IMN
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z działalnością prowadzoną przez Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych.

 1. Przedmiotem zapytania jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 2. Zakres ochrony powinien obejmować:
  - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Instytutu w okresie trwania ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności statutowej i w związku z posiadaną akredytacją
  - odpowiedzialność cywilną deliktowo-kontraktową z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia za szkody rzeczowe, osobowe i czyste straty finansowe w związku z prowadzoną działalnością
  - odpowiedzialność cywilną zawodową tj. odpowiedzialność z tytułu uchybień w związku z wykonywaniem czynności zawodowych za szkody rzeczowe, osobowe i czyste straty finansowe
  - odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe zarówno w trakcie wykonywania, jak i powstałe po wykonaniu prac i usług
  - odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe zarówno na terenie RP, jak i poza jej granicami (świat bez USA i Kanady). 

 3. Suma gwarancyjna – 1 mln zł, okres ubezpieczenia – od 01.01.2020 do 31.03.2021.

 4. Oferty prosimy złożyć w siedzibie Instytutu / przesłać pocztą na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz –  Instytut Metali Nieżelaznych, ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice lub mailem na adres: alicjaf@imn.gliwice.pl; imn@imn.gliwice.pl do dnia 11 grudnia 2019 r.

 5. Podstawowe dane o ubezpieczanym:
  - zakres działalności: badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i inne, zgodnie ze statutem, w przemyśle metali nieżelaznych (z wyłączeniem produkcji małoseryjnej);
  - lokalizacje: Gliwice, Skawina;
  - liczba pracowników – ok. 225 osób;
  - przychody w 2018 r. w zakresie działalności podstawowej objętej polisą – 39,9 mln zł; plan 2020 –37 mln zł;
  - Łukasiewicz – IMN posiada polisę OC od 2007 roku; w tym okresie nie wystąpiły szkody i roszczenia.

 6. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) – art. 4 pkt. 8. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro.

 7. Łukasiewicz – IMN zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania w każdym czasie bez wyboru oferty i podania przyczyn.

 

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij