IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Realizujemy nowy projekt!


Z przyjemnością informujemy, że realizujemy nowy projekt finansowany z funduszy norweskich pt. Opracowanie materiałów odniesienia dla przemysłu krzemowego. Jego kierownikiem jest mgr inż. Jacek Anyszkiewicz. Gratulujemy!

Krzem jest pierwiastkiem o dużym znaczeniu z uwagi na jego szerokie zastosowanie m.in. w produkcji urządzeń elektronicznych, paneli słonecznych i stopów hutniczych. Znajduje się on na liście surowców uznanych przez Komisję Europejską za krytyczne. Producenci materiałów krzemowych muszą zachować ścisłą kontrolę jakości swoich surowców i produktów. Nowoczesna i innowacyjna linia technologiczna do produkcji krzemu, oparta na nowoczesnych metodach instrumentalnych, wymaga zapewnienia jakości uzyskiwanych wyników. W tym celu wykorzystywane są certyfikowane materiały odniesienia (CRM), czyli materiały o znanym składzie, spójnym pomiarowo z jednostkami SI, potwierdzonym i opisanym w certyfikacie. W odpowiedzi na potrzeby rynku, projekt SILREF obejmuje produkcję 8 CRMów dla materiałów krzemowych: metalicznego krzemu, mikrokrzemionki oraz stopu żelazo-krzemowo-magnezowego, przy zachowaniu zgodności z normą ISO 17034.

Konsorcjum:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych – Lider,
  • Elkem ASA Norwegia – partner biznesowy.


Kierownik projektu: mgr inż. Jacek Anyszkiewicz
Termin realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2023
Całkowity koszt realizacji projektu 2 700 144,70 PLN, w tym dofinansowanie 2 293 745,72 PLN 

 

We are pleased to inform that we have a new resarch projects the title „Development of reference materials for silicon industry / improvement of quality assurance”. Project financed by Norway under Norwegian grands, and  it’s manager is Jacek Anszykiewicz. Congratulation!

Silicon is the element of significant importance in production of electronic devices, solar panels and metallurgical alloys. In result silicon materials producers have to strongly control quality oftheir batch materials and products. Innovate production requires a high quality analytical information about plenty of elements content. In this case, modern instrumental methods are commonly used. Confirmation of the results correctness, obtained with these methods, have to be confirmed using materials with well-known composition, traceable to SI units, confirmed and described by the certificate. These materials are called certified reference materials (CRM). A lack of CRMs for selected silicone materials was found by the silicone producers. In response for the market needs, this project consist of production of 8 CRMs for silicon material: metal silicon, ferrosilicon and microsilica. Their composition will be developed by ELKEM – the world’s leading silicon producer. The company will produce the homogenous materials with required properties and elements content. ŁUKASIEWICZ – Institute of Non Ferrous Metals, as an experienced CRMs producer, will lead the project through all steps of materials characterization and preparation of the commercial form of the developed CRMs. The new ISO 17034 standard requirements will be held during the project that allow to meet the recent requirements of the market. As a project result, introduction of the CRMs on the international market will result in improvement of quality of the final silicon products in electronics, metallurgy, construction and solar energy industry.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij