IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z działalnością prowadzoną przez Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych


1. Przedmiotem zapytania jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

2. Zakres ochrony powinien obejmować:

  • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Instytutu w okresie trwania ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności statutowej i w związku z posiadaną akredytacją,
  • odpowiedzialność cywilną deliktowo – kontraktową z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia za szkody rzeczowe, osobowe i czyste straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością,
  • odpowiedzialność cywilną zawodową tj. odpowiedzialność z tytułu uchybień w związku z wykonywaniem czynności zawodowych za szkody rzeczowe, osobowe i czyste straty finansowe,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe zarówno w trakcie wykonywania, jak i powstałe po wykonaniu prac i usług,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe zarówno na terenie RP, jak i poza jej granicami (świat bez USA i Kanady). 

3. Suma gwarancyjna – 1 mln zł, okres ubezpieczenia – od 01.04.2021 do 31.03.2022.

4. Oferty prosimy przesłać pocztą na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice lub mailem: alicja.folek@imn.lukasiewicz.gov.pl do dnia 8 marca 2021 r.

5. Podstawowe dane o ubezpieczanym:

  • zakres działalności: badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe i inne, zgodnie ze statutem, w przemyśle metali nieżelaznych i pokrewnych (z wyłączeniem produkcji małoseryjnej),
  • lokalizacje: Gliwice, Skawina,
  • liczba pracowników – ok. 220 osób,
  • przychody w 2020 r. w zakresie działalności podstawowej objętej polisą – 42,1 mln zł; plan 2021 –45,5 mln zł,
  • Łukasiewicz - IMN posiada polisę OC od 2007 roku; w tym okresie nie wystąpiły szkody i roszczenia. 

6. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) – art. 2 ust.1 pkt.1. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł.

7. Łukasiewicz – IMN zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania w każdym czasie bez wyboru oferty i podania przyczyn. 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij