IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Realizujemy nowy projekt!


Z przyjemnością informujemy, że realizujemy nowy projekt badawczy "Wymiana surowców krytycznych na stopy aluminium dla pojazdów elektrycznych (SALEMA)". Kierownikiem projektu jest dr inż. Sonia Boczkal. Gratulacje!

 

Zastąpienie krytycznych surowców w stopach aluminium przeznaczonych na pojazdy elektryczne/ Substitution of critical raw materials on aluminium alloys for electric vehicles (SALEMA) 
Projekt nr: 101003785 
Akronim: SALEMA 


Aluminium, zapewnia wysoką wydajność, lekkość, w pełni nadaje się do recyklingu, może z powodzeniem spełnić wymagania techniczne. Stopy aluminium mogą być jednocześnie substytutem innych materiałów i przystępnym ekonomicznie wyrobem technologicznym dla zastosowań na rynku masowym. Jednak wysokowydajne gatunki aluminium wykorzystują szeroką gamę pierwiastków stopowych, a niektóre z nich (zwłaszcza Si i Mg) są pierwiastkami o strategicznym znaczeniu dla wielu głównych zastosowań inżynieryjnych, które region europejski musi importować. Pierwiastki te, sklasyfikowane jako surowce krytyczne (CRM), niosą ze sobą ukryte ryzyko uzależnienia od rynków i interesów zagranicznych oraz zakłócenia łańcucha dostaw jakie zaobserwowano podczas pandemii COVID’19. Projekt SALEMA oferuje rozwiązanie tego zagadnienia, opracowując koncepcje stopów aluminium o wysokiej wydajności, które chronią sektor motoryzacyjny i przemysł obróbki aluminium przed zależnością od CRM. 

Głównym celem projektu SALEMA jest uniezależnienie przemysłu aluminiowego od pierwiastków krytycznych (CRM). Ma to zostać osiągnięte poprzez zastąpienie pierwotnych CRM alternatywnymi i powszechnie dostępnymi pierwiastkami oraz zasobami zawartymi w złomie krajowym. Obejmując wszystkie etapy, od projektowania stopów, produkcji, przetwarzania, aż po zagospodarowanie złomów, projekt SALEMA zademonstruje, model gospodarki o obiegu zamkniętym. Proponowane rozwiązania zostaną urzeczywistnione w jednym z kluczowych sektorów gospodarki w Europie, szeroko pojętym przemyśle motoryzacyjnym, a w szczególności pojazdach elektrycznych (EV).

 
Konsorcjum: 

 • FUNDACIO EURECAT (EUT) - Lider 
 • AUTOTECH ENGINEERING SPAIN (GESTAMP)  
 • INSTYTUT METALI NIEZELAZYNCH (Łukasiewicz - IMN)  
 • UNIVERSITY OF PADOVA (UNIPD)  
 • ASAS ALUMINYUM (ASAS)  
 • RHEINFELDEN ALLOYS (RHEIN)  
 • COMET TRAITMENTS (COMET)  
 • UNIVERSITY LIEGE (ULIEGE)  
 • EUROPEAN ALUMINIUM ASSOCIATION (EAA)  
 • CENTRO RICERCHE FIAT (CRF)  
 • ASOCIACION ESPAÑOLA NORMALIZACION (UNE)  
 • EUROPEAN SCIENCE AND COMMUNICATION INSTITUTE (ESCI)  
 • SLIM ALUMINIUM (SLIM)  
 • ENDURANCE SpA (ENDUR)  
 • FAGOR EDERLAN (FAGOR) 

Kierownik projektu w Łukasiewicz - IMN: dr inż. Sonia Boczkal 

Termin realizacji projektu: 1.06.2021-30.05.2024 

Całkowity koszt realizacji projektu 10711758,67 EUR, w tym dofinansowanie 485097,23 EUR 

Nazwa instytucji finansującej: KE 

Rola Łukasiewicz - IMN: Wykonawca 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij