tym dofinansowanie: 2 937 474,06 PLN  


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij