IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu projektu realizowanego w ramach programu CuBR III

 1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu wydatkowania środków otrzymanych przez Instytut na realizację projektu CuBR III (Umowa nr CuBR/III/4/NCBR/2017) pt. „NOWE ODCZYNNIKI ZBIERAJĄCE DO FLOTACJI POLSKICH RUD MIEDZI” (Akronim: NewColl). Audytu należy dokonać w siedzibach Konsorcjantów zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe.

 2. Termin wykonania audytu – luty 2020 r. –  planowany termin rozpoczęcia audytu ok. 7 tydzień br. zostanie ostatecznie uzgodniony po dokonaniu wyboru audytora.

 3. Oferty prosimy przesłać mailem na adresiwonaw@imn.gliwice.pl  do dnia 20.01.2020 r.
  Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, oświadczenie o spełnianiu warunków bycia audytorem, listę referencyjną audytowanych w ostatnich 3 latach (2017-2019) projektów finansowanych przez NCBR wraz z podaniem programu NCBR. Projekty bez podania rodzaju projektu i nazwy programu NCBR, nie będą brane pod uwagę podczas wyboru oferty.

 4. Wyniki postępowania (wybór audytora i liczba złożonych ofert) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.

 5. Osobą uprawnioną do rozmów z oferentami jest Iwona Wierzbicka, tel.:32  238-05-75 lub Jolanta Marek, tel. 32-238-0586

 6. Podstawowe dane o projekcie:

  Projekt realizowany jest w latach 2017-2020 przez konsorcjum w składzie:
  Lider projektu:  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
  Konsorcjanci:
  ·         Uniwersytet Jagielloński
  ·         Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
  Liczba wniosków o płatność – 1 szt. rozliczających 54,33 % wartości wydatków kwalifikowanych ogółem
  Liczba Raportów rocznych - 3
  Całkowite planowane koszty realizacji projektu wynoszą: 4 689 000 zł

 7. Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom w miejscach ich przechowywania.
 8. Informujemy, że powyższe zapytanie nie jest prowadzone wg przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 9.  

   

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij